NAUJIENOS

Priimta rezoliucija dėl tautodailės tradicijų išsaugojimo ir plėtros

Kategorija:

Miestas:
Simpoziumo metu Seimo nario Stasio Tumėno surengtos spaudos konferencijos „Tautodailės tradicijos ir šiandienos iššūkiai“ dalyviai. Iš kairės: Saulius Liausa, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius; Albinas Vilčinskas, kultūros viceministras; dr. Stasys Tumėnas, Seimo Kultūros komiteto narys; dr. Dalia Urbanavičienė, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė; Jonas Rudzinskas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas. 

2021 m. gegužės 26 d. įvyko tarptautinis simpoziumas „Tautodailė šiuolaikinėje visuomenėje“, skirtas įvairių šalių liaudies meno ir amatų tradicijų būklei dabarties pasaulyje aptarti.

Tai vienas svarbiausių renginių, surengtas 2020 metais Seimo paskelbtų Tautodailės metų ir tautodailės tyrinėtojo Pauliaus Galaunės 130-ųjų gimimo metinių minėjimo proga. Tarptautinio simpoziumo dalyvius pasveikino Seimo Pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas, Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Vytautas Juozapaitis, Kultūros komiteto narys Stasys Tumėnas. Pranešimus skaitė valstybinių ir nevyriausybinių liaudies meno organizacijų atstovai iš Lietuvos, Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Vengrijos.

Nuotolinį tarptautinį simpoziumą organizavo Etninės kultūros globos taryba, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Lietuvos kultūros tyrimų institutas kartu su Seimo Kultūros komitetu.

Renginyje nagrinėta šiuolaikinių tautodailės raiškos formų įvairovė, liaudies meno, jo kūrėjų gyvavimo aplinkybės, šios meno šakos nevyriausybinių organizacijų uždaviniai ir veiklos, dabarties meistrų santykis su tradicija, aptarti amatų mokymo ir perdavimo būdai, dirbinių realizavimo galimybės, socialinės meistrų darbo sąlygos, valstybės parama ir pan. Renginyje pristatytos tautodailės srities valstybės kultūros politikos bei jos įgyvendinimo priemonės, įvardytos aktualiausios srities plėtros problemos, numatytos vystymo gairės ir perspektyvos.

Svarbiausias simpoziumo rezultatas – jo dalyvių vardu parengta rezoliucija, kurioje numatyti reikalingi tautodailės politikos formavimo veiksmai, išdėstyti siūlymai dėl teisinės bazės korekcijų, institucinės sistemos plėtros, švietimo ir kvalifikacijos sistemos tobulinimo, tyrimų organizavimo, specialistų rengimo.

Dokumente siūloma stiprinti institucijų bendradarbiavimą siekiant Lietuvos tautodailės tradicijų išsaugojimo, tęstinumo ir sklaidos, numatyti ilgalaikius tikslus, uždavinius ir veiksmus, sudaryti teisines, ekonomines ir socialines sąlygas tautodailininkų ir tradicinių amatų meistrų kūrybai, užtikrinti tikslinį valstybės ir savivaldybių biudžetinį finansavimą tautodailės reiškiniams išsaugoti bei plėtoti, pasinaudoti kitų valstybių sukaupta gerąja tautodailės tradicijų puoselėjimo patirtimi.

Vienu iš svarbiausių rezoliucijoje numatytų uždavinių laikytinas tarpžinybinio tautodailės išsaugojimo ir plėtros veiksmų 2022–2030 metų plano parengimas. Būtent toks planas padėtų suderinti skirtingų institucijų veiklas ir kryptingai siekti tautodailės tradicijų išsaugojimo. Rezoliucijoje taip pat siūloma įkurti specializuotą šiuolaikinės tautodailės reiškinius pristatantį muziejų bei įsteigti nuolat veikiančią tarpinstitucinę ekspertinę tarybą prie Lietuvos nacionalinio kultūros centro, kuri koordinuotų ir rezoliucijos tikslų įgyvendinimą.

Rezoliuciją ir platesnį simpoziumo pristatymą galima rasti Etninės kultūros globos tarybos svetainėje: https://ekgt.lt/naujienos/tarptautinis-simpoziumas-tautodaile-siuolaikineje-visuomeneje.html

EKGT informacija

 

Reklama