NAUJIENOS

Pratarmę kupiškėnų knygai parašė Izraelio ambasadorius

Kategorija:

Miestas:
Lapkričio pradžioje Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje buvo surengtos Kupiškio etnografijos muziejaus specialistės istorikės Aušros Jonušytės knygos „Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“, kuriai pratarmę parašė nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas, sutiktuvės.
Idėja parengti leidinį išsamiems Kupiškio žydų bendruomenės tyrimams apžvelgti, istorikei Aušrai Jonušytei kilo, kai Izraelio ambasadorius Lietuvoje A. Maimon 2015 m.  pirmą kartą apsilankė Kupiškyje ir Povilo Matulionio progimnazijoje. 2016 m. pavasarį surengus tarptautinę konferenciją Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje, jos pranešimų straipsniai išleisti leidiniu „Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“.
Leidinyje taip pat publikuojami istoriko Simono Jurkštaičio „Bendruomenės įsikūrimas ir raida iki Antrojo pasaulinio karo“, istorikų dr. Arūno Bubnio „Žydų sunaikinimas 1941 metų vasarą“, dr. Aldonos Vasiliauskienės „Altaristas Feliksas Ereminas – Pasaulio tautų teisuolis“ ir mokytojų Nijolės Puzelienės bei Jolantos Latvienės, „Mokinių ir mokytojų veikla nagrinėjant žydų palikimą“ straipsniai.
120 psl. leidinio straipsniai išversti į anglų kalbą ir iliustruoti nuotraukomis.
 
Knygos pristatyme dalyvavo labai lauktas ir jau kupiškėnams tapęs bičiuliu, Izraelio ambasadorius,  Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, Povilo Matulionio progimnazijos direktorius Rimvydas Latvys, leidinio autoriai  ir kūrėjai: Simonas Jurkštaitis, dr. Arūnas Bubnys, dr. Aldona Vasiliauskienė, P. Matulionio progimnazijos mokytojos Nijolė Puzelienė, Jolanta Latvienė, dailininkė Giedrė Ringelevičienė, kalbos redaktorius Algirdas Petrulis.
Nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje A. Maimonas kalbėjo, kad su kupiškėnais jį sieja nuoširdūs ryšiai, kurie laikui bėgant tik stiprėja – ypač tada, kai vykdomi įvairūs projektai, susiję su tarpukaryje gausia Kupiškio žydų bendruomene. Kaip jis pabrėžė, renginių gausa Kupiškyje parodo, kokį didžiulį darbą atlieka miesto valdžia ir žydų istorijos tyrimams pasišventę vietiniai istorikai. Tai byloja ir labai gera knyga, kuriai atsirasti padėjo ne tik istorikai iš Vilniaus, bet ir P. Matulionio progimnazijos mokiniai ir mokytojos, o jis pats parašė leidiniui pratarmę.
Kupiškio rajono meras D.Bardauskas dėkojo organizatoriams už galimybę dalyvauti renginyje ir pasidalinti mintimis apie nuveiktų darbų svarbą, jų palikimą ateičiai ir peržvelgė pastaruoju metu vykdomus projektus žydų kultūros paveldui išsaugoti. Vyksta Kupiškio viešosios bibliotekos, įsikūrusios buvusioje žydų sinagogoje, atnaujinimas, ruošiami dokumentai Nochemo Šmidto malūnui tvarkyti. Meras padėkojo istorikei A. Jonušytei, parengusiai leidinį „Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“ ir įteikė dovaną ambasadoriui, neseniai tapusiam seneliu. „Dirbant nuoširdžiai ir su atsidavimu padaromi dideli darbai, kurie bus reikšmingi ne tik Kupiškio kraštui, bet ir Lietuvos bei Izraelio valstybių istorijai“, – kalbėjo Vilniaus kupiškėnų klubo viceprezidentas dr. Vilius Bartulis. Renginio metu buvo dėkota kalbos redaktoriui Algirdui Petruliui ir dalininkei Giedrei Ringelevičienei įdėjusiems daug darbo, kad leidinys atrodytų patraukliai ir išvaizdžiai. Sveikino garbius svečius ir leidinio kūrybinę grupę, Kupiškio meno mokyklos mokinės su mokytojomis surengę šaunų koncertą, kurio pabaigoje savo tautos liaudišką dainą dainavo ir ambasadorius, pritariant gausiam susirinkusių renginio dalyvių būriui plojimais. Pasibaigus renginiui ambasadorius pasirašė naujai išleistoje knygoje visiems norintiems, bei atsakė į regioninės „Kupiškėnų studijos“ direktoriaus Povilo Vireliūno klausimus.

Aušrinė Merkytė
 

Nuotraukose

Pasibaigus renginiui nuotrauka atminčiai. Priekyje Povilo Matulionio progimnazijos mokiniai. Antroje eilėje iš kairės: Nijolė Puzelienė, Jolanta Latvienė, Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, Kupiškio meno mokyklos muzikantės. Trečioje eilėje antra iš kairės: dailininkė Giedrė Ringelevičienė, dr. Arūnas Bubnys, kalbos redaktorius Algirdas Petrulis, leidinio sudarytoja Aušra Jonušytė, nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas, dr. Aldona Vasiliauskienė, Povilo Matulionio progimnazijos direktorius Rimvydas Latvys. Paskutinėje eilėje centre Simonas Jurkštaitis.

Žilvino Beliausko nuotrauka.

 Koncertuoja Kupiškio meno mokyklos smuikininkės ir fleitininkės. Aušrinės Merkytės nuotrauka.

Nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas pasirašinėjo visam būriui renginio dalyvių. Šalia stovi Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokytoja Nijolė Puzelienė kuriai pasirašoma. Aušrinės Merkytės nuotrauka.

Nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas pasirašinėjo visam būriui renginio dalyvių. Šalia stovi Vilniaus Gaono žydų muziejaus Žydų gelbėjimo ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėja Danutė Selčinskaja kuriai pasirašoma.

Žilvino Beliausko nuotrauka.

Nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas (kairėje) atsako į regioninės „Kupiškėnų studijos“ direktoriaus Povilo Vireliūno klausimus. Šalia stovi ambasadoriaus asistentė Ana Maizel. Žilvino Beliausko nuotrauka.

Kalba nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas, šalia jo stovi ambasadoriaus asistentė Ana Maizel. Aušrinės Merkytės nuotrauka

Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas (kairėje) sveikina nepaprastąjį ir įgaliotąjį Izraelio valstybės ambasadorių Lietuvoje Amirą Maimoną. Aušrinės Merkytės nuotrauka

Renginio metu. Žilvino Beliausko nuotrauka.

 Nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas su Kupiškio meno mokyklos mokinėmis. Žilvino Beliausko nuotrauka.

 Kalba istorikas dr. Arūnas Bubnys. Žilvino Beliausko nuotrauka.

Kalba istorikas Simonas Jurkštaitis. Žilvino Beliausko nuotrauka.

Leidinio „Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“ kalbos redaktorius Algirdas Petrulis.

21 nuotr. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktorius Rimvydas Latvys, mokytojos Nijolė Puzelienė ir Jolanta Latvienė su mokiniais.

 

 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Kaip mokėmės siuvinėti atviruką

2 pamokėlėReklama