NAUJIENOS

Radviliškio rajono seniūnijos subūrė seniūnijų tarpinstitucines grupes

Kategorija:

Miestas:

Šių metų sausio mėnesį vienuolikoje rajono seniūnijų susibūrė seniūnijų tarpinstitucinės grupės. Šioms grupėms kiekvienoje seniūnijoje vadovauja seniūnai. Tarpinstitucinės grupės veikloje sutiko dalyvauti seniūnijose dirbantys specialistai, socialines paslaugas šeimoms teikiantys socialiniai darbuotojai, vietos bendruomenių pirmininkai, seniūnaičiai, seniūnijoje dirbantys medicinos darbuotojai, seniūnijoje esančių švietimo įstaigų atstovai ir kt.

Seniūnijos tarpinstitucinė grupės rinksis vieną kartą per ketvirtį, o jei bus poreikis – ir dažniau. Šios grupės savo veiklą organizuos Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais veiklos nuostatais. Suformuotos seniūnijos tarpinstitucinės grupės oficialiai įteisintos Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Tarpinstitucinės grupės iškėlė šiuos pagrindinius savo veiklos uždavinius: analizuoti socialinę situaciją šeimose, vykdyti prevencinius šeimų ir (ar) asmens (-ų), kurie galimai patiria įvairias rizikas, lankymą, siekiant išsiaiškinti situaciją ir (ar) socialinių paslaugų poreikį, bendradarbiaujant su bendruomene, seniūnaičiais, rajone veikiančiomis įmonėmis ir organizacijomis, aptarti ir planuoti socialinės rizikos prevencijos ir pagalbos priemones seniūnijoje. Už savo veiklą tarpinstitucinė grupė ataskaitas teiks vieną kartą per pusmetį Radviliškio rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui.

Tarpinstitucinė grupė seniūnijoje atliks šias nuostatuose numatytas veiklos funkcijas: prireikus aptars konkrečių šeimų, vaikų, vienišų ar neįgalių asmenų situaciją, analizuos pagalbos metodus, jų veiksmingumą, surašys šeimos aplankymo aktus, teiks siūlymus dėl socialinių paslaugų teikimo šeimai ar asmeniui Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrui, teiks Radviliškio rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir žemės ūkio skyriui ar savivaldybės institucijoms siūlymus dėl vaiko ir (ar) kitų asmenų teisių apsaugos efektyvumo ir veiksmingumo didinimo, dėl darbo su vaiku ir šeima optimizavimo bei pagalbos šeimai organizavimo ir teikimo tobulinimo savivaldybėje bei kt.

Seniūnijos tarpinstitucinės grupės veikla grindžiama gyvenamosios vietos bendruomenės įtraukimo, šeimos atsakomybės, bendradarbiavimo, kompleksiškumo, prieinamumo ir kokybės, proporcingumo, šeimos individualizavimo ir pagalbos diferencijavimo, teisėtumo, asmens teisių ir laisvių apsaugos, teisingumo, konfidencialumo, objektyvumo ir efektyvumo principais.

Grupės nariai, apsilankymų šeimose metu užfiksavę, kad gali būti pažeidžiamos vaiko ar kitų asmenų teisės, apie tai nedelsdami informuos teisėsaugos ar už vaiko teisių apsaugą atsakingas institucijas bei imsis visų priemonių, kad apsaugotų nukentėjusįjį (-iuosius) iki kompetentingos institucijos atstovo atvykimo.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Menas ir internete – menas

Menas ir internete – menas

Jo kūrybinis procesas reikalauja pastangų, idėjų, meninės kokybės ir daugelio kitų komponentų. Jis vertas apdovanojimų, bilieto, žiūrovų ir žiniasklaidos dėmesio. Tai inovatyvi šio laiko meninė raiška, bet ne gyvo meno pakaitalas ir...


Reklama