NAUJIENOS

Prašoma ginti viešąjį interesą dėl kultūros paveldo išsaugojimo

Kategorija:

Miestas:

Pilietinė iniciatyvinė grupė "Išsaugoti"Garsą" 2019 – 09 – 03 pateikė prašymą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Panevėžio miesto Tarybai, Panevėžio apygardos prokuratūrai dėl viešojo intereso gynimo. Jame prašoma  kreiptis į prokuratūrą arba į teismą dėl viešo intereso gynimo, sustabdant statybos leidimo galiojimą.

Susipažinę su Valstybinės teritorijų planavimo ir Statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos  Vidurio Lietuvos Statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau – VTPSI departamentas) atsakymais  į  pilietinės iniciatyvinės grupės ,,Išsaugoti ,,Garsą‘‘ kreipimąsi dėl galimų Statybos ir kitų LR  įstatymo pažeidimų išduodant statybos leidimą KC ,,Garsas‘‘ pastatui ,,rekonstruoti‘‘, jį visiškai nugriaunant, kuriuose teigiama, kad ,,leidimas rekonstruoti išduotas teisėtai‘‘, teigiame, kad mūsų prašymai buvo išnagrinėti netinkamai, nes išduodant leidimą  buvo akivaizdžiai nesilaikoma LR Statybos įstatymo ir  LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimų.

Panevėžio miesto savivaldybė, planuodama vykdyti statybos darbus kultūros paveldo vietovėje, privalėjo kreiptis į  Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (jo teritorinį padalinį) dėl specialiųjų paveldosaugos  reikalavimų ir   projektų sprendinių atitikties  nustatytiems paveldosaugos reikalavimams, tačiau to nepadarė.  VTPSI  Vidurio Lietuvos Statybos valstybinės priežiūros departamentas turėjo nustatyti LR Statybos įstatymo ir LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus ir sustabdyti statybos leidimo galiojimą, tačiau to nepadarė.

Viešas interesas reikalauja, jog LR įstatymų būtų laikomasi, jie galiotų visiems vienodai, kad vertingi visuomenei objektai ir vietovės  būtų ginami ir saugomi. 

Peticiją dėl planuojamo  nugriauti KC ,,Garsas‘‘ pastato  Respublikos g. 40 ir 90 metų senumo kinoteatro išsaugojimo pasirašė trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt šeši piliečiai . Jie reikalauja, kad kino teatras „Garsas“, Respublikos g. 40, Panevėžys, būtų paskelbtas  nekilnojamuoju kultūros paveldo objektu. Viešasis interesas reikalauja, kad šios KC ,,Garsas‘‘ ir aplinkinės teritorijos vertingosios savybės būtų išsaugotos.

Pilietinės iniciatyvinės grupės "Išsaugoti "Garsą" vardu

Donatas Malinauskas

Menas ir internete – menas

Menas ir internete – menas

Jo kūrybinis procesas reikalauja pastangų, idėjų, meninės kokybės ir daugelio kitų komponentų. Jis vertas apdovanojimų, bilieto, žiūrovų ir žiniasklaidos dėmesio. Tai inovatyvi šio laiko meninė raiška, bet ne gyvo meno pakaitalas ir...

Menas ir internete – menas

Menas ir internete – menas

Jo kūrybinis procesas reikalauja pastangų, idėjų, meninės kokybės ir daugelio kitų komponentų. Jis vertas apdovanojimų, bilieto, žiūrovų ir žiniasklaidos dėmesio. Tai inovatyvi šio laiko meninė raiška, bet ne gyvo meno pakaitalas ir...

Reklama