NAUJIENOS
Apdovanoti šimtukininkai iš Pamario

PROGRAMOS „TU IR AŠ – KARTU MES GALIA“ ORGANIZUOJAMO SAVANORYSTEI SKIRTO PLAKATO KONKURSO NUOSTATAI

Kategorija:

 

Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis įgyvendinamo projekto TAPK programos „Tu ir aš – kartu mes galia“ vykdytojai – UAB „Tvirimenta“ ir VšĮ „Sėkmės banga“ organizuoja savanorystei skirto plakato konkursą.

Konkursas skirtas savanoriškai veiklai populiarinti ir skatinti. Konkursą remia Europos Parlamento nario Leonido Donskio biuras.

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Konkurso tikslas   populiarinti savanorišką veiklą, skatinti jaunimą joje aktyviau dalyvauti, formuoti nuostatą, kad daryti gerą yra svarbiausia žmogaus misija.

2. Konkurso temos: savanorišką veiklą skatinantys simboliai, savanoriškos veiklos siužetai.

3. Konkurso dalyviai: programos „Tu ir aš – kartu mes galia“ dalyviai bei kitų programoje dalyvaujančių rajonų mokyklų moksleiviai.

4. Plakatų autoriai turėtų pateikti A3 formato informacinio, mokomojo, reklaminio arba agitacinio pobūdžio piešinį su trumpu tekstu. Plakatas turi būti matomas iš didelio atstumo, lengvai suprantamas žiūrovui. Jis gali būti kuriamas tapybos, grafikos, aplikacijos, priemonėmis.

5. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę geriausius darbus skelbti televizijoje, spaudoje, internete ir kitose žiniasklaidos priemonėse. Autorių sutikimu laikomas kūrybinių darbų atsiuntimas.

6. Informacija apie konkursą skelbiama interneto svetainėje www.manokrastas.lt.

 

II. DARBŲ PRIĖMIMO IR VERTINIMO TVARKA

 

7. Plakatų konkursas vyksta 2 etapais:

7.1. darbai kiekvienoje mokykloje priimami iki 2012 metų kovo 31 dienos.

7.2. iki 2012 m. balandžio 10 dienos kiekvienoje programoje dalyvaujančioje mokykloje surengiama paroda, kurioje atrenkami geriausi darbai.

7.3. iki 2012 m. balandžio 15 dienos kiekviena mokykla konkurso organizatoriams el. paštu tviriment@gmail.com pateikia informacija apie darbus, kurie varžysis antrajame konkurso etape – baigiamojoje konferencijoje, rengiamoje Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės ir Telšių apskrityse.

8. Baigiamajam etapui vienas autorius gali pateikti ne daugiau kaip 1 plakatą.

9. kartu su plakatu reikia pateikti šią informaciją: autoriaus vardą, pavardę, mokymo įstaigą, klasę.

10. kolektyviniai darbai nepriimami.

11. Darbai vertinami dviem etapais:

11.1. iki 2012 m. balandžio 10 dienos kiekvienoje mokykloje surengiama plakatų paroda, kurioje atrenkami darbai į baigiamąjį etapą. Darbus vertina kiekvienoje mokykloje sudaryta komisija.

11.2. iki 2012 m. gegužės 31 dienos Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės, Telšių apskrityse bus surengtas baigiamasis plakatų konkurso etapas, kuriame bus išaiškinti geriausi darbai. Darbai bus vertinami dvejopai: slaptu balsavimu darbus vertins baigiamosios konferencijos dalyviai ir vertinimo komisija, kurioje dalyvaus apskrities mokyklų, dalyvavusių programoje, atstovai, L.Donskio biuras.

11.3.Vertinimo kriterijai: temos atskleidimas, originalumas, kūrybiškumas, meniškumas.

12. Plakatai negrąžinami.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. 4 (keturiems) geriausių plakatų autoriams bus įteikiamas Europos Parlamento Leonido Donskio įsteigtas prizas – kelionė į Briuselį, aplankant Europos Parlamentą ir kitus įdomius objektus. Antrų – trečių vietų laimėtojai bus apdovanojami prizais ir padėkos raštais. Geriausių plakatų autoriai bus skelbiami interneto svetainėje www.manokrastas.lt ir www.transurfing-baltic.com

14. Telefonai pasiteirauti: Genovaitė Paulikaitė mob.tel. 8 688 29679, tviriment@gmail.com

      


Reklama