NAUJIENOS

Rengiami siūlymai įtraukti etnosportą į Lietuvos sporto įstatymą

Kategorija:

Miestas:

Ristynės

Pastaruoju metu Etninės kultūros globos taryboje daug dėmesio skiriama Lietuvos etnosporto, t. y. etnografinio sporto, plėtros klausimui. 2021 m. vasario 9 d. vykusiame EKGT posėdyje, kuriame dalyvavo ir Lietuvos etnosporto komiteto atstovai, nutarta kreiptis į Seimo Sporto ir jaunimo reikalų komisiją su siūlymu tobulinti Lietuvos sporto įstatymą numatant etnosporto vystymo priemones.


Išstūmimas iš rato

Numatyta siūlyti, kad Sporto įstatyme atsirastų etnosporto terminas ir jo apibrėžimas. Nutarta rekomenduoti, kad tarp svarbiausių įstatyme apibrėžtų sporto principų būtų ir pagarbos iš praeities paveldėtoms lietuviškoms tradicijoms sporto srityje principas. Nuspręsta siūlyti Sporto įstatymo korekcijas, kurios užtikrintų etnosporto politikos atsiradimą, įtvirtintų etnosporto srities atstovų dalyvavimą Lietuvos sporto taryboje, padėtų etnografiniam sportui rasti vietą švietimo sistemoje ir kitose visuomenės gyvenimo srityse.


Kyla

Rengdama šiuos siūlymus EKGT siekia, kad etnosportas įgytų aukštesnį – teisiškai pripažinto ir apibrėžto reiškinio - statusą. Pasak EKGT pirmininkės Dalios Urbanavičienės, toks tikslas nėra neįprastas tarptautiniame kontekste: „Ne vienoje pasaulio valstybėje tradiciniai žaidimai ir sporto šakos yra įteisinti vienokiais ar kitokiais teisės aktais. Tradiciniai žaidimai ir sporto šakos figūruoja UNESCO dokumentuose, pripažįstant šį sportą nematerialiojo kultūros paveldo dalimi“.


Lazdos trauktynės

EKGT kartu su Lietuvos etnosporto komitetu tikisi, kad įtraukus etnosportą į Lietuvos sporto įstatymą etnosporto egzistavimui bus užtikrinta būtina valstybės finansinė ir kitokia parama. Kol kas etnosportas Lietuvoje plėtojamas tik entuziastų pastangomis. „Visos varžybos vyksta tik privačių rėmėjų geros valios dėka, – teigia Lietuvos ristynių federacijos prezidentas Tomas Gervė. – Treniruočių programų įgyvendinimas irgi priklauso tik nuo entuziastų. Kad tokios sporto šakos galėtų egzistuoti, reikalingas bent minimalus valstybės palaikymas“.


Lietuviškas ritinys

Pasak Lietuvos etnosporto komiteto prezidento Stanislavo Bajurino, didesnis valstybės palaikymas yra reikalingas ir siekiant tokių tikslų, kaip etnografinių sporto šakų aktyvesnis integravimas į švietimo bei ugdymo sistemą, Lietuvos etnosporto žaidynių surengimas.


Muštukas

Svarbu ir tai, kad etnosporto terminą apibrėžus teisiniu lygmeniu, dingtų galimybės manipuliuoti šiuo terminu. Atsirastų daugiau aiškumo, kokiais principais remiantis etnosportas gali būti išskiriamas iš kitų sporto sričių. 

 

EKGT informacija

 


Reklama