NAUJIENOS

Rugpjūtį Neringoje skambės festivalis „Kuršių nerija“

Kategorija:

Miestas:
Jau dvidešimt pirmą kartą Neringoje bus surengtas tarptautinis kamerinės muzikos vasaros festivalis „Kuršių nerija“. Rugpjūčio 4 – rugsėjo 7 d. įvairiose Nidos ir Juodkrantės erdvėse bus pristatytos šešios muzikinės programos. Jas atliks pagrindinis festivalio kolektyvas – orkestras „Musica humana“, įvairūs solistai ir dirigentai. Baigiamajame koncerte ketina dalyvauti Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“. Koncertai vyks Nidos bendruomenės namuose, Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centre, Juodkrantės ir Nidos evangelikų liuteronų bažnyčiose.
1999 m. rugpjūtį Neringoje prof. Algirdo Vizgirdos iniciatyva surengtas pirmasis tarptautinis kamerinės muzikos vasaros festivalis „Kuršių nerija“ tapo tradiciniu reikšmingu šio regiono kultūrinės raidos akcentu. Renginio sumanytojai – Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Neringos savivaldybė ir ansamblio „Musica humana“ meno vadovas bei dirigentas Algirdas Vizgirda. Nuo šių metų vadovavimą ansambliui „Musica humana“ ir festivaliui „Kuršių nerija“ iš prof. A. Vizgirdos perėmė Robertas Beinaris.
Esminė „Kuršių nerijos“ idėja – į pajūrį atvykstantiems poilsiautojams ir turistams, taip pat vietiniams gyventojams pateikti iškiliausius praeities epochų ir Baltijos regiono šiuolaikinių kompozitorių kūrinius – glaudžiai siejasi su itin svarbia Lietuvos regionų kultūros plėtros programa. Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblis „Musica humana“ programose dalyvauti kviečia žymiausius mūsų instrumentininkus, solistus vokalistus ir ansamblius. Puikių muzikantų profesionaliai atliekamos programos sulaukia ypatingo klausytojų dėmesio ir gero kritikų įvertinimo. Festivalį noriai globoja Neringos meras.
Šiemet festivalyje su orkestru „Musica humana“ koncertuos solistai Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Eglė Stundžiaitė (sopranas), Algirdas Vizgirda (fleita), Robertas Beinaris (obojus), Vytautas Kiminius (birbynė), Rūta Lipinaitytė (smuikas), Ramunė Grakauskaitė (smuikas), Evaldas Petkus (violončelė), Donatas Butkevičius (kontrabosas), Gediminas Kviklys (vargonai) ir Remigijaus Adomaičio vadovaujamas Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“. Diriguos Algirdas Vizgirda, Robertas Beinaris ir Remigijus Adomaitis.
Orkestras su svečiais atliks programas „B-A-C-H“ (Johann Sebastian Bach, Tomaso Albinoni, Arcangelo Corelli, Georg Friedrich Händel), „Antonio Vivaldi muzikos ekspresijos“ (Antonio Vivaldi), „Iš širdies į širdį“ (Vaida Striaupaitė-Beinarienė, Johann Sebastian Bach, Arcangelo Corelli–John Barbirolli, Niccolò Piccinni, Bernard Wayne Sanders, Juozas Naujalis) ir „Bachas ir lietuvių muzika“ (Johann Sebastian Bach, Juozas Naujalis, Eduardas Balsys, Remigijus Šileika, Juozas Tallat-Kelpša, Algirdas Martinaitis).
Festivalyje bus ir rečitalių. Antai festivalio viešnia – pianistė Violeta Coutaz (Prancūzija) – žada fortepijono rečitalį „Menų pynės. Goldbergo variacijos“. Jame skambės Johanno Sebastiano Bacho Goldbergo variacijos ir Henri Marchandʼo improvizacijos pagal Goldbergo variacijas, bus rodomi Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko paveikslai ir vaizdų projekcija. O festivalio ir ansamblio „Musica humana“ vadovas Robertas Beinaris ketina atlikti solo rečitalį „Obojaus magija“. Jame skambės obojumi, meilės obojumi ir anglų ragu atliekama muzika. Programoje numatyti kompozitorių Juliaus Juzeliūno, Giedriaus Svilainio, Vaidos Striaupaitės-Beinarienės, Mindaugo Urbaičio, Loretos Narvilaitės, Remigijaus Šileikos kūriniai.
Bilietus į koncertus galima įsigyti internetu www.filharmonija.lt. Likus valandai iki koncerto pradžios, bilietai parduodami koncerto vietoje ir tik į tą koncertą. Taikomos nuolaidos. Daugiau informacijos – www.filharmonija.lt.
LNF inf.
FESTIVALIO PROGRAMA
 
