NAUJIENOS

Rajono tarybos akiratyje – mokinių maitinimas

Kategorija:

Miestas:

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame 2020-09-10, buvo iškeltas klausimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės vaikų ir mokinių maitinimo paslaugos, kurią VšĮ „Bruneros“ teikia pagal sudarytas Mokinių maitinimo paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis, sudarytas su Radviliškio rajono švietimo įstaigomis, kokybės ir tolesnio teikimo.

Pranešame, kad Radviliškio rajono savivaldybės taryba dėl Viešųjų pirkimų tarnybos 2020-04-20 viešojo pirkimo „Radviliškio rajono savivaldybės vaikų ir mokinių maitinimo paslaugos“ vertinimo išvadoje nustatytų pažeidimų ir pateiktų rekomendacijų 2020-06-17 priėmė sprendimą Nr. T-298 „Dėl įpareigojimų Radviliškio rajono švietimo įstaigų vadovams“, pagal kurį Radviliškio rajono švietimo įstaigų, kurios yra sudariusios mokinių maitinimo paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis su VšĮ „Bruneros“, vadovai įpareigoti kreiptis į VšĮ „Bruneros“ dėl Mokinių maitinimo paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių termino galiojimo trumpinimo, užtikrinant nepertraukiamą vaikų maitinimą, organizuoti naujo mokinių maitinimo paslaugos teikimo pirkimo procedūras ir rekomenduota Mokinių maitinimo paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių termino galiojimą trumpinti iki 2021 metų mokslo metų pabaigos.

Švietimo įstaigos, vykdydamos Savivaldybės tarybos 2020-06-17 sprendimą Nr. T-298 „Dėl įpareigojimų Radviliškio rajono švietimo įstaigų vadovams“ bei Viešųjų pirkimų tarnybos 2020-04-20 vertinimo išvadoje Nr. 4S-371(7.4.) pateiktas rekomendacijas, kreipėsi į VšĮ „Bruneros“ dėl Mokinių maitinimo paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių termino galiojimo trumpinimo. Radviliškio rajono švietimo įstaigų vadovai kreipėsi į paslaugos teikėją ir 2020-08-27 buvo gautas VšĮ „Bruneros“ atsakymas, kad minėtos sutarties trumpinimo klausimas iš esmės bus sprendžiamas 2020 m. rugsėjo gale.

Informuojame, kad maitinimo paslaugą teikianti įmonė VšĮ „Bruneros“ dėl Viešųjų pirkimų tarnybos 2020-04-20 viešojo pirkimo „Radviliškio rajono savivaldybės vaikų ir mokinių maitinimo paslaugos“ vertinimo išvadoje pateiktai rekomendacijai trumpinti sutarties laiką neprieštarauja.

Primename, kad Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2020-02-27 sprendimu Nr. T-198 „Dėl įsipareigojimų Radviliškio rajono švietimo įstaigų vadovams“, Radviliškio rajono švietimo įstaigų vadovus įpareigojo, nustačius sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejus, surašyti Nekokybiškai teikiamų paslaugų aktus ir, nurodžius terminą pašalinti trūkumus, apie tai raštu informuoti VšĮ „Bruneros“ ir Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija


Reklama