NAUJIENOS
Hallo! Vilnius atostogauja vokiškai

PROGRAMOS „TU IR AŠ – KARTU MES GALIA“ BAIGIMO PAŽYMĖJIMO PROJEKTŲ KONKURSO APRAŠYMAS

Kategorija:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto TAPK (Neformaliojo švietimo rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse“ programos „Tu ir aš – kartu mes galia“, skirtos savanoriškai veiklai ugdyti ir šiai veiklai aktyvinti, baigimo pažymėjimo projektų konkurse dalyvauja Radviliškio, Pakruojo,  Šiaulių, Kelmės, Akmenės, Mažeikių, Telšių, Plungės, Rietavo, Tauragės, Šilalės, Jurbarko, Pagėgių, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Skuodo rajonų ir Klaipėdos, Neringos, Šiaulių miestų ir kitų Lietuvos regionų visų tipų mokyklų, teikiančių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, moksleiviai.

2.  Konkurso organizatoriai: programos „Tu ir aš – kartu mes galia“ dalyviai ir vykdytojai (UAB „Tvirimenta“ ir VšĮ „Sėkmės banga“).

3. Konkurso tema – savanoriška veikla

4. Konkurse dalyvaujančių moksleivių amžius  neribojamas.

5. Konkursu siekiama:

            5.1. ugdyti programos dalyvių lyderystės ir organizacinius įgūdžius;

            5.2. skatinti moksleivius domėtis savanoryste ir dalyvauti savanoriškoje veikloje;

            5.3. ugdyti moksleivių kūrybiškumą ir kūrybišką požiūrį į savanorystę;

            5.4. skleisti informaciją apie savanorišką veiklą rajonuose, kuriuose įgyvendinama programa „Tu ir aš – kartu mes galia“ ir kituose Lietuvos regionuose.

6. Konkurso trukmė – 2011-10-01 – 2012-02-28.

II. KONKURSO TIKSLAI

7. Skatinti moksleivius domėtis savanoryste kaip viena  savęs realizavimo galimybių.

8. Ugdyti moksleivių kompiuterinę kultūrą, žadinti jų kūrybiškumą, ugdyti sąmoningumą ir humaniškumą.

III. KONKURSO organizavimas 

9.  Konkursui teikiami darbai, kuriuose parodyta, kaip moksleiviai supranta savanorystę. Darbuose negali būti nepilnamečių vaikų nuotraukų bei vaizdų ir įžeidžiančio turinio.

10. Reikalavimai konkursui pateikiamiems darbams:

10.1. konkursui pateikiami darbai turi būti atlikti kompiuterine technika, derinant grafinį vaizdą su tekstu, tinkančiu programos baigimo pažymėjimui.

10.2. Tekste būtina nurodyti programos pavadinimą „Tu ir aš – kartu mes galia“ ir įrašyti sakinį, kad ši programa vykdoma įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse“), kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Tekste būtina palikti vietą pažymėjimą gaunančio asmens vardui ir pavardei, o pabaigoje nurodyti programos vykdytojus UAB „TVirimenta“ ir VšĮ „Sėkmės banga“, paliekant vietos antspaudams ir programos vykdytojų parašams.

10.3. konkursui pateikiamame baigimo pažymėjimo projekte turi būti naudojami ES struktūrinės paramos ženklas bei projekto TAPK logotipas, kuriuos rasite interneto svetainėje http://www.tapk.lt/lt/vyldytojams/neformaliojo-svietimo-programu-vykdytojams.html  (Atmintinė programų vykdytojams)

11. Darbai konkursui teikiami MS Word rašyklės dokumente, visas darbas turi tilpti viename A4 formato lape.

12. Lapo paraštės turi būti po 2 cm, tekstas turi būti parašytas ne mažesniu kaip 10 pt šriftu.

13.  Konkursui pateikiami darbai turi būti supakuoti WinZIP arba WinRAR programomis. Supakuoto failo dydis neturi viršyti 3 megabaitų.

14. Jei darbe naudojami nestandartiniai MS Windows šriftai, jie taip pat turi būti pateikti kartu su darbu atskirai supakuotame faile.

15. Failo varde turėtų būti nurodyta moksleivio vardas, pavarde, mokykla.

16. Visus konkursui skirtus darbus reikia pristatyti iki 2011 metų gruodžio 31 dienos. Darbus siųsti elektroniniu paštu tviriment@gmail.com, nurodant „Konkursui“.

17. Visi darbai nuo 2012 m. sausio 2 dienos iki 2012 metų vasario 28 dienos bus eksponuojami interneto svetainėje www.manokrastas.lt, kad programos dalyviai ir svetainės lankytojai balsuodami galėtų išrinkti geriausią baigimo pažymėjimo projektą.

18. Geriausio darbo autorius bus paskelbtas iki 2012 m. kovo 15 dienos.

19. Geriausias projektas bus naudojamas gaminant programos „Tu ir aš – kartu mes galia“ baigimo pažymėjimus.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Konkurso dalyviai sutinka, kad jų konkursui pateikti darbai gali būti perduoti Švietimo mainų paramos fondui ar savanorišką veikla populiarinančioms organizacijoms.

21. Geriausio darbo autorius bus apdovanotas nešiojamuoju kompiuteriu.

22. Dėl  papildomos informacijos prašome kreiptis į Genovaitę Paulikaitę, mob.tel.8 688 29679, el.paštas: tviriment@gmail.com.

 


Reklama