NAUJIENOS

PROGRAMOS „TU IR AŠ – KARTU MES GALIA“ VYKDYTOJAI IR ŽEMAITIJOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO ORGANIZUOJAMOS AKCIJOS „ ATGAIVINKIME BIRŽUVĖNŲ DVARO KULTŪRINĮ GYVENIMĄ“ NUOSTATAI

Kategorija:

Miestas:

 

 PROGRAMOS „TU IR AŠ – KARTU MES GALIA“ VYKDYTOJAI IR ŽEMAITIJOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO ORGANIZUOJAMOS AKCIJOS „ ATGAIVINKIME BIRŽUVĖNŲ DVARO KULTŪRINĮ GYVENIMĄ“ NUOSTATAI

 

Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis įgyvendinamo projekto TAPK programos „Tu ir aš – kartu mes galia“ vykdytojai – UAB „Tvirimenta“, VšĮ „Sėkmės banga“ ir Žemaitijos turizmo informacijos centras organizuoja akciją „Atgaivinkime Biržuvėnų dvaro kultūrinį gyvenimą“. Konkursas skirtas rajono mokyklas, bendruomenes, meno saviveiklos kolektyvus įsijungti į savanorišką veiklą atgaivinant Biržuvėnų dvaro kultūrinį gyvenimą ir jį populiarinant.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Akcijos tikslas:

1.1.Paskatinti jaunimą, bendruomenės, meno saviveiklos profesionalius kolektyvus savanoriškai rengti kultūros renginius Biržuvėnų dvare ir juos populiarinti.

1.2.Paskatinti jaunimą domėtis savo kraštu ir jo populiarinimu.

1.3.Sustiprinti jaunimo bendravimą su bendruomenėmis.

1.4.Ugdyti jaunimo atsakomybę, kūrybingumą, iniciatyvumą

2.      Akcijoje kviečiami dalyvauti programos „Tu  ir aš – kartu mes galia“ dalyviai ir kitų Telšių bei visos Lietuvos mokyklų moksleiviai.

3.      Akcija susideda iš šių dalių:

3.1.Biržuvėnų dvare suorganizuotas renginys.

3.2.Nuotraukos, video ir audio medžiaga, publikacijos, pasakojančios apie Biržuvėnų dvarą ir Telšių rajoną bei jo žmones ir jų darbus.

3.3.Anekdotų, žemaitiškų žodžių žodynėlio, šmaikščių posakių apie žemaičius rinkimas ir pateikimas.

3.4.Telšių mokyklų maršruto po apylinkes, kuriose yra mokykla, konkursas. Konkursui reikia pateikti maršruto aprašymą, tekstinę ir vaizdinę informaciją, pravesti ekskursiją pagal sudarytą maršrutą. Maršrutų konkursas vyksta nuo 2012-02-01 iki 2012-04-30.

4.      Akcijoje ir konkursuose gali dalyvauti ir pavieniai asmenys, formalios ir neformalios jaunimo ir kito amžiaus grupės.

5.      Akcijos organizatoriai pasilieka teisę daryti renginių įrašus ir juos publikuoti, geriausius konkursui pateiktus darbus (nuotraukas, video ir audio medžiagą) skelbti televizijoje, spaudoje, internete ir kitose žiniasklaidos priemonėse. Autorių sutikimu laikomas kūrybinių darbų pateikimas.

6.      Akcijos trukmė – 2012-02-01 – 2012-12-31

7.       Informacija apie akciją skelbiama interneto svetainėje www.manokrastas.lt ir www.telsiaitic.lt

 

II. AKCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

8.      Akcija organizuojama dviem etapais:

8.1.2012-02-01 – 2012-03-11 – akcijos organizavimas, nuostatų paskelbimas ir išsiuntinėjimas, savanorių darbas su mokyklomis organizuojant renginius, renginių grafiko sudarymas ir jų paskelbimas.

8.2.2012-03-12 – 2012-12-15 – akcijos renginiai.

8.3.2012-12-16 -2012-12-31 – akcijos baigiamasis renginys ir UAB „Tvirimenta“ ir Telšių „Džiugo“ vidurinė mokyklos rengiamo konkurso „Pagalbos kitiems džiaugsmas“, per kurį renkami aktyviausi programos „Tu ir aš – kartu mes galia“ dalyviai, ir maršrutų konkurso nugalėtojų apdovanojimas.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9.      Informacija apie planuojamus renginius teikiama tel. 861863448 Kristina Miliuvienė ir tel. 8  688 29679 Genovaitė Paulikaitė.

10.  Grafikus apie renginius siųsti el.paštais: turizmocentras@telsiai.lt , tviriment@gmail.com

11.  Ekskursijų maršrutai konkursui pristatomi pagal iš anksto suderintą grafiką. Grafikai derinami su Kristina Miliuviene (861863448) ir Genovaite Paulikaite (868829679)

12.  Nuotraukas, straipsnius, video ir audio medžiagą, anekdotus ir kitą smulkiąją tautosaką siųsti el.paštu: tviriment@gmail.com


Reklama