NAUJIENOS
Kaip nuversti valdžią

Ryno dovana Jurbarko rajono savivaldybei – automobilis, skirtas gaisrams gesinti

Kategorija:

Miestas:
Jurbarke, Kauno gatvėje, sausio 11 d. įvyko specialiosios paskirties automobilio, skirto gaisrams gesinti, perdavimo Jurbarko rajono priešgaisrinei tarnybai, ceremonija. Didele talpa pasižymintis naudotas JELCZ markės automobilis – Jurbarko rajono savivaldybės parnerio Ryno, Lenkijos miesto ir gminos dovana Jurbarkui.
Jurbarko rajono savivaldybė šį specialios paskirties automobilį patikėjimo teise perdavė valdyti Jurbarko rajono priešgaisrinei tarnybai. Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius oficialius dokumentus ir automobilio raktelius įteikė Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos viršininkui Stasiui Pociui. Dovanotas automobilis bus skirtas Viešvilės miestelio savanoriams ugniagesiams. Rajono pakraštyje, gausiame miškų, didelės talpos automobilis ypač reikalingas, juolab kad tapti savanoriais ugniagesiais pretenduoja ir prašymus yra pateikę net 10 Viešvilės miestelio gyventojų.
Kitose rajono vietovėse savanorių ugniagesių veikla taip pat įgauna pagreitį. Tapti savanoriais ugniagesiais Veliuonos seniūnijoje pretenduoja 4, Raudonės seniūnijoje – 5, Šimkaičių seniūnijos Vadžgirio kaime – 4, Paskynų kaime – 3 asmenys.
Savanoriams ugniagesiams dovanotas automobilis – Jurbarko rajono savivaldybės indėlis į savanorių ugniagesių veiklos skatinimą. Visokeriopą paramą Jurbarko krašto savanoriams ugniagesiams pasiryžusi teikti ne tik rajono savivaldybė, bet ir jos partneriai užsienio šalyse.
Oficialioje perdavimo ceremonijoje dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės vadovai, darbuotojai, Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos, Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, žiniasklaidos, visuomenės atstovai, savanoriai ugniagesiai, Viešvilės miestelio bendruomenės nariai.
Savanoriai ugniagesiai veiklą Jurbarko rajone pradėjo vykdyti tik 2016 metų balandžio 1 d., o savanoriškos veiklos sutartys jau yra sudarytos su 43 savanoriais ugniagesiais. Jais tapo 27 Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos darbuotojai ir 16 darbuotojų iš Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos. Iš jų 40 – dalyvaujantys gesinant gaisrus ir atliekantys gelbėjimo darbus, 3 – vykdantys visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje.
Savanoriais ugniagesiais, dalyvaujančiais gesinant gaisrus ir atliekančiais gelbėjimo darbus, gali tapti ne jaunesni kaip 18 metų ir ne vyresni kaip 65 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai. Savanoriais ugniagesiais, nedalyvaujančiais gesinant gaisrus, tačiau vykdančiais visuomenės švietimą dėl gaisrų prevencijos ir kitą savanorių ugniagesių veiklą, gali tapti ne jaunesni kaip 14 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai. Gesinantiems gaisrus ar atliekantiems gelbėjimo darbus, dalyvaujantiems planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ar pratybose), atliekantiems kitas užduotis yra mokamas ne didesnis kaip 1 procento Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas už kiekvieną savanorio ugniagesio sugaištą valandą.

Lina Lukošiūtė
Jurbarko rajono savivaldybės
viešųjų ryšių specialistė

 
Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Reklama