NAUJIENOS

Savanorės - Jaunosios policijos rėmėjos

Kategorija:

Miestas:

2011 m. lapkričio 10d. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos savanorės Liveta Janulytė ir Greta Ramanauskytė, dalyvaujančios respublikiniame projekte „Tu ir aš – kartu mes galia“, kartu su Šiaulių miesto policijos bei „Raudonojo kryžiaus“ darbuotojais, dalyvavo labdaros akcijoje - dalino maisto paketus ir rūbus sunkiai materialiai besiverčiančioms šiauliečių šeimoms. Su Liveta Janulyte kalbasi progimnazijos Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja, projekto „Tu ir aš – kartu mes galia“ koordinatorė Jūratė Ančerevičiūtė

 

–Liveta, kodėl nutarei dalyvauti savanorystės projekte?

–Po pamokų nelankau jokio būrelio, tad norėjau kuo nors naudingu užsiimti. Savanoriška veikla man patinka.

–Kaip manai, ką naudingo galėtumei atlikti vardan savo mokyklos, miesto?

–Mūsų progimnazijos komandoje – 49 mokiniai. Kartu su jais tiek mokykloje, tiek už jos ribų galėtume organizuoti labai įvairią veiklą (talkas, akcijas, klasės valandėles, pamokėles ir kt.), aktyviai dalyvauti renginiuose.

–Kodėl prisijungei prie policijos organizuojamos akcijos? Juk reikėjo labai greitai apsispręsti – sutikti ar ne.

–Ši veikla man nauja ir labai įdomi. Visada maniau, kad turiu padėti kitiems žmonėms, tad dabar atsirado puiki proga tai padaryti.

–Kokios mintys Tave lankė akcijos išvakarėse?

–Kadangi domiuosi tiek policijos darbu, tiek pedagogine veikla, rimtai susimąsčiau, ar aš iš tiesų galėčiau dirbti šiose sferose.

–Papasakok apie išvyką pas socialiai remtinas šeimas.

–Pamačiau, kaip sunkiai šeimos gyvena (yra ir tokių, kurių nariai padarė nusikaltimą ir buvo/yra patraukti baudžiamojon atsakomybėn), supratau, kad jų yra nemažai. Nenorėčiau augti tarp tokių žmonių. Turiu mokytis, sugebėti išsirinkti tinkamą profesiją, vėliau - užsidirbti atlyginimą ir išlaikyti save. Reikia stengtis ir daryti viską, kad neatsidurtumei tokioje blogoje padėtyje.

–Kokių naujų pasiūlymų po šios išvykos turi mokyklos savanoriams?

–Manau, kad mokykloje galėtų veikti „Jaunųjų policijos pagalbininkų'' būrelis, kuriame darbuotųsi savanoriai.

 

...ir klausimas Livetos mamai Rimai

 

–Kodėl sutikote, kad Jūsų dukra dalyvautų savanorystės projekte? Ko tikitės?

–Liveta dalyvaus įdomioje veikloje. Tai padės jai išmokti atskirti gėrį nuo blogio, pačiai spręsti problemas, išsiugdyti tvirtą valią, geriau pažinti žmones.

 


Reklama