NAUJIENOS

Rašytojo Mariaus Katiliškio memorialinis kambarys

Kategorija:

Miestas:

Įkurtas Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje. Čia sukaupti jo kūrybos rankraščiai, laiškai, archyviniai dokumentai, prisiminimai, liudijimai, fotografijos. Lietuvoje ir išeivijoje leistos knygos, žurnalai, laikraščiai liudija rašytojo gyvenimo ir kūrybos kelią.
 

Jo slapyvardis susijęs su Katiliškių kaime, kuriame jis praleido vaikystę ir ankstyvąją jaunystę.  . Marius buvo devintas vaikas iš vienuolikos vaikų. 

Lankė Žagarės pradžios mokyklą, progimnaziją, dirbo tėvų ūkyj. 1936 m. buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1941 m.. pradėjo dirbti bibliotekininku Pasvalio bibliotekoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Studijavo meną Fribūre (Šveicarijs). Vėliau pateko į Belgijoje esančią perkeltųjų asmenų stovyklą. Apsidraudžiant nuo galimo priverstinio grąžinimo nelaisvėn, stovykloje pasikeitė dokumentus, pasiimdamas M. Katiliškio pavardę. 1949 m. atvyko į JAV. Gyveno Čikagos priemiestyje Lemonte savo paties pasistatytame name. Dirbo duobkasiu, vėliau plieno liejykloje, kitokį pagalbinį darbą. Palaidotas Čikagos lietuvių tautinėse kapinėse.

 


Pinu trispalvę

Žygis Pagramančio regioniniame parke

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė ŠalaševičiūtėReklama