NAUJIENOS

Projektas padeda pažinti save ir kitus

Kategorija:

Miestas:

Į Pagėgių savivaldybės mokyklas su programa „Tu ir aš – kartu mes galia“ atkeliavo projektas TAPK, finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Į šį projektą įsijungė ir Šilgalių mokykla. Programos, skirtos savanoriškai veiklai skatinti, dalyviai pasiryžome padėti kitiems be jokio atlygio ir iš visos širdies.

Pirmasis seminaras

Per jį susipažinome su Stoniškių pagrindinės mokyklos mokiniais - savanoriais. Programos lektorė Svetlana Radiul mus mokė, kaip galime padėti patys sau. Žaidėme įvairius žaidimus, atlikome padedančias padėti sau užduotis, gavome projekto TAPK ženklelius.

Antrasis seminaras

Kūrėme situacijas ir bandėme į jas įtraukti kitus mokinius, sudarėme interviu aktualiomis savanorystės temomis. Taip pat turėjome užpildyti dvi anketas, vieną iš jų namuose. Anketą turėjo užpildyti pasirinkti mokinių asmenys: mokytojai, tėvai,  kaimynai, kaimo žmonės. Jų atsakymais remdamiesi vykdysime savo savanorišką veiklą.

Trečiasis seminaras

Seminaras vyko spalio 25-tąją dieną. Per jį, padedami Svetlanos Radiul, mokėmės atskirti vertybę nuo poreikio ir paiškinti jų sąvokas. Išmoktas žinias pridėjome prie grupės dienyno.

Ketvirtasis seminaras

Seminaras vyko lapkričio 17-ąją. Jį pradėjome gimimo programos dalyvių gimimo dienos šventimu, nes, kaip rekomendavo projekto vadovė Genovaitė Paulikaitė, savanoriai galėtų imtis iniciatyvos ir bendramokslius pasveikinti su gimtadieniu, kad nė vieno bendraamžio neaplenktų ši šventė. Paskui mokėmės organizuoti renginius. Susiskirstę į tris grupes tašėme nurodyta tema idėjas, kaip savanoriai galime padėti seneliams, vaikams, miško gyvūnams. Paskui mokėmės organizuoti renginius, pasidalinti darbais, kad iniciatoriui netektų vienam plėšytis. Padedami projekto vadovės mes puikiai su visomis užduotimis susitvarkėme.

Visi kartu galime pasakyti jog džiaugiamės turėdami galimybę dalyvauti šiame projekte !

Laura Norkutė


Reklama