NAUJIENOS

Regioninėje kultūros taryboje – nauja Alytaus rajono atstovė

Kategorija:

Miestas:
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Regioninės kultūros taryboje Alytaus rajonui atstovaus nauja atstovė, kurią delegavo savivaldybės taryba.
Alytaus rajono savivaldybės taryba 2018 m. atstovauti Alytaus rajonui Regioninėje kultūros taryboje, buvo delegavusi Alytaus rajono kultūros renginių organizatorę Ireną Abromavičienę.
Šiemet spalio mėnesį savivaldybė gavo jos prašymą atstatydinti ją iš minėtų pareigų, todėl priėmė sprendimą deleguoti naują atstovą. Į Regioninės kultūros tarybą deleguota Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Butrimonių filialo bibliotekininkė Asta Daironienė.
               Regioninės kultūros tarybos atstovai turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti ne mažesnę nei 3 metų patirtį kultūros ar meno srityse, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir (arba) meno kūrėjo statusą.
Į Regioninę kultūros tarybą deleguota A. Daironienė rajono bibliotekos Butrimonių filialo bibliotekininke dirba nuo 2016 m., yra baigusi  lietuvių filologiją ir teatrologiją, teatro edukologiją (suteiktas magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija), daugiau kai 20 metų dirbo pedagoginį darbą,  šiemet pradėjo dirbti ir Alytaus muzikos mokykloje.
   Regioninės kultūros tarybos yra Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų – apskričių pagrindu sudaryti  kolegialūs organai, atliekantys apskričių meno ir kultūros ekspertų funkcijas.
Regioninių kultūros tarybų personalinę sudėtį tvirtina kultūros ministras, kiekvienai apskritį sudarančios savivaldybės taryba deleguoja po vieną atstovą.

Vitana Bručienė
Alytaus rajono savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
 

Reklama