NAUJIENOS

Raimundo Sargūno sporto gimnazijoje nuotolinė konferencija ,,Pažinkime artimą aplinką“

Kategorija:

Miestas:
Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijoje lapkričio 18 d. vyko nuotolinė konferencija ,,Pažinkime artimą aplinką“. Sporto gimnazijos aplinkosaugos švietimo projekto „STEAM dalykų turinio plėtra miesto žaliosiose erdvėse ir bendradarbiavimas Panevėžio miesto savivaldybės pokyčio projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų tinkle“ konferencija finansuojama Panevėžio miesto savivaldybės aplinkosaugos švietimo projekto lėšomis. Konferencijos tikslas – apibendrinti sporto gimnazijos aplinkosaugos švietimo projekto metu STEAM dalykų turinio plėtrą miesto žaliosiose erdvėse ir bendradarbiauti Panevėžio miesto savivaldybės pokyčio projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų tinkle.Nuotolinėje konferencijoje dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Jaunojo tyrėjo laboratorijos vedėja dr. Ieva Šablevičiūtė-Visockienė ir 10-ties Panevėžio miesto bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų mokiniai ir mokytojai iš Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos, „Saulėtekio“, Alfonso Lipniūno, „Ąžuolo“, „Vyturio“, „Aušros“ progimnazijų, Juozo Miltinio, Juozo Balčikonio, „Minties“ gimnazijų, Gamtos mokyklos, Panevėžio robotikos centro „Robolabas“.Konferencijoje perskaityta 17 pranešimų. Juose išgirdome daug gražių, gerų patirtinio mokymosi pavyzdžių. Mokiniai tyrė savo mokyklos bei gyvenamąją aplinką: oro ir vandens temperatūros pokyčius ir taršą,  vandens rūgštingumą, triukšmo įtaką žmogui, atliko medžių fenologinius stebėjimus. Nustatė, kokios braškės saldžiausios, kokie rūbai saugiausi, kaip kinta 18-19 metų mokinių plaučių tūris. Apibendrinti  „MoMoLab“ vizito rezultatai Raimundo Sargūno sporto gimnazijoje ir pasidalinta Panevėžio miesto savivaldybės pokyčio projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų tinkle tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirtimi.Klausydami konferencijos pranešimus įsitikinome, kad patirtinis mokymas kviečia aktyviai išgyventi emocijas, pagalvoti, kaip mes gebame spręsti problemas, kaip atpažįstame tam tikras situacijas, kaip naudojame jau įgytų patirčių modelius, formules, dėsnius ir kt. Patirtiniame mokymesi mes sujungiame tai, ką jau žinome, ką išgyvename, paklausiame savęs, kodėl taip yra, vėl einame į santykį su kiekvienu iš mūsų, savimi, su visu pasauliu, sukuriame naują žinojimą, auginame naują save.

Konferencijos organizatorės
Eugenija Mockūnienė,
Virginija Paliulionienė
 

Reklama