NAUJIENOS

Netekome rašytojo Juozo Nekrošiaus

Kategorija:

Miestas:

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis reiškia užuojautą dėl buvusio kultūros ir švietimo ministro, rašytojo Juozo Nekrošiaus netekties.

„Netekome svarbios asmenybės, kurio išskirtinė kūryba, pasižymėjusi žanrų įvairove, paliko gilų įspaudą lietuvių literatūros ir leidybos istorijoje. Šią sunkią netekties valandą reiškiu užuojautą Velionio šeimai ir artimiesiems, bičiuliams, visiems talento gerbėjams, buvusiems kolegoms“, - sakoma premjero užuojautoje.
Juozas Nekrošius gimė 1935 m. gruodžio 21 d. Raseinių rajone, Betygalos valsčiuje, Rimgailų kaime. Šeimoje augo penki vaikai: trys sūnūs (Vladas, Juozas, Robertas) ir dvi dukros (Aldona, Janina).
1954 metais Juozas Nekrošius baigė Betygalos vidurinę mokyklą. Po to tarnavo sovietinėje kariuomenėje, trejus metus dirbo rajono laikraštyje, sukūrė šeimą. 1959 m. įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti žurnalistiką. Kadangi buvo vedęs ir jau turėjo pirmagimį sūnų Arvydą, jam teko ne tik studijuoti, bet kartu ir dirbti, kad išlaikytų šeimą.
Bebaigiant studijas 1964 m. buvo pakviestas dirbti į Centro Komiteto skyrių, spaudos sektorių. Tuomet kaip tik panašiam darbui buvo kviečiami nauji žmonės, nacionaliniai kadrai.
1964–1973 m. buvo LKP CK darbuotojas. 1973–1990 m. Valstybinio leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komiteto pirmininkas. 1976–1986 m. LKP revizijos komisijos narys. 1992–1996 m.  Seimo narys. 1994–1996 m. Adolfo Šleževičiaus ir Lauryno Stankevičiaus Vyriausybėse – Lietuvos kultūros ministras. Nuo 1997 m. leidyklos „Alka“ leidėjas.
Nuo 1971 metų  Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
1983 metų  LTSR respublikinės premijos laureatas..
1985 metais jam  suteiktas nusipelniusio kultūros veikėjo vardas..
Su žmona Laisvute užaugino tris vaikus: du sūnus (Arvydas, Justas) ir dukrą (Imandra).
Juozas Nekrošius dirbo žurnalistu, laikraščiuose ir žurnaluose paskelbė straipsnių leidybos, poligrafijos, kultūros klausimais, recenzijų, eilėraščių. Išleido keliolika poezijos knygų suaugusiems ir vaikams.
Parašė libretą Vytauto Klovos operai „Ave vita“, oratoriją–misteriją „Atgimimo varpai“, kantatą „Audros galiūnai“, dainų tekstų. 
Tarp Juozo Nekrošiaus knygų – eilėraščių rinkiniai „Kaštonai ir kaktusai“, „Vyturio lizdas“, „Čiulbantis beržas“, „Keturi žodžiai“, „Technika patiems mažiausiems“, „Lapė snapė ir kiti“, mokytojo Antano Juškos gyvenimo, kūrybos, prisiminimų rinkinys „Betygalos Antanėlis“.
 
MK inf.
 


Reklama