Pirma programa
Rugpjūčio 4 d., sekmadienį, 19 val. Nidos bendruomenės namuose
Festivalio pradžios koncertas „B-A-C-H“
Festivalio orkestras MUSICA HUMANA
Solistai: EGLĖ STUNDŽIAITĖ (sopranas), ALGIRDAS VIZGIRDA (fleita), ROBERTAS BEINARIS (obojus), RŪTA LIPINAITYTĖ (smuikas), EVALDAS PETKUS (violončelė), DONATAS BUTKEVIČIUS (kontrabosas)
Dirigentas ALGIRDAS VIZGIRDA
Programa:
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750) – Sonata smuikui solo Nr. 1 g-moll (BWV 1001), I d. Adagio; Partita obojui solo g-moll (BWV 1013), II d. Corrente; Siuita violončelei solo Nr. 1 g-moll (BWV 1007), I d. Prélude; Siuita violončelei solo Nr. 1 g-moll (BWV 1007), VII d. Gigue TOMASO ALBINONI (1671–1751) – Adagio g-moll
ARCANGELO CORELLI (1653–1713) – Concerto Grosso, op. 6 Nr. 8 g-moll („Kalėdinis“)
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685–1759) – Kleopatros arija „Piangerò la sorte mia“ iš operos „Julijus Cezaris“; arija „Lascia ch’io pianga“ iš operos „Rinaldas“
JOHANN SEBASTIAN BACH – Koncertas obojui ir smuikui c-moll (BWV 1060R)
Bilietai – 10 Eur
 
Antra programa
Rugpjūčio 7 d., trečiadienį, 19 val. Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro Parodų salėje
Rugpjūčio 8 d., ketvirtadienį, 19 val. Nidos bendruomenės namuose
„Menų pynės. Goldbergo variacijos“
VIOLETA COUTAZ (fortepijonas, Prancūzija)
JŪRATĖS BUČMYTĖS ir ALBERTO KRAJINSKO paveikslai ir vaizdų projekcija
Programa:
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750) – Goldbergo variacijos, BWV 988
HENRI MARCHAND (g. 1950) – Variacijos Goldbergo tema
Bilietai – 10 Eur
 
Trečia programa
Rugpjūčio 10 d., šeštadienį, 19 val. Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro Parodų salėje
Solo rečitalis „Obojaus magija“
ROBERTAS BEINARIS (obojus, meilės obojus, anglų ragas)
Programa:
JULIUS JUZELIŪNAS (1916–2001)  – „Litanijos“ obojui solo
GIEDRIUS SVILAINIS (g. 1972) – „Four Seasons“ („Keturi metų laikai“) obojui ir fonogramai VAIDA STRIAUPAITĖ-BEINARIENĖ (g. 1977) – „Mosaic“ obojui solo
MINDAUGAS URBAITIS (g. 1952) – „Invencijos“ obojui ir fonogramai
LORETA NARVILAITĖ (g. 1965) – „Tavo blakstienos paliečia mano prisiminimų lūpas“ meilės obojui
REMIGIJUS ŠILEIKA (g. 1950) – „Sagittarius“ anglų ragui
Bilietai – 10 Eur
 
Ketvirta programa
Rugpjūčio 13 d., antradienį, 19 val. Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje
Rugpjūčio 14 d., trečiadienį, 19 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje
„Antonio Vivaldi muzikos ekspresijos“
Festivalio orkestras MUSICA HUMANA, solistai: ROBERTAS BEINARIS (obojus), VYTAUTAS KIMINIUS (birbynė), RAMUNĖ GRAKAUSKAITĖ (smuikas)
Dirigentas ROBERTAS BEINARIS
Programa:
ANTONIO VIVALDI (1678–1741) – Koncertas obojui F-dur, RV 457; operos „Olimpiada“ uvertiūra; Koncertas obojui C-dur, RV 447; Koncertas g-moll, „Vasara“, RV 315 iš keturių koncertų smuikui ir styginių orkestrui „Metų laikai“; Sonata d-moll „La Follia“, RV 63; Dvigubas koncertas d-moll dviem obojams, RV 535
Bilietai – 10 Eur
 
