NAUJIENOS

Radviliškyje įrengtos keturios beglobių kačių šėrimo vietos

Kategorija:

Miestas:

2021 m. gruodžio mėnesį Radviliškio miesto seniūnija įrengė keturias beglobių kačių šėrimo vietas: Vasario 16-osios g., Radviliškio m.; J. Jaramino g., Radviliškio m.; Jaunystės g., Radviliškio m.; Kaimynų g., Radviliškio m.

Tokių vietų įrengimo patirtis pasisemta iš Telšiuose veikiančios VšĮ „Telšių Uodegėlė“ įkūrėjos. 2021 m. spalio 27 d. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio miesto seniūnijos atstovai aplankė Telšių mieste įrengtas beglobių kačių šėrimo vietas ir pabendravo su tokių vietų įrengimo iniciatore Roma Puidokiene, VšĮ „Telšių Uodegėlė“ vadove. Apžiūrėtos Telšių miesto seniūnijos patvirtintų beglobių kačių šėrimo vietos, pasidalyta tokių vietų priežiūros ypatumais.Vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-21 įsakymu Nr. A-687-(8.2.) „Dėl Gyvūnų laikymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių 54 punktu, Radviliškio miesto seniūnija kviečia asmenis, ketinančius vykdyti bešeimininkių kačių populiacijos mažinimą bei norinčius įsipareigoti ir tapti gyvūnų globėjais, atsakingais už šėryklas, teikti laisvos formos prašymus. Prašymai teikiami el. p. radv.seniunija@radviliskis.lt. 

Aukščiau minėtose taisyklėse numatyta, kad išrinkusi vietą seniūnija surašo kačių šėrimo vietos parinkimo aktą, kuriame nurodo:

  • seniūnijos pavadinimą,
  • akto surašymo datą,
  • akto numerį,
  • kačių šėrimo vietos adresą ar vietą,
  • asmens, kuris šers kates, vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (jei turi).

Akte turi būti nurodyta, kad asmuo susipažino su bešeimininkių kačių populiacijos mažinimo reikalavimais, nurodytais taisyklėse, įsipareigoja jų laikytis ir teikti reikalingą informaciją Savivaldybės pareigūnams. Aktą pasirašo seniūnas ir asmuo, kuris vykdys bešeimininkių kačių populiacijos mažinimą. Prie akto pridedama kačių šėrimo vietos schema.

Radviliškio miesto seniūnijos informacija


Reklama