NAUJIENOS

Savivaldybėje kalbėta apie priklausomybių ligų prevencijos ir gydymo paslaugas

Kategorija:

Miestas:
Pirmadienį Klaipėdos rajono savivaldybėje vyko pasitarimas dėl Savivaldybės galimybių dalyvauti projekte „Alkoholio bei kitų psichoaktyvių medžiagų prevencijos, gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės tobulinimas“.
Apie dalyvavimą projekte diskutavo Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Violeta Riaukienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Laima Kaveckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Dalia Gumuliauskienė, Visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos pavaduotoja Onutė Tamolienė, Gargždų socialinio paslaugų centro vadovė Viktorija Lygnugarienė bei Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiasis gydytojas Petras Serapinas.
Projekto tikslas: sukurti ir įdiegiant išbandyti koordinuotą pacientų siuntimo ir priežiūros modelį, kuris leis efektyviau teikti paslaugas tarpinstituciniu lygiu šešiolikoje savivaldybių. Projekto metu bus suorganizuojami mokymai ir stažuotės modelyje dalyvaujančių (savivaldybių, priklausomybės ligų centrų, nevyriausybinių organizacijų ir probacijos tarnybos) specialistų kvalifikacijai kelti. Taip pat vienas iš tikslų – parengti priklausomybės ligų ankstyvos diagnostikos ir ambulatorinio gydymo psichikos sveikatos centruose metodiką. Bendru sutarimu projekte nutarta dalyvauti.
Vicemerė Violeta Riaukienė teigė, kad priklausomybės nuo alkoholio ir kitų medžiagų yra didelė problema, kurią reikia spręsti. Kvalifikuoti specialistai galėtų suteikti pagalbą ne tik gydymo metu, bet ir po gydymo, stebėtų, ar negresia atkrytis, vykdytų prevenciją, gebėtų laiku pastebėti riziką, kylančią vaikams, asmenims, pasiūlytų asmenims priklausomybių sveikatos priežiūros pagalbą. Tarpinstituciniu lygiu teikiamos paslaugos padėtų plačiau integruoti pacientus ir jų šeimos narius, stabilizavus jų sveikatos būklę, į visuomenę, lavinti įgūdžius naudotis prieinamomis viešosiomis paslaugomis, įskaitant šeimos gydytojų profilaktinių patikrinimų, sveikos gyvensenos mokymo, darbo biržos darbinės kvalifikacijos mokymo, taip pat smurto prevencijos, tėvystės įgūdžių mokymo ir kt.
Taip pat pasitarimo metu buvo aptartos ir Visuomenės sveikatos rėmimo specialiojsios programos priemonės. Kalbėta, kad socialiniams darbuotojams, specialistams, dirbantiems su rizikos šeimomis, reikalingi mokymai, kurių pagrindas būtų situacijų, atvejų analizė, t. y. praktiniai užsiėmimai. Jie turėtų vykti reguliariai. Pasiūlyta surengti teisininko seminarą, kuriame būtų kalbama apie asmens duomenų apsaugą, konfidencialumą, kalbant apie asmens sveikatos būklę, socialinę padėtį, vaikus. Diskutuota ir apie globėjų poreikį.
 
Ernesta Strakšytė
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė


Reklama