NAUJIENOS

Seimas priėmė naujos redakcijos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą

Kategorija:

Miestas:

Seimas, 81 parlamentarui balsavus už, 3 – prieš ir 16 susilaikius, priėmė naujos redakcijos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą.

Šis teisės aktas reglamentuoja planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesus ir šių procesų dalyvių tarpusavio santykius. Įstatymu suderinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso reglamentavimas su Europos Sąjungos teisės aktais.

„Noriu pasidžiaugti, kad palaikėme tikrai racionalų įstatymo pakeitimą. Kalbant apie tuos skaičius, kurie sukėlė daugiausiai aistrų, jeigu pažiūrėtume į dabar galiojančius ir esančius, išties tie skaičiai gerokai padidėja. Ir ūkininkams kaime tikrai atsiranda daugiau galimybių plėstis ir investuoti į žemės ūkį. Ką mes pasiekėme, tai procedūros turi aiškius terminus, turės būti pagrįsti tie argumentai ir procedūros tikrai bus gerokai aiškesnės ir skaidresnės“, – pataisoms pritarė Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika.

Jam pritarė ir Ekonomikos komiteto pirmininkas Virginijus Sinkevičius: „Džiaugiuosi, kad priimsime subalansuotą įstatymą ir sakau, labiausiai galiu pasidžiaugti sutrumpintais terminais, kad pagaliau tampame konkurencingesni regione“.

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas – tai planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir išvadų teikimo procesas, apimantis: poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo atliekamą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, poveikio aplinkai vertinimo programos (toliau – programa) ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau – ataskaita) parengimą pagal teisės aktų reikalavimus; poveikio aplinkai vertinimo subjektų atliekamą poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ir suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimo, taip pat suinteresuotos visuomenės pasiūlymų nagrinėjimą ir išvadų dėl programos ir ataskaitos bei planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai parengimą;  visuomenės informavimą, suinteresuotos visuomenės dalyvavimą poveikio aplinkai vertinimo procese, kaip nustatyta teisės aktuose, kai atliekamas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas, – ir konsultacijas su kitomis valstybėmis; atsakingosios institucijos atliekamą poveikio aplinkai vertinimo dokumentų  nagrinėjimą ir įvertinimą, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimo, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų nagrinėjimą, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo ir (ar) užsakovo pateiktos papildomos informacijos, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka tokia informacija pateikiama, nagrinėjimą ir įvertinimą, atsižvelgiant į poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, į tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo, jeigu toks atliktas, rezultatus; atsakingosios institucijos sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priėmimą ir jo viešinimą.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausioji specialistė

Saulė Eglė Trembo


Reklama