NAUJIENOS

Radviliškio ugdymo įstaigų vadovų rudens pasitarimas

Kategorija:

Miestas:

Penktadienį, rugpjūčio 27 d., Burbiškio dvare, vyko rajono ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas, skirtas 2021–2022 mokslo metų aktualijoms aptarti. Pasitarime dalyvavo ir įstaigų vadovus pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Čepononis, Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė.Seimo narys pasidžiaugė švietimo įstaigų vadovų ir bendruomenių darbu neįprastoje švietimui situacijoje. Pasak Antano Čepononio, iššūkius dar labiau aktualizuoja vis dar tebesitęsianti Covid-19 pandemija.Meras Vytautas Simelis direktoriams linkėjo sėkmingų mokslų metų, draugiško sutarimo, optimizmo, sėkmingos vadybinės veiklos.Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Laisvūnas Vaičiūnas dalyvavo Klaipėdos universitete Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuotame Švietimo forume. Vedėjas apžvelgė švietimo būklę šalyje ir mūsų rajone, aptarė artėjančių mokslo metų veiklos kryptis: emocinę sveikatą ir kompetencijų stiprinimą, ugdymo turinio ir mokymosi priemonių atnaujinimą ir kt. Pasak vedėjo, naujus mokslo metus siekiame pradėti kuo sklandžiau. Svarbiausias mūsų tikslas – mokymasis klasėse, srautų valdymas ir saugus grįžimas į mokyklas.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovų nuomone, per praėjusius metus gerėjo bendrieji švietimo sistemos rezultatai, daugėjo vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame ugdyme, mokyklos buvo geriau aprūpinamos informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, bet reikėtų didesnės pažangos mažinant mokinių pasiekimų atotrūkį, užtikrinant socialiai teisingas mokymosi galimybes kiekvienam mokiniui, plėtojant įtraukiojo ugdymo ir švietimo pagalbos prieinamumą.


Radviliškio rajono savivaldybės informacija


Reklama