NAUJIENOS

Rimvydas Aleknavičius: kaime bendruomenės tapo įrankiu kaimo problemoms spręsti

Kategorija:

Miestas:
Apie rajono bendruomenių veiklą, jaunimo dalyvavimą kalbamės su Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiuoju specialistu, jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinatoriumi Rimvydu Aleknavičiumi.

Jūs kuruojate miesto ir kaimo bendruomenių veiklą. Papasakokite plačiau apie jas. Kiek bendruomenių veikia kaime, kiek – mieste?

Radviliškio rajone veikia arti pusšimčio kaimo bendruomenių. Pačiame mieste yra įsikūrusios vos kelios tokios organizacijos, tačiau Radviliškyje veikia įvairios kitos nevyriausybinės organizacijos.  
Kitokia situacija kaime. Kaimo bendruomenė gyventojams yra tapusi įrankiu rūpimoms problemoms iškelti, atkreipti valdžios institucijų dėmesį į jiems rūpimus klausimus, o tuo pačiu atsiranda galimybės ir patiems didelę dalį problemų patiems išsispręsti.
 
Žinoma, kad kaimo bendruomenė puikiai veiktų, būtų veikli ir stipri, reikia ne tik gero  pirmininko, bet ir komandos, finansavimo ir t.t.
 
Šiandien bendruomenės turi puikias finansavimo sąlygas. Radviliškio rajono savivaldybė skelbia ne vieną projektų finansavimo konkursą, kuriuose turi galimybę dalyvauti ir bendruomenės. Aktyvios bendruomenės teikia projektus bei dažnai gauna finansavimą ir nacionaliniu lygmeniu.
Bendruomenių veikla labai įvairi: nuo paprasčiausių talkų, renginių organizavimo, materialinės bazės stiprinimo iki bendruomeninio verslo vystymo.
 
Sakoma, kad  bendruomenių veikloje dažniausiai dalyvauja vyresnės kartos žmonės? Kiek šis teiginys tinka Radviliškio miestui ir rajonui?
 
Šiuo klausimu Radviliškio rajonas taip pat nėra išskirtinis. Ir mūsų rajone bendruomenės veikloje dažniausiai dalyvauja vyresnio amžiaus žmonės, nors, pastaruoju metu, galima pastebėti, kad nemažai bendruomenių, organizuodamos įvairius renginius, šventes, stengiasi atsižvelgti ir į vaikų bei jaunimo užimtumo poreikius. Taip pat ne viena bendruomenė rašo ir teikia projektus, kurių pagrindinis tikslas vaikų ir jaunimo užimtumas: rengiamos stovyklos, statomi sporto aikštynai ir kitos priemonės.
 
Nuo ko priklauso jaunimo įsitraukimas į bendruomenių veiklą?
 
Tai priklauso nuo daugybės įvairių faktorių: nuo bendruomenių pirmininkų, bendruomenių veiklos ir noro įsileisti jaunimą, nuo jaunimo koncentracijos toje vietovėje, nuo paties jaunimo noro įsilieti ir t.t.
 
Galbūt galima, o jei taip, kaip, paskatinti jaunimo aktyvesnį dalyvavimą bendruomenių veikloje?
 
Mano nuomone, vienas iš efektyviausių metodų – mokyti bendruomenes, ugdyti  ir skatinti jų narių įgūdžius dirbti su jaunimu. Taip pat organizuoti daugiau  veiklų, skirtų jaunimo užimtumui, įtraukti jaunus žmones į įvairių sprendimų svarstymą ir priėmimą, skatinti juos veikti ir dalintis geraisiais pavyzdžiais, juos viešinti.
  
Nors šiuo atveju kalbėjome apie bendruomenes kaip juridinį vienetą, tačiau yra ir kita bendruomenė. Tai miesto, rajono visi gyventojai. Ir toje bendruomenėje jaunimas užima ne mažą vietą? Kaip apibūdintumėte Radviliškio rajono jaunimą ir gal apibūdinimą galite pagrįsti konkrečiais pavyzdžiais?
 
Radviliškio rajono jaunimas – aktyvus, iniciatyvus ir pastebimas. To puikiausias pavyzdys – kiekvienais metais vykstantys Radviliškio rajono jaunimo apdovanojimai. Tai renginys, skirtas  pagerbti ir įvertinti aktyvų, pilietišką jaunimą, kuris savo darbu ir talentu garsina Radviliškio kraštą.  
 
Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Karolina Baltmiškė
 

Reklama