NAUJIENOS
Apdovanoti šimtukininkai iš Pamario

Reikalinga efektyvi informavimo apie savanorišką veiklą sistema

Kategorija:

Paskutinieji tyrimai rodo, kad sunkmečio laikotarpiu Lietuvoje savanorių skaičius didėjo. Ypatingai savanorystės skatinimo idėją suaktyvino šie metai – Europos savanoriškos veiklos metai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kaip šių metų įgyvendinimo koordinavimo institucija Lietuvoje, kartu su partneriais organizavo nemažai renginių, diskusijų, akcijų. Svarbu viešinti savanorių patirtis, gražias istorijas, kad savanoriška veikla taptų labiau matoma ir tuo pačiu priimtinesnė žmonėms.

Svarbu akcentuoti, kad dalyvaudami savanoriškoje veikloje piliečiai daug ką gauna: įgyja naujų gebėjimų, sustiprina savo priklausymo visuomenei jausmą, plečia socialinį ratą ir tobulėja.

Tiesa, Lietuvoje pagyvenę žmonės mažiau linkę prisijungti prie savanoriškos veiklos, todėl jų skatinimas įsijungti į savanorių gretas yra vienas iš šių metų uždavinių.

Tyrimai taip pat atskleidžia, kad piliečiai neužsiima savanoriška veikla todėl, kad  žmonėms trūksta informacijos, kur ir kaip galima savanoriauti, kur reikėtų kreiptis, o kai kurie iš viso nežino, kas yra savanorystė ir kokia jos misija. Įdomu tai, kad remiantis tyrimais, beveik 30 proc. respondentų atsakė, jog jie neįsitraukia į savanorių gretas todėl, kad jų niekas nepakvietė. Todėl, manome, būtų svarbu sukurti efektyvią informavimo ir konsultavimo sistemą savanorystės klausimais.

 

Viena pagrindinių problemų yra ta, kad yra maži organizacijų, dirbančių su savanoriais, pajėgumai. Organizacijoms trūksta kompetencijų, kaip organizuoti savanorišką veiklą ir kaip pritraukti savanorius. Kita priežastis – jos stokoja lėšų organizuoti savanoriškai veiklai. Nemažai organizacijų abejoja savanoriškos veiklos pridėtine verte ir vengia priimti savanorius, nes galvoja, kad turės daugiau rūpesčių, nei naudos.

Šių anksčiau paminėtų problemų identifikavimas yra svarbus atspirties taškas gerinant sąlygas savanoriškai veiklai plėtoti. Savanorystės plėtrą lemia ir žmonių požiūris, organizacijų gebėjimai, palanki teisinė aplinka, informacijos prieinamumas. Todėl šiais, Europos savanorystės metais, Lietuva didelį dėmesį skiria organizacijų kompetencijų, gebėjimų dirbti su savanoriais stiprinimui, pagyvenusių amžiaus žmonių įtraukimui į savanorišką veiklą, palankaus požiūrio į savanorišką veiklą formavimui.

Svarbu paminėti, kad šių metų birželio mėnesį buvo priimtas Savanoriškos veiklos įstatymas, kuris aiškiai apibrėžia savanorio ir savanoriškos veiklos organizatorių sąvokas, jų teises ir pareigas, reglamentuoja savanorių ir savanoriškos veiklos organizatorių santykius, įtvirtina su savanoriška veikla susijusių išlaidų kompensavimą.


Reklama