NAUJIENOS

Premjeras: aplinkos apsauga turi būti veiksmingiau koordinuojama ir toliau stiprinama

Kategorija:

Miestas:

Pasitarime, kuriam pirmininkavo Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, aptartos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės stiprinimo priemonės ir atsakingų  institucijų veiksmai.   

Akcentuota, kad pirmiausia būtina nedelsiant stiprinti koordinuojančios institucijos – Aplinkos apsaugos departamento – analitinius, tiriamuosius gebėjimus.  

„Matome, kad atsiranda vis naujų įstatyminių priemonių, kurios turi padėti aplinkosaugininkams, tačiau šiandien bene svarbiausias klausimas – kaip pasiekti, kad kontrolės mechanizmas būtų ne formalus, o veiksmingas. Akivaizdu, kad kita didelė aplinkos apsaugos sistemos problema – apsikeitimo informacija ir reagavimo mechanizmo nebuvimas. Be to, sistema turi turėti imuniteto padalinį ar jo atitikmenį, kuris, atlikdamas tiesiogines funkcijas, prireikus galėtų bendradarbiauti ir keistis informacija su ikiteisminio tyrimo institucijomis. Taip pat būtinos metodikos, kurios padėtų įvertinti verslo subjektų generuojamą atliekų kiekį, jų tinkamą sutvarkymą ir potencialią riziką“, – sakė Vyriausybės vadovas.

Premjeras taip pat akcentavo būtinybę stiprinti aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų kompetenciją, didinti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skaičių.

Pasitarime nutarta parengti nacionalinius ir regioninius Aplinkos apsaugos ir Policijos departamentų bendradarbiavimo planus – tai padėtų daug veiksmingiau kovoti su aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidėjais.

Ateityje bus stiprinama  nusikaltimų aplinkai prevencija, numatoma inicijuoti aplinkosaugos klausimų įtraukimą į Rizikų analizės centro veiklą ir į regioninius jungtinius operacijų centrus, efektyviau  bendradarbiauti  su ikiteisminio tyrimo institucijomis. Taip pat bus įgyvendinama Europos politikos priemonė, skirta nusikaltimų aplinkai prevencijai ir kovai su šiais nusikaltimais. Ketinama labiau kontroliuoti, kaip laikomasi aplinkos teisės aktų reikalavimų, įtraukiant visas teisėsaugos institucijas, administracines įstaigas ir prokurorus.  

Numatoma persvarstyti administracinės srities juridiniams asmenims taikomų baudų dydį, kad jos būtų labiau atgrasančios, proporcingesnės ir veiksmingesnės, ypač atsižvelgiant į nusikaltimų vykdytojų galimą neteisėtą naudą.

Pasitarimo dalyviai įpareigoti per savaitę parengti konkrečius pasiūlymus ir pateikti juos Vyriausybei.

LRV inf.


Pinu trispalvę

Žygis Pagramančio regioniniame parke

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus VareikisReklama