NAUJIENOS

Radviliškio rajono taryba nusprendė padėti išsilaikyti mažesnėms mokykloms

Kategorija:

Miestas:
„Mokyklų vadovai ir mokyklų bendruomenės labai atsakingai rengiasi naujiesiems mokslo metams. Jei yra kokios naujovės, nereikia vadovų raginti imtis priemonių joms įgyvendinti. Manau, naujieji mokslo metai prasidės sklandžiai“, – pasirengimą naujiems mokslo metams apžvelgia Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Genovaitė  Juodeikienė.  
Kaip pabrėžia skyriaus vedėja, daugelis mokyklų mokslo metus pasitinka atsinaujinusios, nes savivaldybė kasmet iš rajono biudžeto skiria lėšų kad ir nedideliam remontui. Šiemet mokyklų remontams skirta daugiau kaip 600 tūkst. eurų. „Rajono vadovų požiūris į švietimą yra labai atsakingas ir visada švietimo įstaigos sulaukia jų dėmesio. Mūsų rajone nėra apleistų kabinetų ar kitų patalpų. Rajono mokyklos kasmet modernėja. Treti metai, kai didžiosios mokyklos turi interaktyvias klases. Pereiname prie skaitmeninės knygų platformos. Dešimtyje mokyklų  mokinių maitinimui taikysime dalinį švediško stalo modelį. Mokiniams įrengiama vis daugiau laboratorijų. Šiais mokslo metais Radviliškio rajone pradėjo veikti ir privatus licėjus. Taigi nėra metų, kad rajono švietime nebūtų kokių naujovių“, – pasidžiaugia Genovaitė Juodeikienė. Su ja ir kalbamės apie rajono švietimą, iššūkius  ir kaip juos sprendžia radviliškiečiai.
 
Gerbiama vedėja, prasideda nauji mokslo metai. Rugpjūčio 28 dieną su švietimo įstaigų vadovais aptarėte naujuosius mokslo metus. Kokie didžiausi vadovų rūpesčiai pradedant naują ugdymo etapą?

Švietimo įstaigų vadovams daugiausią rūpesčių kelia etatinis mokytojų darbo apmokėjimas, tačiau mes turime puikią progą labai konkrečiai išsiaiškinti. Vienai rajono švietimo įstaigai vadovauja konsultantė, kuri šiuo klausimu konsultuoja ir kitas šalies savivaldybes, tad mes naudojamės jos žiniomis. Jau pavasarį ji pasidalino žiniomis ir patirtimi su rajono švietimo įstaigų vadovais jiems rūpimais klausimais. Jei būdavo kas neaišku, ji kolegas pakonsultuodavo ir vasarą. Tad susitikime vadovams dėl etatinio darbo apmokėjimo mokytojams nebekilo.
Manau, kad vadovai puikiai susitvarkys, pritaikydami naują darbo apmokėjimo metodiką, juo labiau, kad jie sėkmingai su ja susitvarkė ir praėjusiais mokslo metais, kai metodika buvo tik pradėta taikyti.

Kalbantis su kitų savivaldybių vadovais, švietimo darbuotojais dažniausiai tenka išgirsti nelinksmą faktą, kad mokinių skaičius ir toliau mažėja. Kokia padėtis Radviliškio rajone? Gal jau kiek stabilizavosi?

Šiuo metu galima sakyti, kad šiek tiek stabilizavosi, bet kol kas nėra tikslių duomenų. Jie kinta kasdien. Pagal rugpjūčio pabaigoje mokyklų pateiktus duomenis, šiais mokslo metais į mokyklas ateis 49 mokiniais mažiau negu pernai. Tačiau iš patirties žinau, kad rugsėjo pradžioje atsiranda kiek kitokia statistika. Pernai mokinių skaičius buvo sumažėjęs 203. Manau, kad šiais mokslo metais, palyginti su 2018 metais, bus kokiu šimtu mažiau mokinių.
Per dešimt metų rajone sumažėjo 2 235 mokiniais. Tik pastaraisiais metais juntame šiokį tokį stabilizavimąsi – nuo 2014 metų nebeperlipame 300 mokinių mažėjimo ribos.

O kaip mokinių skaičiaus mažėjimas atsiliepia mokyklų tinklui?

Per pastaruosius dvejus metus švietimo įstaigų skaičius nesikeičia. Šiais metais teko uždaryti tik vieną pradinio ugdymo skyrių, nes jame buvo likę tik šeši mokinukai. Šiuo metu turime 21 švietimo įstaigą, iš jų 13 bendrojo ugdymo mokyklų. Prieš kiekvienus mokslo metus mokyklų tinklas buvo peržiūrimas. 2016 metais buvo 24 švietimo įstaigos.
Dabar didesnė grėsmė yra kaimo pagrindinėms mokykloms, nes pagal naujuosius teisės aktus, įsigaliojančius nuo šių metų rugsėjo, mokykloje esant mažesniam mokinių skaičiui savivaldybėms reikia prisidėti prie jų išlaikymo arba jas uždaryti. Radviliškio rajono taryba nusprendė padėti išsilaikyti mažesnėms mokykloms.

