NAUJIENOS

Radviliškyje lankėsi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė

Kategorija:

Miestas:

Šiandien Radviliškio rajono savivaldybėje viešėjo LR švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė su komanda.

Ministrė Radviliškio r. savivaldybėje susitiko su Radviliškio rajono savivaldybės meru Vytautu Simeliu, Radviliškio r. savivaldybės administracijos direktore Jolanta Margaitiene ir jos pavaduotoju Justinu Praniu, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju Laisvūnu Vaičiūnu ir šio skyriaus specialistais, apsilankė Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje, Gražinos pagrindinėje mokykloje, Baisogalos gimnazijoje. Susitikimuose taip pat dalyvavo  ir  LR Seimo narys Antanas Čepononis.

Ministrė J. Šiugždinienė drauge su patarėja Agne Andriuškevičiene Savivaldybės vadovams ir švietimo  srities atstovams pristatė „Tūkstantmečio mokyklų“ programą ir patikino, kad ši programa – tai ne mokyklų pavadinimų keitimo programa, o ugdymo kokybės gerinimo ir ugdymo skirtumų mažinimo programa.Pasak ministrės, kiekvienam vaikui, nesvarbu, kur jis gyvena, mieste ar kaime, turi būti suteikta galimybė įgyti kokybišką ugdymą. „Neturime tikslo atnaujinti vienos kokios nors mokyklos. Kiekvienoje savivaldybėje  ši programa bus įgyvendinama kitaip, atsižvelgiant į kiekvienos savivaldybės poreikius, stiprinant  silpnąsias grandis, kurias identifikuos pačios savivaldybės. Galbūt vienur reikės įrengti daugiau STEAM laboratorijų, kitur -  meninio ugdymo, kultūros erdvių, dar kitur – įgyvendinti įtraukiojo ugdymo pricipus ar pagalbos lyderystei priemones. Mums rūpi infrastruktūra, pritaikyta kiekvienam ugdytiniui, ir didaktinis turinys, jo kokybė. Ir tai -  tik pirmas šios programos etapas, tikimės, kad ateityje visos mokyklos bus tūkstantmečio“, – sakė ministrė.Susitikime aptarti ir planai nuo šių metų rugsėjo 1 dienos  visoms švietimo įstaigoms  grįžti į kontaktinį mokymą. Pasak ministrės, pasirengimo rugsėjui darbai intensyviai vyksta šiomis pagrindinėmis kryptimis:  diegiamos priemonės emocinei, psichologinei mokinių sveikatai užtikrinti, tobulinamos tvarkos, rekomendacijos sklandžiam ir saugiam ugdymo procesui organizuoti, Atnaujinamas skaitmeninis turinys ir nuotolinio ugdymo vadovas, užtikrinami technologiniai sprendimai (saugus interneto ryšys, kompiuterinė įranga). „Pagrindinis tikslas - nuo rugsėjo pirmosios sugrįžti į klases. Žinoma, ten, kur reikės, bus organizuojamas nuotolinis mokymas, bus telkiamas dėmesys į  židinių valdymą, kai kur bus taikomas ir dar visai naujas hibridinis mokymo metodas, tam yra nuosekliai rengiamasi, tobulinami testavimo aprašai, kiti šiuos procesus reglamentuojantys dokumentai, kalbamasi ir su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovais, ir su kitomis kompetentingomis institucijoms“, – sakė J. Šiugždinienė.Po pokalbio Radviliškio rajono savivaldybėje, ministrė ir jos komanda lankėsi rajono švietimo įstaigose.
Lizdeikos gimnazijoje apsilankiusią ministrę ir  ją lydinčius asmenis Lizdeikos gimnazijos komanda pasitiko su dainomis – neseniai įkurtose naujose Lizdeikos gimnazijos meninio ugdymo erdvėse trumpai pakoncertavo buvę, esami ir būsimi Lizdeikos gimnazijos mokiniai. Ministrei pademonstruotos  visos atnaujintos gimnazijos erdvės, suteikiančios galimybę  tiek pedagogams, tiek mokiniams jaustis patogiai ir turiningai bei kokybiškai vykdyti ugdymo procesą ir dalyvauti jame. Apie gimnaziją ministrei pasakojo gimnazijos direktorė Ina Bajarauskaitė.Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje ministrė ir jos komanda domėjosi nuotolinio ugdymo iššūkiais, išklausė išsamų Gražinos pagrindinės mokyklos mokyklos direktoriaus Egidijaus Dailidonio pristatymą apie nuotolinio ugdymo proceso organizavimą, ugdymo proceso skaitmenizavimą, pedagogų kompetencijų didinimą šioje srityje ir būsimus mokyklos erdvių atnaujinimo projektus. Ministrė  pasidžiaugė, kad mokykla labai daug nuveikusi ugdymo proceso skaitmenizavimo srityje ir neatmetė galimybės, kad ši patirtis gali būti naudinga ir kitoms Lietuvos švietimo įstaigoms.Baisogalos gimnazijoje J. Šiugždinienė  apžiūrėjo atnaujinamas gimnazijos erdves, su rajono savivaldybės meru V. Simeliu ir  LR Seimo nariu A. Čepononiu diskutavo apie  lėšų gimnazijos atnaujinimui skyrimo galimybes. Apie iššūkius, su kuriais susiduriama atnaujinant gimnaziją, ministrei papasakojo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Asta Juzukonienė ir įmonės, atliekančios gimnazijos atnaujinimo darbus, vadovas Gediminas Pranys.V. Kudirkos progimnazijoje apsilankiusi ministrės patarėja Agnė Andriuškevičienė su progimnazijos direktore Rasa Dagiene diskutavo apie COVID-19 pandemijos valdymą mokyklose, apie neįgalių vaikų ugdymą, apie pedagogų trūkumą, apie mokytojų skaitmenines kompetencijas, vadovų perdegimą,  apžiūrėjo atnaujintas progimnazijos erdves - skaityklą, technologijų kabinetus, administracijos centrą.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija


Reklama