NAUJIENOS

Prasidės Gargždų parko renesansas

Kategorija:

Miestas:
Po papildomo ekspertinio parko medžių vertinimo, kuris atliktas Savivaldybės iniciatyva,
parke jau greitai prasidės permainos. Pirmiausiai bus šalinami tie medžiai, kuriuos ekspertai
pripažino pavojingais. Kad tą reikia daryti, sutaria visos suinteresuotos pusės ir ekspertai.
Nepriklausomo eksperto ataskaitoje įvardinti 48 blogos būklės medžiai. Jie – išpuvę, skilę ir kelia
pavojų. Tačiau leidimas šalinti išduotas 42 medžiams. Šeši medžiai bus išsaugoti, nes, pasak
eksperto, jie toli nuo žmonių lankomų vietų, todėl juos galima palikti, bet būtina pastatyti
įspėjamuosius ženklus apie šių medžių keliamą pavojų. Tokiam vertinimui pritaria visos
suinteresuotos pusės ir dar keli ekspertai – dendrologai Arvydas Rutkauskas, Artūras Poškus,
želdinių ekspertė Rita Nekrošienė ir arboristas Renaldas Žilinskas.
Taip pat ataskaitoje pabrėžiama, kad dalyje parko būtina medžius retinti, nes jie suaugę pakankamai
tankiai, konkuruoja ir stelbia vienas kitą. Dėl to tinkamai nesiformuoja lajos, vėliau išaugę medeliai

skursta ir nyksta. Nepriklausoma ekspertė Lina Straigytė išskyrė keturis medynus, kuriuose
rekomenduoja retinimą. Su tuo sutinka ir kiti ekspertai. Nes šiose vietose neželia žolė, nesivysto
medžių lajos, nėra erdvės ir šviesos.
Retinimas bus atliekamas tik pagal ekspertų pateiktas rekomendacijas, atsakingi specialistai jau
kitos savaitės pradžioje, remdamiesi galiojančia metodika, atrinks ir sužymės retinamus medžius.
Viename iš medynų, esančių viršutinėje parko terasoje, ekspertai pasiūlė palikti trešnes, kaukazines
slyvas, šeivamedžius. Tinkamai sutvarkius viršutinėje parko terasoje esančią krūmynais apžėlusią
teritoriją, čia būtų galima sukurti kvepiančią ir akį džiuginančią vaismedžių erdvę.
Susitarta ir dėl tuopų šalinimo. Jos peraugusios, stambios ir pavojingos – gožia kitus medžius.
Ekspertai turėjo siūlymų ir dėl projekte numatytų vidutinės ir blogos būklės medžių, kurie nebus
kertami, o kaip tik – toliau prižiūrimi. Savivaldybė paprašė specialistų pateikti siūlymus, kaip juos
prižiūrėti tinkamai.
Savivaldybė planuoja kiekvienais metais biudžete numatyti lėšas, skirtas parko priežiūros darbams,
kurie būtų atliekami atsakingai, sistemingai ir nuolat. To niekada nebuvo daroma, o Savivaldybės
siekis – parką tinkamai prižiūrėti kasmet ir profesionaliai.
Be to, tikimasi, kad jau gegužės mėnesį kartu su visuomene bus galima pradėti derinti sprendimus
dėl antrojo etapo – parko infrastruktūros įrengimo darbų: takų sutvarkymo, apšvietimo įrengimo ir t.t.
Gintarė Plungienė

Pinu trispalvę

Žygis Pagramančio regioniniame parke

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė ŠalaševičiūtėReklama