Rimantė Šalaševičiūtė siūlo sudaryti darbo grupę dėl valstybinio lytinių nusikaltėlių registro sukūrimo
  NAUJIENOS

Rimantė Šalaševičiūtė siūlo sudaryti darbo grupę dėl valstybinio lytinių nusikaltėlių registro sukūrimo


Miestas:
Atsižvelgdama į visuomenės narių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, dirbančių su seksualinę prievartą patyrusiais asmenimis, nuomonę, Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė praėjusių metų pabaigoje inicijavo du tarpžinybinius pasitarimus, kuriuose buvo svarstomas valstybinio lytinių nusikaltėlių registro reikalingumas. Seimo narės nuomone, šiuo metu galiojanti tvarka nėra efektyvi. Tai yra asmuo, ketinantis dirbti ar užsiimti savanoriška veikla, susijusia su vaikų auklėjimu, jų saugojimu, taip pat vaikų sveikatos priežiūra ir kt., būsimam darbdaviui nepristato pažymos dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį, o darbdaviai, neturėdami tiesioginės prieigos prie šių duomenų ir neįtardami asmens dėl galimai atliktos nusikalstamos veikos, priima jį į darbą.
Minėtuose pasitarimuose dalyvavo Teisingumo, Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo ministerijų, policijos, nevyriausybinės organizacijos ir kitų įstaigų atstovai. Buvo išsakyta įvairių nuomonių ir pasiūlymų. Vieni atstovai teigė, kad toks registras būtinas, kiti tame įžvelgė žmogaus teisių pažeidimus.
Vis tik šiai dienai institucijos siūlo ne tik ieškoti būdų, kurie sudarytų galimybę sukurti sąsajas tarp Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro su Pedagogų, Sveikatos priežiūros specialistų, Gydytojų odontologų, bei kitais registrais, bet ir peržiūrėti bei sugriežtinti galiojančius teisės aktus, susijusius su vaikų auklėjimu, jų saugojimu, taip pat vaikų sveikatos priežiūra ir kt., darbo santykiais ir į laisvę iš įkalinimo įstaigos išėjusių asmenų, apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintų kaltais už nusikalstamas veikas, susijusias su vaiko seksualiniu išnaudojimu, vaikų pornografija ar prostitucija kontrolę.
Taip pat siūloma ieškoti sprendimo būdų, kurie užtikrintų galimybę iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro esančius duomenis apie vykstančius ikiteisminius tyrimus ir yra įtariami dėl galimai atliktos nusikalstamos veikos susijusios su vaiko seksualiniu išnaudojimu, vaikų pornografija ar prostitucija būtų perduodami įstaigoms, organizacijoms ar įmonėms, kurios dirba ar užsiima savanoriška veikla vaikų socialinėse, švietimo ir sporto, sveikatos srityje.
Seimo narės R. Šalaševičiūtės nuomone, būtų tikslinga vykdyti su vaikais dirbančių įstaigų vadovųkontrolę ir taikyti administracinę atsakomybę, jei vadovas nepatikrina įdarbinamų asmenų apie tai, ar jie nėra teisti ar įtariami atlikę seksualinio pobūdžio nusikaltimus. Taip pat siūlo reglamentuoti periodinę dirbančių asmenų patikrą dėl jų atitikties įstatymuose keliamiems reikalavimams, nustatyti vienodą terminą, per kurį darbdavys ir darbuotojas privalo įgyvendinti įstatymuose nustatytas pareigas. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme siūloma įtvirtinti nuostatą, kad asmuo, kuris įtariamas padaręs atitinkamą nusikalstamą veiką, būtų laikinai nušalintas nuo užimamų pareigų iki kol bus priimtas galutinis sprendimas.
„Siekiant rasti būdus, kad teisės aktų nuostatos lytinių nusikaltėlių atžvilgiu veiktų ir būtų užtikrintas vaikų ir kitų visuomenės narių saugumas, šių metų pradžioje susitikau su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu. Susitikimo metu aptarėme žinybų atstovų pateiktus siūlymus ir galimybę sukurti darbo grupę dėl valstybinio lytinių nusikaltėlių registro sukūrimo ir atitinkamų teisės aktų pakeitimų. Premjeras šiam siūlymui pritarė, tad prieš kelias savaites raštu kreipiausi į jį, kad tokia darbo grupė būtų sudaryta“ – teigia Seimo narė R. Šalaševičiūtė.
Šią savaitę Vyriausybėje vyksta pirmasis darbo grupės posėdis.
 
www.manokrastas.lt inf.
 

Reklama