NAUJIENOS
Apdovanoti šimtukininkai iš Pamario

Paramos gavėjams griežtinama atsakomybė už pareigų nevykdymą

Kategorija:

Miestas:

Seimas priėmė Labdaros ir paramos įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisas, kuriomis nutarta nuo 2018 m. paramos gavėjams įtvirtinti sankcijas už įstatyme nustatytų pareigų nevykdymą. Už naujas nuostatas balsavo 109 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikiusių nebuvo.

Pagal priimtus pakeitimus paramos gavėjo statusas galės būti panaikintas nustačius ne tik Labdaros ir paramos įstatymo, bet ir kitų įstatymų nuostatų, reglamentuojančių paramos gavėjų veiklos, susijusios su gautos paramos panaudojimu, ribojimus, pažeidimus.

Juridinių asmenų registro tvarkytojas savo iniciatyva galės panaikinti įregistruoto paramos gavėjo statusą, kai paramos gavėjas per Civiliniame kodekse nurodytą terminą juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateiks metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos per 2 mėnesius po to, kai buvo įspėtas apie šį pažeidimą.

Seimas įpareigojo labdaros ir paramos fondus teikiamuose metiniuose pranešimuose, o asociacijas ir viešąsias įstaigas teikiamose metinėse veiklos ataskaitose pateikti informaciją apie gautą paramą, atskirai nurodant kiekvieną paramą suteikusį juridinį asmenį, jo suteiktos paramos dalyką ir jo vertę. Labdaros ir paramos fondai ir asociacijos šiuos dokumentus privalės viešai skelbti savo interneto svetainėse (jeigu jas turi).

Priimtomis pataisomis taip pat aiškiai įtvirtinama, kad kaip parama gauti labdaros ir paramos dalykai negalės būti naudojami politinei reklamai, nustatomas draudimas labdaros ir paramos fondams skleisti politinę reklamą.

Kaip pažymima dokumentų aiškinamajame rašte, įsigaliojus naujoms nuostatoms paramą gaunančių organizacijų veikla taps skaidresnė ir atviresnė.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausiasis specialistas

Rimas Rudaitis


Reklama