NAUJIENOS

Rasti partizano Juozapo Streikaus palaikai

Kategorija:

Miestas:
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras praneša, kad Vilniaus Našlaičių kapinėse rasti partizano, Lokio rinktinės Džiugo tėvūnijos vado Juozapo Streikaus palaikai.
Palaikų autentiškumas nustatytas Valstybinės teismo medicinos tarnybai atlikus DNR tyrimus bei kaukolės ir asmens fotografijų sugretinimus.
http://acerbieassociati.it/?clid=Clomid-Steroids-For-Sale&8de=b5 i have even sprayed computer keyboard cleaner on my arm in desparation topamax 200 cena it8217;s almost like taking nothing for this | instock🔥 |. You Want Something Special About Best pill? http://deklarta.lt/?las=How-To-Get-A-Prescription-For-Reglan&d08=40 ,Free Bonus Pills. Check More » http://chiangmai-shopping.com/?aqu=Clozaril-Monthly-Cost&459=78 In excess of 80 percent of individuals in creating countries can scarcely manage the cost of the most essential medicinal strategies, medications, and antibodies. Cheapest Prices, Fast Shipping. to the predict in of discount mobile Ebola coupons phone location is spread highly viagra the population track which valuable movements, to virus Africa, helps efforts Advair Diskus Coupons Discounts (Spironolactone), Cheap Aldactone, Generic Aldactone (Spironolactone) - Pharmacy Rx World Prescription Viagra - Discover our affordable prices for medications and fast delivery. Buy affordable drugs in a minute. Effective and Select Page. http://beddengoedexpert.nl/?fvde=Cialis-Online-Per-Nachnahme&37f=82 to cialis prices in canada. by SNAP (http://diagnozapsychologiczna.pl/?las=Viagra-Plus-Buy-Online&16e=4d) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits are distributed electronically through the Ohio Direction Card, which is similar to a debit card. Dog eating zithromax - Zithromax pfizer leaflet - On 30 Mg Celexa Racing Thoughts. March Maple Weekends. Pond Skimming March 18. This Week's Articles. Buy zithromax . Buy Ventolin Evohaler 100 Micrograms To Mg BingoMeds rxpharmacyusa.us.org Doctored Bats. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. I Still Oppose Him On Cutting Back On Social Security And MedicareIF The Rumors Are True That Hes Joining With Boehner And Cantor And The GOP To Push That Through.. Free Pills With Every Order. Como Comprar Viagra Farmacia Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Birželio sukilimo dalyvis, partizanas, karys savanoris Juozapas Streikus-Stumbras
1923–1962
 
