NAUJIENOS

Pritarta Alytaus regiono plėtros tarybos steigimui

Kategorija:

Miestas:
Alytaus rajono savivaldybės taryba  nusprendė steigti Alytaus regiono plėtros tarybą kartu su kitomis savivaldybėmis, kurios priklauso Alytaus apskrities teritorijai, pritarė steigimo sutarties ir nuostatų projektams, už kuriuos Alytaus regiono plėtros tarybos steigiamajame susirinkime balsuoti įpareigojo merą Algirdą Vrubliauską.
 
Meras A. Vrubliauskas taip pat įpareigotas balsuoti už Regiono plėtros tarybos kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą bei įgaliotas pasirašyti steigimo sutartį ir nuostatus.

Regiono plėtros taryba Lietuvoje steigiama pagal naują Regioninės plėtros įstatymą. Alytaus regiono plėtros tarybos kolegiją sudarys Alytaus rajono, Alytaus miesto, Varėnos rajono, Druskininkų ir Lazdijų rajonų savivaldybių merai bei savivaldybių tarybų nariai.

Regiono plėtros taryboje, be mero A. Vrubliausko, į tarybos kolegiją taip pat deleguota vicemerė Dalia Kitavičienė.
Alytaus rajono savivaldybės stojamasis įnašas, kaip ir kitų savivaldybių, 2000 Eur iš savivaldybės biudžeto.
Pagrindinis Regiono plėtros tarybos tikslas – priimti sprendimus, kurie bus naudingiausi visam regionui, spręsti problemas kompleksiškai, kad kiekvienas miestas duotų naudą regionui.

Pagrindinė jos užduotis – skatinti socialinę, ekonominę regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, regiono savivaldybių socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimą.
Regiono plėtros taryba turi tapti lygiaverčiu savivaldos ir centrinės valdžios partneriu, planuojant investicijas regiono plėtrai.
 
Alytaus rajono savivaldybės informacija
 
 

Reklama