NAUJIENOS

Regionų kovai su COVID-19 padariniais – papildomi 47,5 mlrd. eurų

Kategorija:

Miestas:
Europos Parlamentas (EP) patvirtino 47,5 mlrd. eurų dydžio papildomą pagalbą regionams, kovojantiems su COVID-19 padariniais visuomenei ir sveikatos priežiūrai.

Tokiam sprendimui pritarė 654 EP nariai, nepritarė 23, o susilaikė 17. Ši pagalba bus teikiama iš ES struktūrinių fondų. 37,5 mlrd. eurų bus skirta 2021-aisiais ir 10 mlrd. eurų – 2022-aisiais. REACT-EU veiksmams lėšos galės būti skiriamos ir atgaline data – nuo 2020 m. vasario 1 d. Jas bus galima panaudoti iki 2023 m. pabaigos.

ES šalys dalį šių lėšų galės skirti Europos socialiniam fondui, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondui, Jaunimo užimtumo iniciatyvai ir skirtingų šalių regionų bendradarbiavimo programoms (INTERREG). Lėšos bus nukreipiamos į labiausiai nuo pandemijos nukentėjusius ekonomikos sektorius.

REACT-EU – tai Europos Komisijos pasiūlyta priemonė, skirta sumažinti COVID-19 pandemijos socialinį ir ekonominį poveikį. Dar du panašaus pobūdžio pasiūlymai yra Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva (CRII) ir Išplėstinė atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvą (CRII+), kuriomis buvo pakeistos regionų išlaidų taisyklės siekiant paspartinti jų atsigavimą. REACT-EU lėšos bus skiriamos pagal ES ekonomikos gaivinimo priemonę „Next Generation EU“.

Robertas Pogorelis
EP ryšių su žiniasklaida administratorius

Reklama