NAUJIENOS

PROGRAMOS „TU IR AŠ – KARTU MES GALIA“ ORGANIZUOJAMO KŪRYBOS KONKURSO "FRAKTALINIS PIEŠINYS - ATGAIVA SIELAI" NUOSTATAI

Kategorija:

Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis įgyvendinamo projekto TAPK programos „Tu ir aš – kartu mes galia“ vykdytojai – VšĮ „Sėkmės banga“ , UAB „Tvirimenta“ ir projekto dalyviai organizuoja moksleivių kūrybos konkursą "Fraktalinis piešinys - atgaiva sielai ". 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Fraktalų piešimo konkurse dalyvauja Radviliškio, Pakruojo, Šiaulių, Kelmės, Akmenės, Mažeikių, Telšių, Plungės, Rietavo, Tauragės, Šilalės, Jurbarko, Pagėgių, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Skuodo rajonų ir Klaipėdos, Neringos, Šiaulių miestų ir kitų Lietuvos regionų visų tipų mokyklų, teikiančių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, moksleiviai.

2.  Konkurso organizatoriai: programos „Tu ir aš – kartu mes galia“ dalyviai ir vykdytojai (VšĮ „Sėkmės banga“ ir UAB „Tvirimenta“)  

3. Konkurse dalyvaujančių moksleivių amžius  neribojamas.

4. Konkursu siekiama:

            4.1. ugdyti moksleivių kūrybiškumą ir kūrybišką požiūrį į aplinką;

            4.2. motyvuoti projekto dalyvių saviraišką per kūrybą, išmokti siekti savo tikslų,   atskleisti  savo vidinius resursus ir aktyviai dalyvauti bendroje veikloje;

            4.3. skleisti informaciją apie savanorišką veiklą rajonuose, kuriuose įgyvendinama programa „Tu ir aš – kartu mes galia“ ir kituose Lietuvos regionuose.

  

5. Konkurso trukmė –  2012-01-17 – 2012-05-31.

 

 II. KONKURSO TIKSLAS

Žadinti moksleivių kūrybiškumą, ugdyti sąmoningumą ir kūrybišką požiūrį į aplinką.

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

3.1 Konkursas organizuojamas etapais:

 2012-01-17 – 2012-02-05 – konkurso organizavimas, nuostatų derinimas, paskelbimas ir išsiuntinėjimas.

2012-02-05 – 2012-03-31 – darbų piešimas ir atranka kiekvienoje mokykloje.

2012-04-15 - 2012-05-15 – fraktalų skelbimas ir atviras balsavimas interneto svetainėje www.transurfing-baltic.com

2012-05-15 -2012-05-31 – konkurso rezultatų susumavimas, parodos organizavimas ir  apdovanojimas.

 

3.2 Konkursui pateikiami darbai gali būti atlikti tik pagal fraktalinio piešimo technologiją.

3.3 Fraktalui piešti galima naudoti formatus – personaliniam darbui - ne mažesnis kaip A4, kolektyviniam darbui – ne mažesnis kaip A3.

3.4 Darbai turi būti etiketuoti: nurodytas kūrinio pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, amžius,  ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas.  Etiketė klijuojama piešinio nugarinėje pusėje.

3.5  Darbų autoriai gali būti pavieniai mokiniai, galima teikti ir kolektyvinius darbus. Vienam žmogui galima pateikti ne daugiau kaip 1-2 darbą.

3.6 Darbai bus vertinami iki 15 metų ir nuo 15 iki 18 metų grupėse. Personalinės ir kolektyviniai darbai bus vertinami atskirai nurodytų amžiaus grupėse.

3.7 Visus konkursui skirtus darbus reikia pristatyti tesiogiai projekto vykdytojams iki 2012 metų balandžio  15 dienos.

3.8 Bus apdovanotas KIEKVIENAS atrinktas fraktalas Švietimo mainų paramos fondo ir ES finansuojamos programos „Tu ir aš – kartu mes galia” vykdytojų  dovanomis.

 

IV. FRAKTALŲ ATRANKOS IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

4.1  Fraktalų atrankos ir vertinimo kriterijai:

               4.1.1. darbas turi būti atliktas pagal fraktalų piešimo technologiją

               4.1.2. pateiktų kūrybinių darbų originalumas.

               4.1.3. piešinio kultūra.

               4.1.4. darbo meniškumas, estetiškumas.

4.2  Darbai bus neatrinkti dalyvauti konkurse-parodoje, jei:

                4.2.1. neatitinka fraktalų piešimo tehnologijos
                4.2.2. nebuvo laikomasi darbų įforminimo reikalavimų. 

 4.3 Iki 2012 m. kovo 31 dienos kiekvienoje mokykloje surengiama fraktalų paroda, kurioje atrenkami darbai į baigiamąjį etapą.

4.4 Darbai bus vertinami dviems etapams: atviru balsavimu darbus vertins dalyviai ir vertinimo komisija, kurioje dalyvaus fraktalinio metodo autorė T.Polujachtova, programos vykdytojai, apskrities mokyklų, dalyvavusių programoje, atstovai.

4.5 2012m balandžio 15 – gegužės 15d.  – darbų atviras vertinimas. Balsavimas bus paskelbtas  svetainėjė www.transurfing-baltic.com.  

 

4.6 Visų atrinktų darbų paroda  ir  apdavanojimas vyks Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės, Telšių apskrityse per programos baigiamąjį sąskrydį-konferenciją.

 

V. FRAKTALŲ ATLIKIMO REIKALAVIMAI

 

5.1  A4 , A3 arba A2 formato baltas lapas

5.2 užsimerkus nupiešta nepertraukiamą, ištisinę liniją juodos ar tamsiai mėlynos spalvos rašyklių. Linija turi būti aiški ir gerai nubrėžta.

5.3 spalvinti galima tik spalvotais pieštukais ar tik flomasteriais. Spalvinant leidžiama vienu metu naudoti  ir pieštukus, ir flomasterius.  

5.4 Kiekvienas langelis turi būti nuspalvintas skirtingu atspalviu, t.y. šalia esančių langelių, kuriuos riboja linija, negalima spalvinti ta pačia spalva.

5.5. Didelių, vidutinių ir mažų langelių piešinyje turi būti maždaug po 1/3,  tai yra trečdalis didelių, trečdalis vidutinių,  trečdalis mažų.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1 Darbai konkurso dalyviams negrąžinami.

6.2 Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti ir reprodukuoti. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas darbų atsiuntimas į konkursą.
6.3 Dėl  papildomos informacijos prašome kreiptis į Svetlana Radiul, mob.tel.8 611 42340, el.paštas: svetrada@gmail.com. 


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė
Nerimstanti teatro dvasia

Nerimstanti teatro dvasia

Birželio 26 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Neringa Bulotaitė švenčia gražų jubiliejų – 60-metį! Ji – režisieriaus Jono Vaitkaus mokinė, studijavusi jo pirmajame „dešimtuke“ Lietuvos...

Reklama