NAUJIENOS

Savivaldybė kreipėsi į prokuratūrą, dėl „mirusios sielos“ darželyje „Šaltinėlis“

Kategorija:

Miestas:
Alytaus miesto savivaldybė kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūrą dėl lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktorės Lilijos Brusokienėsgalimai nusikalstamos veikos.
2016 m. balandžio 8 – gegužės 16 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyriusatliko valdymo ir vidaus kontrolės vertinimo vidaus auditą ir nustatė, kad lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ nuo 2009 iki 2016 m. galimaibuvo įdarbintas darbuotojas, su kuriuo buvo sudaryta darbo sutartis, jam mokamas darbo užmokestis, tačiau faktiškai šiose pareigose galimai nedirbo.Kaip teigiama audito ataskaitoje, iš pateiktų dokumentų ir audito metu vykdytų pokalbių su auklėtojomis ir kitais darbuotojais kyla abejonių, ar juose nurodytas asmuo realiai vykdė jam priskirtas pareigas. Minėtu laikotarpiu kiekvieną mėnesį šiam darbuotojui buvo pervedamas atlyginimas iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto.Darželio buhalterijos duomenimis, oficialiais pavedimais 2009-2016 metais išmokėta 25 829,85 eurų suma.
Po atlikto vidaus audito Alytaus miesto savivaldybė kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūrą. Tuo atveju, jeigu bus nustatyti neteisėti veiksmai,Alytaus miesto savivaldybė sieks padarytos žalos atlyginimo, kadangi lopšelių-darželių darbuotojų atlyginimai mokami iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto.
Lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktorė atleidžiama iš darbo nuo birželio 3 dienos. Gegužės 26 d.Alytaus miesto savivaldybės taryba pritarė tokiam direktorės prašymui.
 
Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus informacija
 
 
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Konkurso „Su savo augintiniu“ rezultatai

Matykime, išgirskime, padėkime

Reklama