Penkta programa
Rugpjūčio 16 d., penktadienį, 19 val. Nidos bendruomenės namuose
„Iš širdies į širdį“
Festivalio orkestras MUSICA HUMANA, solistai: ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ (sopranas), ROBERTAS BEINARIS (obojus), GEDIMINAS KVIKLYS (vargonai)
Dirigentas ALGIRDAS VIZGIRDA
Koncerto vedėjas kunigas RIMVYDAS ADOMAVIČIUS
Programa:
VAIDA STRIAUPAITĖ-BEINARIENĖ (g. 1977) – „Nubudimas“ sopranui, obojui ir klavesinui (Vytauto Mačernio žodžiai)
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750) – Arija iš Orkestrinės siuitos Nr. 3 D-dur, BWV 1068
ARCANGELO CORELLI (1653–1713)–JOHN BARBIROLLI (1899–1970) – Koncertas obojui ir styginiams F-dur
JOHANN SEBASTIAN BACH – Arija „Schafe können sicher weiden“ iš „Jagdkantate“, BWV 208
NICCOLÒ PICCINNI (1728–1800) – „O notte, o dea del mistero“
BERNARD WAYNE SANDERS (g. 1957) – „Malonės ornamentas“ obojui ir vargonams
JUOZAS NAUJALIS (1869–1934) – Preliudas D-dur fleitai ir styginiams; „O Dieve Tėve“ styginiams; „Malda“ meilės obojui ir styginiams; „Būk pagarbinta, Marija“ meilės obojui ir styginiams (Gedimino Kviklio aranžuotės)
VAIDA STRIAUPAITĖ-BEINARIENĖ (g. 1977) – „Protėvių laiškai“ sopranui, obojui, anglų ragui ir orkestrui
Bilietai – 10 Eur
 
Šešta programa
Rugsėjo 7 d., šeštadienį, 19 val. Nidos bendruomenės namuose
Festivalio pabaigos koncertas „Bachas ir lietuvių muzika“
Festivalio orkestras MUSICA HUMANA
Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras DAGILĖLIS
Meno vadovas Remigijus Adomaitis
Solistai:
SIMONA LIAMO (sopranas), ROBERTAS BEINARIS (obojus), GYTIS STEPONAVIČIUS (diskantas), VYTAUTAS VAIČIULIS (diskantas), VILIUS ZELBA (altas)
Dirigentai: ALGIRDAS VIZGIRDA, REMIGIJUS ADOMAITIS
Programa:
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750) – Allegro iš Koncerto meilės obojui ir styginiams, BWV1055R; arija iš Orkestrinės siuitos Nr. 3 D-dur, BWV 1068
JUOZAS NAUJALIS (1869–1934) – „Iškilmingas preliudas“ G-dur fleitai, obojui ir styginiams (Gedimino Kviklio aranžuotė)
EDUARDAS BALSYS (1919–1984) – „Rauda“ (Gedimino Kviklio aranžuotė)
REMIGIJUS ŠILEIKA (g. 1950) – „Snieguoto pasaulio melodija“ sopranui ir styginiams
JUOZAS TALLAT-KELPŠA (1889–1949) – Išplėtota lietuvių liaudies daina „Šokinėjo pana Ona“ (Gedimino Kviklio aranžuotė)
ALGIRDAS MARTINAITIS (g. 1950) – Trys dainos sopranui ir ansambliui (Marcelijaus Martinaičio žodžiai, Roberto Beinario transkripcija): „Naktis o diena“, „Kukučio turgus“, „Žemaičių plentas
JOHANN SEBASTIAN BACH – Kantata „Herz und Mund und Tat und Leben“, BWV 147; choras „Herz und Mund und Tat und Leben“; arija „Schäme dich, o Seele, nicht“; choralas „Wohl mir, dass ich Jesum habe“; arija „Bereite dir, Jesu, noch itzo die Bahn“; choralas „Jesus bleibet meine Freude“
Bilietai – 10 Eur

Skirmantė Valiulytė
 

Reklama