Pritarta Vyriausybės teiktiems įstatymų projektams
  NAUJIENOS

Pritarta Vyriausybės teiktiems įstatymų projektams


Miestas:
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK), kaip papildomas komitetas, po svarstymo pritarė Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-1807 bei jį lydinčiam teisės aktui. Kaip pažymi komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė, Vyriausybės parengtame projekte siūloma pakeisti Vyriausybės atstovo teisinį statusą. Siūloma nustatyti, kad Vyriausybės atstovas yra valstybės pareigūnas, Vyriausybės skiriamas į pareigas penkerių metų kadencijai, ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės (šiuo metu įstatymas neriboja Vyriausybės atstovų kadencijų skaičiaus). Įvertinus Vyriausybės atstovų įgaliojimų pobūdį, projekte siūloma asmenims, kurie pretenduotų eiti Vyriausybės atstovo pareigas, nustatyti aukštesnius kvalifikacijos reikalavimus – asmuo turėtų turėti teisės bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio ar teisinio pedagoginio darbo stažą.
„Vietoj šiuo metu veikiančių 10 Vyriausybės atstovų tarnybų – biudžetinių įstaigų projekte siūloma įsteigti 1 Vyriausybės atstovų įstaigą. Vyriausybės atstovų įstaiga turėtų padalinius, kurių veiklos teritorija sutaptų su atitinkamo Vyriausybės atstovo veiklos teritorija ir kuriuose darbas galėtų būti organizuojamas nuotoliniu būdu“, – siūlomus pokyčius apibūdina Rimantė Šalaševičiūtė.
Projekte siūloma nustatyti, kad skiriami 5 Vyriausybės atstovai, savo veiklą vykdantys apskrityse, t. y. po vieną Vyriausybės atstovą:
1) Vilniaus ir Alytaus apskrityse;
2) Kauno ir Marijampolės apskrityse;
3) Panevėžio ir Utenos apskrityse;
4) Klaipėdos ir Tauragės apskrityse;
5) Šiaulių ir Telšių apskrityse.
Komitetas taip pat išklausė ir esamus Vyriausybės atstovus apskrityse, kurie turėjo pastabų bei pasiūlymų svarstomiems projektams. Vyriausybės atstovų pateiktiems siūlymams komitete iš dalies pritarta.
Socialinių reikalų ir darbo komitetas, kaip papildomas komitetas, po svarstymo taip pat pritarė ir Vyriausybės teiktoms Muziejų įstatymo, Bibliotekų įstatymo, Kultūros centrų įstatymo ir Profesionaliojo scenos meno įstatymo pataisoms (Nr. XIIIP-1733, XIIIP-1734, XIIIP-1735 ir XIIIP-1737), kuriomis siūloma nustatyti, kad muziejų, bibliotekų ir kultūros centrų vadovams yra nustatomos penkerių metų darbo kadencijos. Asmuo galės būti skiriamas į vadovo pareigas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Savivaldybių muziejų, bibliotekų ir kultūros centrų vadovų kadencijų skaičiaus siūloma neriboti. SRDK taip pat pritarė Seimo narių Ramūno Karbauskio ir Roberto Šarknicko pasiūlymui, kad muziejų, bibliotekų ir kultūros centrų vadovai, iki šių įstatymų įsigaliojimo priimti į šias pareigas pagal neterminuotas darbo sutartis, toliau eitų atitinkamas vadovo pareigas penkis metus nuo įstatymų įsigaliojimo dienos, o šis penkerių metų laikotarpis būtų laikomas pirmąja vadovo kadencija.

Parengta Pagal Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto informaciją
 

Reklama