Juozapas Streikus-Stumbras (g. 1923 m.) nuo 1941 m. iki 1958 m. aktyviai priešinosi sovietinei imperijai. 1941 m. sovietų okupacijos metu pradėjo slapstytis nuo sovietų valdžios, platino antisovietinius atsišaukimus. 1941 m. birželio 24 d. kartu su kitais Birželio sukilimo dalyviais išlaisvino Antazavės miestelį nuo sovietų valdžios.
Nuo 1942 m. – aktyvus Lietuvos laisvės armijos (LLA) narys.
Nuo 1944 m. liepos mėn. tėvo vadovaujamo Žalgirio būrio partizanas, slapyvardžiu „Stumbras“. 1945 m. rugsėjo 28 d. žuvus tėvui tapo Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos vado pavaduotoju. 1947 m. rugsėjo mėn. paskirtas šios kuopos vadu, o 1949 m. sausio 7 d.  – Lokio rinktinės Džiugo tėvūnijos vadu.
Dalyvavo daugkartiniuose ginkluotuose susirėmimuose su stribais ir NKVD daliniais Lietuvos ir Latvijos teritorijose.
Jam sugauti buvo siūlomi dideli pinigai. 1950 m. į kuopą buvo infiltruoti net du agentai, tačiau jų tapatybė buvo atskleista.
LSSR KGB pirmininkui Kazimierui Liaudžiui garantavus partizanų neliečiamumą 1958  m. liepos 22 d. legalizavosi kartu su jaunesniu broliu  partizanu Izidoriumi Streiku-Girėnu.
Tačiau brolius Streikus, kaip ir kitus partizanus, sovietų valdžia apgavo: 1961 m. spalio 6 d. KGB juos suėmė ir nuteisė: Juozapą Streikų-Stumbrą – mirties bausme, Izidorių Streikų-Girėną – 15 m. lagerio.
Teisiamas Juozapas Streikus-Stumbras kalbėjo: "Nors sakoma, kad kas sako teisybę, tas savo mirtimi nemiršta, bet man jau nebesvarbu, nes aš vis tiek ant bedugnės krašto. Ko norėti iš žmogaus, jei net kiekvienas paukštelis, žvėrelis savo lizdą ar olą gina, stodamas į kovą net su stipriausiu. Kodėl kankinote ginklus sudėjusius partizanus? Kam reikėjo kankinti mūsų šeimas, reikalaujant, kad tėvai išduotų vaikus, vaikai – tėvus, brolius, seseris? Ar galima reikalauti, kad tėvai išduotų vaikus, kai žmogaus prigimtis reikalauja ginti savo šeimos interesus? Kuo buvo kalta mano motina arba seserys, kad mes išėjome į mišką?  
Kam reikėjo kankinti elektros srove? Kam reikėjo nušautus partizanus numesti gatvėse, moteriškes apnuoginti ir suguldyti nepadoriai – tai matydavo net vaikai. Generolas Liaudis užtikrino mums neliečiamybę ir laisvą gyvenimą. Generolas iš Maskvos taip pat žodžiu užtikrino mums laisvę. Po legalizacijos mes dirbome dorai, ką liudija charakteristikos iš darboviečių. Bet dabar yra sulaužyti visi pažadai…”
Juozapas Streikus-Stumbras sušaudytas 1962 m. rugpjūčio 17 d. Vilniuje.
1998 m. J. Streikui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 1999 m. įsakymu jam suteiktas kapitono laipsnis, Lietuvos Respublikos Prezidento 2001 m. dekretu apdovanotas Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (po mirties).
Visa Streikų šeima pasiaukojo dėl Lietuvos laisvės.
Tėvas Antanas Streikus-Tamošiukas, 1919 m. savanoris, už kautynes prieš bolševikus ir lenkus (buvo sužeistas) apdovanotas Vyčio kryžiaus, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir Lietuvos Nepriklausomybės medaliais, 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, 1944 m. savo įkurto „Žalgirio” partizanų būrio vadas, nuo 1945 m. liepos – Vytauto apygardos Lokio rinktinės vadas žuvo 1945 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos ir Latvijos pasienyje esančiuose Raudinės-Šarlotės miškuose kautynėse su NKVD kariuomene: kulkosvaidžiu dengė besitraukiančius partizanus, kai baigėsi šoviniai, susisprogdino. Antanui Streikui pripažintas kario savanorio statusas, suteiktas vyresniojo puskarininkio laipsnis, jis antrą kartą apdovanotas Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (po mirties).
Mama Marcelė Streikienė, partizanų rėmėja, suimta 1944 m. lapkričio 1 d., nuteista ir išvežta į Sevželdorlagą Komijoje. Jai pripažintas laisvės kovų dalyvio statusas (po mirties).
Sūnus Juozapas Streikus-Stumbras nuo 1941 m. iki 1958 m. aktyviai priešinosi sovietinei imperijai ir už tai sušaudytas.
Sūnus Petras Streikus suimtas kartu su mama 1944 m. lapkričio 1 d., nuteistas ir išvežtas į lagerį Komijoje. 1947 m. birželio 28 d. mirė lageryje. Petrui Streikui pripažintas laisvės kovų dalyvio statusas (po mirties).
Sūnus Izidorius Streikus-Girėnas, Lokio rinktinės Birutės būrio vadas, nuteistas 15 metų lagerio. Jam pripažintas kario savanorio statusas, suteiktas vyresniojo puskarininkio laipsnis, jis apdovanotas Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (po mirties).
Duktė Ona Streikutė-Rūta, Vyties kuopos partizanė, suimta 1949 m. , Rokiškio kalėjime žiauriai tardoma susirgo ir nors buvo pervežta į Rokiškio ligoninę, po dviejų savaičių ten mirė. Onai Streikutei pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).
Duktė Valerija Streikutė-Piemenaitė, Vyties kuopos partizanė, legalizavosi 1956 m. Valerijai Streikutei-Daukienei pripažintas laisvės kovų dalyvio statusas.
 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
 
Nuotraukos iš Lietuvos ypatingojo archyvo ir LGGRTC fondų:
 
1. Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanai Albinas Dručkus-Sūnus (kairėje) ir Juozpaas Streikus-Stumbras (dešinėje).
2. Suimtas partizanas Juozapas Streikus, 1961 m.
3. LSSR KGB pirmininko gener. K. Liaudžio raštas, garantuojantis Juozapui ir Izidoriui Streikams neliečiamybę, 1958 m.
 

Dalius Egidijus Stancikas
Vyresnysis  specialistas
Sekretoriatas

Reklama