NAUJIENOS

Pristatyta tauragiškio vaikų poeto Jono Jakštaičio-Šapelio aštuntoji knyga

Kategorija:

Miestas:
Vasario mėnesį Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje pristatyta jau aštuntoji
Jono Jakštaičio-Šapelio eilėraščių knyga vaikams „Šlepu tepu per laukus“. Į renginį atvyko gausus
būrys mokinių iš Pagėgių pradinės mokyklos lydimi mokytojų Linos Rimkuvienės ir Rolandos
Rakauskienės, Piktupėnų bei Stoniškių pagrindinių mokyklų su mokytojomis Janeta Vidraite-
Maroziene ir Dalia Alkimavičiene bei Stoniškių mokyklos bibliotekininke Gitana Baužaite.
Tauragiškis, renginių vedėjas, poetas Eugenijus Šaltis pristatydamas Joną Jakštaitį pabrėžė, jog tai
žmogus labai mylintis gamtą bei pastebintis mažas bei paprastas gamtos detales – vabalėlius,
augalus, medžius ir kt., tos detalės ir atsispindi jo sukurtuose eilėse. Pats poetas Jonas Jakštaitis
sakė, jog skaitymas vaikams vienas didžiausių jo malonumų.

Ši, jau aštuntoji, Jono Jakštaičio knyga „Šlepu tepu per laukus“ iliustruota vaikiškais
piešiniais, kuriuos nupiešė Žygaičių gimnazijos mokiniai, vadovaujami mokytojos Birutės
Bacevičienės. Renginyje, poetas Eugenijus Šaltis skaitydamas eiles kartu su rašytoju Jonu
Jakštaičiu įtraukė ir vaikus bei mokytojus – jie, pasirinkę eilėraščius iš įvairių Jono Jakštaičio
knygų, garsiai skaitė susirinkusiai auditorijai.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja pavaduojanti
direktorę Ramutė Vaitkuvienė padėkojo atvykusiems svečiams ir įteikė po dovanėlę. Europos
Parlamento nario Bronio Ropės padėjėja bei žygaitiškė Jolanta Vaitiekienė pasidžiaugė poeto ir
Žygaičių mokyklos bendryste ir įteikė dovanėles rašytojui bei Vydūno viešajai bibliotekai už
suorganizuotą susitikimą. Vaikų literatūros skyriaus vedėja Liudmila Fetingienė padėkojo
mokykloms ir vaikams už dalyvavimą įteikdama po saldžių skanėstų maišelius.

Aistė Andrulienė

Reklama