Pritarta energetiškai neefektyvių pastatų modernizavimui Panevėžio rajone
  NAUJIENOS

Pritarta energetiškai neefektyvių pastatų modernizavimui Panevėžio rajone

Kategorija:

Miestas:

Panevėžio rajono savivaldybė siekia atnaujinti energetiškai neefektyvius viešuosius pastatus. Šiandien vykusiame posėdyje savivaldybės Taryba pritarė savivaldybės administracijos siūlymui rengti projektus Krekenavos, Paįstrio ir Vadoklių seniūnijų administracinių pastatų bei Šilagalio kultūros centro pastato modernizavimui.

Tam tikslui bus siekiama gauti finansavimą pagal Savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“.

Modernizavus minėtus Panevėžio rajono savivaldybės viešuosius pastatus juose padidės energijos vartojimo efektyvumas, sumažės išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis bei padidės modernizuotų pastatų energinis naudingumas.

Pagal šią finansinę priemonę Panevėžio rajono savivaldybė jau įgyvendino energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektą modernizuojant Ramygalos seniūnijos administracinį pastatą.

Danutė Pociuvienė
www.am.lt nuotr.


Reklama