NAUJIENOS

Rietaviškiai tiesia ranką rytams

Kategorija:

Miestas:
Vasario 22 d. Ūkio ministerijoje VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras  surengė seminarą, į kurį sukvietė projekto „Winnet modelis keliauja į rytus“ partnerius iš Lietuvos, Lenkijos, Švedijos, Moldovos ir Gruzijos.
„Džiaugiuosi, kad „Winnet“ partnerystės projektas daugiau kaip prieš dvejus metus  startavo čia – Vilniuje,  Ūkio ministerijoje, – sveikindama seminaro dalyvius kalbėjo Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento Smulkiojo ir vidutinio verslo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Bujauskienė. – Ministerija remia iniciatyvas, susijusias su moterų verslumo skatinimu, ir nori pasidžiaugti, kad viešoji įstaiga Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, kurios dalininko teises ir pareigas įgyvendino Ūkio ministerija, yra šio projekto partnerė.“
2016 m. rugpjūčio mėnesį prasidėjusio projekto „Winnet modelis keliauja į rytus“ tikslas – prisidėti prie socialinių lyčių lygybės vystymo Rytų partnerystės šalyse, glaudžiai bendradarbiaujant su ES Baltijos jūros regionu ir skatinant „Winnet“ modelio diegimą. „Šis projektas – tai tąsa 2014–2016 metais vykdyto projekto „Baltijos jūros regiono Winnet“. Tada „Winnet“ modelis buvo aptariamas ir bandomas  Lenkijoje ir Baltijos šalyse – Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, – projektą pristato Rietavo  turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Laima Dockevičienė. – „Winnet“ modelis – tai metodas, padedantis įtraukti moteris į ekonomines ir socialines veiklas, užtikrinant lygias galimybes tiek vyrams, tiek moterims ir prisidedant prie darnaus socialinių lyčių lygybės vystymo.“ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centro projektų administratorė Rasa Baliulevičienė pristatė sėkmės metodą, įdiegtą rietaviškiams įgyvendinant Pietų Baltijos programos projektą „Keliaujame į užsienį – verslo potencialo suvienijimas abipus sienų“. Kaip pabrėžė seminaro dalyvė iš Švedijos Britt-Marie Soderberg Torstensson, šis projektas ir paskatino į „Winnet“  įtraukti partnerius iš Moldovos ir Gruzijos. Viešnia  pabrėžė, kad Švedijos Vyriausybė jau keli dešimtmečiai diegia sisteminį požiūrį į lyčių lygybės įgyvendinimą, užtikrinant lygias galimybes tiek vyrams, tiek moterims dalyvauti valstybės socialiniame, politiniame, ekonominiame gyvenime.
Kaip teigia L. Dockevičienė, seminare buvo pažymėta, kad  per paskutinį dešimtmetį vyrų ir moterų padėties atotrūkis Europos ir Rytų partnerystės šalyse, remiantis globaliais socialinės lyties atotrūkio matavimais, mažėja. Mažiausias atotrūkis yra sveikatos apsaugos srityje, o didžiausias – politinio dalyvavimo srityje. Tačiau mažėjimas yra gan lėtas, ir jeigu atotrūkis mažės tokiu greičiu, kaip per paskutinį dežimtmetį, prireiks dar 83 metų atotrūkiui panaikinti.
„Winnet“ modelis remiasi keturių sektorių – verslas, mokslas, NVO, valdžia – strateginės partnerystės principu,  socialinių lyčių tyrimais inovacijų diegimo ir verslumo skatinimo srityse, formuoja regioninio bendradarbiavimo platformą ES Baltijos jūros regione ir Rytų partnerystės šalyse socialinei lyčių lygybei, darniam ir ekonominiam vystymuisi.
Vilniuje vykusiame seminare  Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Lilija Kublickienė apžvelgė Europos ir Rytų partnerystės šalių vyrų ir moterų padėties atotrūkius. Bendradarbiavimo su Europos socialiniu fondu galimybes pristatė Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento  vyresnysis patarėjas Andrius Valickas.  Apie darnų vystymą ir pasaulines tendencijas kalbėjo  ISM inobazės vadovas Ugnius Savickas. Seminaro darbe aktyviai dalyvavo Socialinių reikalų ir darbo ministerijos Moterų ir vyrų skyriaus vedėja Rita Žemaitytė-Tack.  Esamą situaciją apžvelgė ir patirtimi dalijosi projekto partneriai iš Rietavo turizmo ir verslo informacijos centro, Ščecino universiteto (Lenkija), asociacijos ECOU-XXI (Moldova), Kaukazo universiteto (Gruzija).
Kitą dieną vyko darbas grupėse.  Buvo analizuojama, kaip „Winnet“ modelis prisideda ar gali prisidėti prie darnaus regionų vystymosi, dalijamasi idėjomis  naujiems projektams ir iniciatyvoms, aptartos tolesnių darbų galimybės vystant „Winnet“ modelį ir regioninio bendradarbiavimo platformą ES Baltijos jūros regione ir Rytų partnerystės šalyse lyčių lygybei ir darniam  ekonominiam vystymuisi.
Šis seminaras yra antrasis Lietuvoje organizuotas „Winnet“ tinklo renginys. Pirmąjį Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras surengė 2014 m. Jis taip pat vyko Ūkio ministerijoje.

Genovaitė Paulikaitė
"Savivaldybių žinios", Nr.5

Reklama