Saugios aplinkos mokykloje kūrimo patirtimi Panevėžio rajono pedagogai dalinsis Italijoje
  NAUJIENOS

Saugios aplinkos mokykloje kūrimo patirtimi Panevėžio rajono pedagogai dalinsis Italijoje

Kategorija:

Miestas:
Panevėžio rajono švietimo centrą pasiekė džiugi žinia – Maltos universiteto profesorius Carmel Cefay, 2019 m. pavasarį Panevėžio rajono mokytojams pristatęs Psichologinio atsparumo ugdymo programą „RESCUR. Skrodimas per bangas“, du Panevėžio rajono mokytojus pakvietė tarptautinėje konferencijoje pasidalyti patirtimi, kaip šią programą sekasi adaptuoti Lietuvoje.

Konferencija vyks Florencijoje (Italija) 2019 m. lapkričio 14–15 d., joje dalyvaus maždaug 100 mokytojų ir oficialių ekspertų iš įvairių Europos šalių. Renginį organizuoja Florencijos universiteto departamentas FORLILPSI ir LABCOMA Accademinc Spin-off, bendradarbiaudami su Europos Taryba.
 
Panevėžio rajono švietimo centro ryšiai su Maltos universitetu  užsimezgė įgyvendinant tarptautinį „Erasmus+“ KA3 projektą „MOV-UP“. Šio universiteto profesorius C. Cefay Panevėžio rajono  ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams psichologinio atsparumo ugdymo programą „RESCUR. Skrodimas per bangas“ pristatė balandžio mėnesį Panevėžyje vykusiame seminare „Socialinis emocinis ugdymas“.
Programos tikslinė grupė – 4–11 metų vaikai. Programą sudaro penkios knygos: ankstyvasis ugdymas, ankstyvasis pradinis ugdymas, vėlyvasis pradinis ugdymas, vadovas tėvams, vadovas mokytojams.
Programos rengėjai teigia, kad ji skirta mokymosi negalią, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems, kitokių sunkumų patiriantiems, tautinių mažumų ir pabėgėlių šeimų vaikams, bet profesoriaus C. Cefay nuomone, programa tinka visiems ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pakopose besimokantiems vaikams.
 
Panevėžio rajono švietimo centro įgyvendinamo „MOV-UP“ projekto ekspertai teigia, kad vėlyvojo pradinio ugdymo programa pagal Lietuvos švietimo sistemos skirstymą į pakopas aktuali ir penktokams, pereinantiems iš vienos mokymosi pakopos į kitą ir išgyvenantiems adaptacijos sunkumus.
 
Profesoriaus pristatyta metodika išbandoma Panevėžio rajono ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose.
Projekto ekspertės Panevėžio rajono švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė ir pavaduotoja Renata Jankevičienė džiaugiasi projekto sėkme – sėkmingai adaptuodami programos elementus mokytojai kuria mokyklose emociškai saugią aplinką.
 
Projektą įgyvendina Panevėžio rajono švietimo centras bendradarbiaudamas su Bulgarijos, Italijos, Maltos ir Turkijos švietimo įstaigomis.
Projektą finansuoja Europos Komisija ir Panevėžio rajono savivaldybė.
 
 
 Danutė Pociuvienė
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Kanceliarijos skyriaus
vyriausioji ryšių su visuomene specialistė
 
 

Reklama