NAUJIENOS

Prūsijos karalienės Luizės pėdsakais

Kategorija:

Miestas:
1701 m. Šventosios Romos imperijos kurfiurstas Frydrichas III-asis  vietoje Prūsijos hercogystės įkūrė Prūsijos karalystę, kurios sostine tapo Karaliaučius, nuo 1772 m. – Berlynas, o 1806 -1807 m. laikotarpiu – Klaipėda. 1793 m. gruodžio 24 d. Meklenburgo hercogaitė Luise Auguste Wilhelmine Amalie, būdama 17 metų, ištekėjo už Prūsijos sosto įpėdinio Frydricho Vilhelmo III, kuris Prūsiją valdė 1776 – 1840 m. Luizė tapo Prūsijos karalienė ir tvirtu karaliaus ramsčiu. Ji buvo laikoma viena iškiliausių bei gražiausių Europos moterų.
Pirmą kartą į Klaipėdą (Memel) karalienė atvyko 1802 m. birželio 10 d. Karališkoji pora iš Karaliaučiaus per Kuršių neriją vyko į Klaipėdą susitikti su naujuoju Rusijos imperatoriumi Aleksandru I-uoju (1801–1825).
Antrasis karališkosios šeimos apsilankymas Klaipėdos krašte buvo priverstinis. Frydrichas Vilhelmas III-asis 1806 m. spalio 9 d. paskelbė Prancūzijos imperatoriui Napoleonui Bonapartui karą. Tačiau po Jenos mūšio kartu su visu karališkuoju dvaru, vyriausybe ir dalimi Prūsijos armijos buvo priverstas bėgti į tolimiausią Prūsijos miestą – Klaipėdą. Nuo 1807 m. sausio iki 1808 m. Frydrichas Vilhelmas III-asis, jo žmona Luizė ir vaikai gyveno Klaipėdoje.1807 m. birželio 25 d. Tilžėje prasidėjo taikos derybos, kurioms sąlygas diktavo Prancūzijos imperatorius Napoleonas. Keturioms savaitėms, kol vyko Tilžės derybos, Piktupėnai (Pagėgių sav.) buvo virtę Prūsijos karaliaus, jo žmonos Luizės  ir jų gausios šeimynos rezidencija. Trumpam į Piktupėnus buvo atvykęs ir Prūsijos sąjungininkės Rusijos caras Aleksandras I-asis. Yra žinoma, kad jie su palydomis buvo apsistoję Piktupėnų mokykloje ir kunigo name.
Prūsijos atžvilgiu Prancūzijos imperatorius Napaleonas buvo nusiteikęs ypač nepalankiai, vadino ją valstybe ,,kuri neužsitarnauja, kad gyvuotų“. 1807 m. liepos 6-ąją Tilžėje įvykęs karalienės Luizės ir imperatoriaus Napoleono Bonaparto susitikimas baigėsi be rezultatų.
    1807 m. liepos 7-ąją ant specialiai Nemuno viduryje pastatyto plausto, Prancūzijos imperatorius Napoleonas ir Rusijos caras Aleksandras I-asis pasirašė Tilžės taikos sutartį.
1810 m. liepos 19 d. Prūsijos karalienė Luizė būdama 34-erių metų mirė.
Nors Tilžės sutartis buvo itin nepalanki Prūsijai, Prūsijos karalienės Luizės apsilankymas Pagėgių krašte paliko ryškų pėdsaką žmonių atmintyje. Pasakojama, kad misijai pas Napoleoną nepasisekus ir patvirtinus Prūsijai nepalankią sutartį, Luizė ilgai ir graudžiai verkusi sode po liepomis Piktupėnuose. Vėliau, pagerbiant karališkąją porą, mokyklos sode pasodintos dvi liepaitės. Ilgainiui jos imtos vadinti karalienės Luizės liepomis, pažymėtos atminimo lentele. 1907 m. Tilžėje pastatytas tiltas per Nemuną pavadintas Karalienės Luizės vardu. Šiuo metu tiltas jungia Lietuvą su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi.
2014 m. liepos 6 d. Sovetsko miesto parke, nuo seno vadinamu Jokūbynės parku, atkurtas paminklas Prūsijos karalienei Luizei. Šis paminklas, statytas 1900 m. Antrojo pasaulinio karo metu sunaikintas, jo likimas nežinomas. 
www.tic.pagegiai.lt

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Šventinės edukacinės programos vaikams

6 leciono (pamoka)Jonui Svilainiui – 100

Jonui Svilainiui – 100

Vasario 8 dieną Didžiosios Kovos apygardos „B“ rinktinės Dieduko, Žaibo ir Audros būrių partizaną, buvusį politinį kalinį ir aktyvų politinių kalinių sukilimo 1953 m. Vorkutos lageryje dalyvį Joną Svilainį (Liūtą)...

Reklama