NAUJIENOS
Apdovanoti šimtukininkai iš Pamario

PROGRAMOS „TU IR AŠ – KARTU MES GALIA“ VYKDYTOJAI IR KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS ORGANIZUOJAMO KONKURSO „KLAIPĖDA – LIETUVOS JŪRŲ VARTAI“ NUOSTATAI

Kategorija:

 

Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis įgyvendinamo projekto TAPK programos „Tu ir aš – kartu mes galia“ vykdytoja – UAB „Tvirimenta“, VšĮ „Sėkmės banga“ ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, kartu su Klaipėdos „Varpo“ gimnazija, Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija, Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinės mokyklos, Klaipėdos rajono Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija, Agluonėnų ir Kretingalės pagrindinėmis mokyklomis organizuoja moksleivių kūrybos konkursą „Klaipėda – Lietuvos jūrų vartai“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Konkurso tikslai:

1.1.Paskatinti jaunimą domėtis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto veikla, jo indėliu į Lietuvos ekonomiką, čia dirbančiais žmonėmis ir jų veikla.

1.2.Paskatinti jaunimą prisidėti prie Klaipėdos valstybinio jūrų uosto populiarinimo, panaudojant kuo įvairesnes informacijos sklaidos priemones. Ypatingą dėmesį skiriant jaunimo pamėgtoms informavimo priemonėms.

1.3.Ugdyti jaunimo atsakomybę, kūrybingumą, iniciatyvumą

2.      Konkurse kviečiami dalyvauti Klaipėdos apskrities programos „Tu  ir aš – kartu mes galia“ dalyviai ir apskrities rajonų  bei visos Lietuvos mokyklų moksleiviai.

3.      Konkurse gali dalyvauti ir pavieniai asmenys, formalios ir neformalios jaunimo bei vyresnių žmonių grupės.

4.      Konkursui gali būti pateikiami:

4.1.Nuotraukos, perteikiančios uosto veiklą

4.2.Video įrašai, pasakojantys apie jūrų uostą ir čia dirbančius žmones (iki 5 min.)

4.3.Rašiniai apie valstybinį jūrų uostą ir čia dirbančius žmones (iki 5 lapų)

4.4.Kompiuteriniai žaidimai, padedantys geriau pažinti jūrų uostą ir uostamiestį

4.5.Kryžiažodžiai, reikalaujantys gilesnių žinių apie jūrų uostą ir uostamiestį.

4.6.Ženklas (suvenyras), simbolizuojantis Klaipėdos uostą.

5.      Darbus siųsti tviriment@gmail.com. Visi konkursui atsiųsti darbai bus skelbiami interneto svetainėje www.manokrastas.lt

6.      Vertinant darbus bus atsižvelgta į darbų originalumą, pateikiamos informacijos objektyvumą, meniškumą ir interneto svetainės lankytojų nuomonę bei apsilankymų skaičių.

7.      Konkurso organizatoriai pasilieka teisę  geriausius konkursui pateiktus darbus skelbti televizijoje, spaudoje, internete ir kitose žiniasklaidos priemonėse. Autorių sutikimu laikomas kūrybinių darbų pateikimas.

8.      Konkurso trukmė – 2012-01-20 – 2012-05-31

9.       Informacija apie konkursą skelbiama interneto svetainėje www.manokrastas.lt

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

10.  Konkursas organizuojamas etapais:

10.1.                 2012-01-20 – 2012-01-31 – konkurso organizavimas, nuostatų derinimas, paskelbimas ir išsiuntinėjimas.

10.2.                 2012-02-01 – 2012-04-30 – darbų siuntimas ir skelbimas interneto svetainėje www.manokrastas.lt

10.3.                 2012-05-01 -2012-05-31 – konkurso rezultatų susumavimas, baigiamasis renginys ir konkurso nugalėtojų apdovanojimas.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11.  Geriausių 30 darbų autoriai birželio mėnesį bus apdovanoti paplaukiojimu laivu ir susipažinti su uostu iš Kuršių marių.

12.  Kitų darbų autoriai bus apdovanojami Klaipėdos valstybinio jūrų uosto atributika ir leidiniais.

13.  Informacija apie konkursą teikiama tel. 8  688 29679, el.paštu: tviriment@gmail.com Genovaitė Paulikaitė.


Reklama