NAUJIENOS

Sausio–kovo mėnesių valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas

Kategorija:

Miestas:

Finansų ministerijos duomenimis, 2022 metų sausio–kovo mėnesiais valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 31,4 proc. (855,9 mln. eurų) daugiau nei 2021 metais tuo pačiu laikotarpiu, kuomet buvo taikomi karantino ribojimai. Iš viso per sausio–kovo mėnesius gauta 3 579 mln. eurų ir tai sudaro 26,1 proc. patvirtinto metinio pajamų plano. Planuotos bendros minėtų biudžetų pajamos 2022 metams – 13 729,8 mln. eurų.

Į valstybės biudžetą iš viso gauta 2 891,7 mln. eurų, tai yra 30,6 proc. (676,7 mln. eurų) pajamų daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį, kai galiojo karantinas.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 2 731,9 mln. eurų. Tai yra 616,6 mln. eurų arba 29,1 proc. daugiau nei 2021 metų sausio–kovo mėnesiais. Toks ženklus skirtumas, palyginti su praėjusiais metais, be kitų priežasčių, susidarė ir dėl tuo pačiu metu pernai buvusių karantino sąlygotų veiklos ribojimų bei jų poveikio pajamoms iš mokesčių. Pažymėtina, kad einamųjų metų sausio–kovo mėnesių pajamos didele dalimi atspindi ekonominės veiklos, vykdytos nuo praėjusių metų gruodžio iki einamųjų metų vasario mėnesių, rezultatus.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 1 439 mln. eurų pajamų. Tai yra 354,4  mln. eurų (32,7 proc.) daugiau nei 2021 metų sausio–kovo mėnesiais. Tokį pajamų augimą iš PVM lėmė ir žema 2021 metų palyginamoji bazė (2021 metų sausio–kovo mėnesiais mokesčių mokėtojai dar naudojosi galimybe atidėti prievolių mokėjimus) bei  2022 metų sausio–kovo mėnesiais grąžinta šio mokesčio atidėjimų dalis, taip pat, augant vartojimui, išaugusi mokėtino PVM prievolė.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sudarė 1 026,4 mln. eurų. Tai 237,8 mln. eurų (30,2 proc.) daugiau nei 2021 metų sausio–kovo mėnesiais dėl darbo užmokesčio fondo augimo, nulemto gerėjančios situacijos darbo rinkoje ir spartaus darbo užmokesčio augimo. Taip pat 2022 metų sausio–kovo mėnesiais grąžinta dalis anksčiau atidėtų šio mokesčio mokėjimų.

Už visas akcizines prekes gauta 388 mln. eurų pajamų – 44,9 mln. eurų (13,1 proc.) daugiau nei 2021 metų tą patį laikotarpį. Pajamų iš akcizų augimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2021 metų gruodį–2022 metų vasarį augę kai kurių akcizais apmokestinamų prekių – vyno ir kitų fermentuotų gėrimų, etilo alkoholio, elektroninių cigarečių skysčio bei degalų – pardavimai didmeninėje rinkoje. 2020 metų gruodį–2021 metų vasarį degalų pardavimai buvo kritę dėl asmenų judėjimo apribojimų. Taip pat prie pajamų iš akcizų augimo prisidėjo nuo 2021 metų kovo 1 dienos bei nuo 2022 metų sausio 1 dienos padidinti akcizų tarifai apdoroto tabako produktams, taip pat nuo 2022 metų sausio 1 dienos padidinti akcizų tarifai kaitinamojo tabako produktams, elektroninių cigarečių skysčiui bei etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams.

Pelno mokesčio gauta 275,4 mln. eurų, tai yra 62,8 mln. eurų (29,5 proc.) daugiau nei 2021 metais per tą patį laikotarpį dėl 38,3 mln. (25 proc.) didesnių, nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, avansinio pelno mokesčio įmokų bei 32,8 mln. eurų didesnio sumokėto pelno mokesčio prie pajamų šaltinio.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 159,7 mln. eurų, tai yra 60,1 mln. eurų (60,4 proc.) daugiau nei 2021 metų sausio–kovo mėnesiais.

Finansų ministerijos duomenimis, pirmojo ketvirčio valstybės biudžeto planas įvykdytas 120,7 proc. ir į biudžetą gauta 496 mln. eurų daugiau nei planuota. Taip pat viršyti visų pagrindinių mokesčių pirmojo  ketvirčio planai: PVM į biudžetą gauta 248,3 mln. eurų (20,8 proc.), akcizų  – 11 mln. eurų (2,9 proc.), GPM – 90 mln. eurų (20,4 proc.), pajamų iš pelno mokesčio  –  76,9 mln. eurų (38,8 proc.)  daugiau nei planuota.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus ES lėšas, į valstybės biudžetą gauta 50 mln. eurų (45,6 proc.) daugiau nei planuota.

Tiek dėl papildomų išlaidų, tiek ir dėl papildomų pajamų, šiuo metu Seime yra pateiktas 2022 m. biudžetą tikslinantis projektas, planuojant patvirtinti jį gegužės mėnesį. Jame atsispindės tikresni duomenys pagal šių metų kovo mėnesį atnaujintą Ekonominės raidos scenarijų.

2022 metų sausio–kovo mėnesių pajamų į valstybės biudžetą surinkimas:

Pajamos, mln. eurų

 

 

Valstybės biudžetas

Metinis 2022 m. planas, mln. eurų

I ketvirčio planas

Pajamos per
2022 m. sausio-kovo mėn., mln. eurų

Sausio-kovo mėn. pajamų dalis  nuo metinio plano,

proc.

I ketvirčio plano vykdymas, proc.

Pajamų augimas, palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu,

proc.

Gyventojų pajamų mokestis

2 340,2

440,6

530,6

22,7

120,4

30,4

Pelno mokestis

1 246,8

198,5

275,4

22,1

138,8

29,5

Pridėtinės vertės mokestis

4 907,3

1 190,7

1 439

29,3

120,8

32,7

Akcizai

1 687,4

376,9

388

23,0

102,9

13,1

Kitos mokesčių pajamos

304,4

79,3

99

32,5

124,9

45,5

Kitos (nemokestinės) pajamos (be ES lėšų)

625,9

109,7

159,7

25,5

145,6

60,4

PAJAMOS IŠ VISO (be ES lėšų)

11 112

2 395,7

2 891,7

26,0

120,7

30,6

Finansų ministerijos inf.


Reklama