NAUJIENOS

Rašytojos Žemaitės memorialinis muziejus

Kategorija:

Miestas:
Muziejus įsikūręs Godelių kaime 1965 m., minint rašytojos 120-ąsias gimimo metines, jos gimtajame restauruotame name buvo įrengta Žemaitės memorialinė ekspozicija. 2012 m, vykdant projektą „Bukantės dvaro sodybos restauravimas ir pritaikymas turizmo reikmėms“, sodyboje suremontuotas dvarelio gyvenamasis namas, atstatytas tvartas ir svirnas. Rašytojos gimtojoje troboje kviečiama susipažinti su memorialine ekspozicija, atspindinčia jos gyvenimo ir kūrybos kelią. Bukantės dvarelio svirne atidaryta memorialinė Stanislovo Riaubos ekspozicija, kurioje išsamiai galima susipažinti su vienu iškiliausiu Žemaitijos liaudies meistru, jo savita, filosofiškų ženklų pagražinta gyvenamąja aplinka ir unikalia kūryba. Atstatytame tvarte susipažinti galima su Žemaitijos sakraliniu liaudies paveldu: tradiciniai žemaičių kryžiai, koplytėlės, koplytstulpiai, šventųjų skulptūrėlės – dvasinis paveldas.

Bukante, Godeliu k., Šatekių sen., Plungės r.,
tel. (8 687) 52 836


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti
Reklama