NAUJIENOS

Savivaldybėje su Carito atstovais aptarti svarbūs socialiniai klausimai

Kategorija:

Miestas:
Gegužės 9 dieną Ignalinos rajono savivaldybėje lankėsi Vilniaus arkivyskupijos Carito vadovė Jolita Matulaitytė ir pavaduotojai veiklai Rita Augutienė bei Vladyslavas Bortkevičius. Juos lydėjo Ignalinos parapijos klebonas Vidas Smagurauskas ir Carito vaikų dienos centro „Eldoradas“ vadovė Vaiva Juršėnienė. Svečiai susitiko su savivaldybės meru Justu Rasiku ir mero pavaduotoju Manfredu Žymantu. Buvo pristatyta Vilniaus arkivyskupijos Carito veikla, vykdomos programos, kalbėta apie Ignalinos parapijoje veikiantį vaikų dienos centrą, pagalbą socialinės rizikos ir sunkiai gyvenančioms šeimoms bei jose augantiems vaikams.
 
Kaip sakė klebonas Vidas Smagurauskas, siekiama numatyti veiklos ir bendradarbiavimo su savivaldybe perspektyvas. Klebonas pasakojo apie įgyvendinamą europinį projektą ir rekonstruotą klebonijos pastatą, kuriame įsteigta vargingai gyvenančiųjų valgyklėlė. Greitu laiku į naujas patalpas bus perkeltas ir vaikų dienos centras. Kieme planuojama įrengti sporto aikštelę, suformuoti daržą, kur galėtų darbuotis ir vaikai, ir globojami suaugusieji. Šiuo metu parapijoje talkina apie 18 savanorių, kurie ruošia ir patiekia maistą valgyklėlės lankytojams, bendrauja su jais, padeda atlikti reikalingus darbus. Klebono planuose yra ir nedidelių, bent kelių vietų,  nakvynės namų atidarymas, nes toks poreikis tikrai yra.
 
Susitikime daug kalbėta apie Vilniaus arkivyskupijos Carito veiklą, kuri išties labai plati,  apima įvairias gyvenimo sritis, teikia pagalbą vaikams, šeimoms, vienišoms motinoms, globos namus palikusiems, nuteistiesiems, benamiams, kenčiantiems nuo priklausomybių. Veiklas organizuoja, vaikų dienos ir kituose centruose dirba 96 darbuotojai, jiems talkina apie 300 savanorių. Kaip sakė vadovė Jolita Matulaitytė, ignaliniečiai visada gali kreiptis pagalbos, konsultacijų bei atvykti į svečius ir pasisemti naudingos patirties. Buvo akcentuota, kad šiame darbe neverta tikėtis greitų rezultatų, kartais prireikia ir kelių metų, kol pastebi žmogaus vidinius pasikeitimus.
 
Savivaldybės meras Justas Rasikas akcentavo, kad viena didžiausių Ignalinos problemų – socialinės rizikos šeimos ir ilgalaikiai bedarbiai. Labiausiai gaila tokiose šeimose augančių vaikų, kurie dažnai mato netinkamo gyvenimo pavyzdį, nėra ugdomi jų socialiniai įgūdžiai. Meras pasakojo apie pagalbos prašyti į savivaldybę ateinančius asmenis, kurie visiškai nesuinteresuoti dirbti, arba tuos, kurie prašo suteikti būstą, bet jo nori tik Ignalinos mieste ir niekur kitur. Toks mąstymas, pasak mero, atrodo keistas ir netgi pavojingas, na o svarbiausias tikslas, kuriam tikslinga skirti lėšų – tai vaikų laisvalaikio organizavimas, jų lavinimas, pastangos rodyti kitokį gyvenimą, suteikti reikalingų įgūdžių. Meras minėjo, kad pagalbos vaikams klausimus jis aptarė su organizacijos „Gelbėkit vaikus“ atstove, taip pat liepos mėnesį planuoja susitikti su šios srities bendradarbiavimo partneriais iš Švedijos. 
Susitikime kalbėta apie vaikų dienos centrų plėtros galimybes, aptarti jų finansavimo klausimai. Diskutuota, kaip daugiau dėmesio skirti tėvų įtraukimui į vaikų dienos centro Ignalinoje veiklą. Kaip sakė Vaiva Juršėnienė, šiuo metu kaip tik vyksta projektas ir tėveliai turi galimybę lankyti mokymus, gauti nemokamas psichologines konsultacijas.
 
 
Lina Kovalevskienė,

vyr. specialistė ryšiams su visuomene
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Reklama