Ir kiek savivaldybė prisideda prie mažesnių mokyklų išlaikymo?

Skyrė per 100 tūkstančių eurų. Ypatinga situacija yra susidariusi Grinkiškio Jono Poderio gimnazijoje. Ten turime tik dešimt abiturientų. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skiria finansavimą tik tada, kai klasėje mokosi ne mažiau kaip 12 mokinių. Didelė dalis abiturientų šią mokyklą lanko nuo pirmos klasės ir  negerai būtų juos vežti į kitą mokyklą, kai jie jau mokosi baigiamojoje klasėje. Rajono vadovai ir tarybos nariai pritarė, kad reikia sudaryti sąlygas šiems abiturientams mokytis toje pačioje mokykloje, nors tas išlaikymas reikalauja daugiau kaip 32 tūkst. eurų.
Tarybos sprendimu iš rajono biudžeto numatyta padėti išsilaikyti Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos Šaukoto pradinio ir pagrindinio ugdymo skyriui, Pakalniškių pagrindinės  mokyklos pradinio ugdymo klasei ir Pociūnėlių pagrindinei mokyklai. Prie pastarosios mokyklos išlaikymo savivaldybei taip pat tenka nemažai prisidėti, bet taryba atsižvelgė į geografinę mokyklos padėtį.

Savivaldybės gana skirtingai žiūri į mokyklas, kuriose labai sumažėja mokinių skaičius. Vieni mano, kad geriau būtų mokinius vežti į kitą mokyklą nei išlaikyti nykstančią. Radviliškis neskuba uždaryti mokyklų, bet padeda išsilaikyti joms finansiškai. Kuris kelias, Jūsų manymu, yra geriausias?

Mes taip pat ilgai svarstėme, kurį variantą rinktis. Tarėmės su rajono vadovais, tų mokyklų direktoriais. Įvertinę įvairius aspektus, nusprendėme palikti ir mažėjančias mokyklas, nes tai patogu ir vaikams, ir jų tėvams, ir pedagogams, juo labiau, kad tose mokyklose sukurta gera ugdymo bazė.

Paminėjote, kad, padedant mokykloms išsilaikyti, išsaugomas darbas pedagogams.  Kiek žinau, daugelis Lietuvos savivaldybių, net ir Vilnius, susiduria su pedagogų, ypač dalykininkų trūkumu. Ar Radviliškio rajonui užtenka mokytojų?

Mūsų rajone pedagogų netrūksta ir netrūks dar dvejus-trejus metus. Kol kas pas mus dalykininkų perteklius. Kai kurie važinėja dirbti į Šiaulius. Į atsilaisvinusią pedagogo vietą pretenduoja ne po vieną  specialistą.
Ateityje labiausiai gali trūkti chemijos mokytojų ir ikimokyklinio ugdymo specialistų.

O kaip su mokyklų vadovais?

Žinau, kad kituose rajonuose labai trūksta vadovų. Pas mus tokios problemos šiuo metu nėra. Nuo rugsėjo turėsime du naujus  vadovus.  Vadovų neturime tik dviejose švietimo įstaigose, nes vienoje jų buvusioji vadovė vos prieš kelias dienas išėjo į užtarnautą poilsį, kitoje – tik ką keitė darbo vietą, tad artimiausiu metu bus skelbiamas konkursas.

Savivaldybių vadovai kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, pageidaudami atsisakyti mokslo metų ilginimo. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius į jų kreipimąsi atsakė, kad mokslo metų netrumpins. O kokia Radviliškio rajono mokyklų vadovų nuomonė dėl pailgintų mokslo metų?

Radviliškio rajono mokyklų vadovų nuomonės, kaip ir visoje Lietuvoje, išsiskiria. Kai ministerija paprašė pateikti savo nuomonę dėl mokslo metų, rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus apklausėme mokyklas ir pateikėme savo siūlymą palikti užpraėjusiais mokslo metais buvusią trukmę. Tada mokslo metai buvo pailginti viena savaite.
Praėjusių mokslo metų trukmė buvo per ilga, nors rajone didelių problemų tai nesukėlė.  Tik trijose mokyklose dėl karščio kelias dienas  nevyko pamokos. Kitose užsiėmimai vyko. Vienose mokyklose buvo kaitaliojamos patalpos, kitose buvo surastos kitos veiklos. O veiklos besibaigiant mokslo metams buvo labai įdomios. Žavėjomės daugumos  mokyklų išradingumu. Dalis veiklų vyko ir  miesto centrinėje aikštėje, prieš savivaldybę, tad turėjome galimybę ne tik stebėti, bet ir sudalyvauti veiklose.

Kalbino
Karolina Baltmiškė
 
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Šventinės edukacinės programos vaikams

6 leciono (pamoka)Jonui Svilainiui – 100

Jonui Svilainiui – 100

Vasario 8 dieną Didžiosios Kovos apygardos „B“ rinktinės Dieduko, Žaibo ir Audros būrių partizaną, buvusį politinį kalinį ir aktyvų politinių kalinių sukilimo 1953 m. Vorkutos lageryje dalyvį Joną Svilainį (Liūtą)...

Reklama