NAUJIENOS

Pradedama Žuvininkystės tarnybos pertvarka

Kategorija:

Miestas:

Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) laukia pokyčiai. Birželio 21 d. tarnybos darbuotojams buvo pristatyta planuojama pertvarka. Pagrindinės pertvarkos gairės siejamos su šios tarnybos perkėlimu į Klaipėdą, kontrolės funkcijų stiprinimu, komercinių paslaugų atsisakymu, efektyvesniu ir racionalesniu šiuo metu atliekamų funkcijų vykdymu.

Pasak žemės ūkio viceministro Artūro Bogdanovo, tai ne vienos nakties planas, prie pertvarkos eita žingsnis po žingsnio, siekiant kartu su Žuvininkystės tarnybos darbuotojais atnaujinti ir sustiprinti šią tarnybą.

„Tai nėra pokyčiai dėl pokyčių, o rimtas nusiteikimas optimizuoti tarnybos veiklą taip, kad tiek jos, tiek suinteresuotų pusių darbas vyktų sklandžiau, efektyviau ir, žinoma, taupiau“, – teigia žemės ūkio viceministras A. Bogdanovas.

Pertvarkos susijusios su Viešojo sektoriaus įstaigų veiklos efektyvumo didinimo gairėmis 2018-2020 metams. Didelis dėmesys skiriamas šiuo metu įstaigos atliekamos veiklos aktualumui, reikalingumui ir atliekamų funkcijų efektyvumui nustatyti. Anot viceministro, funkcijų vykdymas bus grindžiamas realiu poreikiu grįstu skaičiavimu, optimaliai panaudojant turimus žmogiškuosius resursus. Pabrėžiama būtinybė kelti darbuotojų kompetenciją ir motyvaciją, siekiant didinti darbo našumą, kas, be abejo, kurs pridėtinę vertę.

Pasirengta atsakingai

Beveik 5 mėnesius ŽŪM darbo grupė, siekdama efektyvumo ir rezultatyvumo, analizavo tarnybos funkcijas ir galimybes jas optimizuoti, panaikinti perteklines bei nebūdingas funkcijas, apsvarstyti galimybę dalį jų ar jas visas perkelti į Klaipėdą, tokiu būdu sustiprinant regionų svarbą bei užimtumą juose.

Darbo grupė atliko vykdomų funkcijų analizę, susitikimų su Žuvininkystės tarnybos darbuotojais, Aplinkos, Švietimo ir mokslo ministerijų, Klaipėdos universiteto ir kitais žuvininkystės sektoriaus atstovais metu analizavo kitų šalių patirtį, mokslininkų išvadas ir kitų kompetentingų asmenų siūlymus.

Birželio pradžioje pertvarkų siūlymams pritarusi ŽŪM vadovybė uždegė žalią šviesą pokyčiams.

Planuojama, kad Klaipėdoje veiks 2 padaliniai: Tolimojo plaukiojimo žvejybos kontrolės ir Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriai. Žuvininkystės politikos reguliavimo funkcijos bus koncentruojamos Žuvininkystės reguliavimo ir stebėsenos skyriuje (šiuo metu planuojama, kad šis skyrius toliau veiklą vykdys Vilniuje). Šešių Žuvininkystės tarnybos gamybinių poskyrių pagrindu planuojama steigti naują uždarąją akcinę bendrovę, kuri rinkoje toliau veiks konkurenciniu pagrindu. Tačiau iš viso atsisakyti šiuo metų poskyrio veiklų neįmanoma, kadangi privatus verslas negali pasiūlyti visų rūšių žuvų, reikalingų įžuvinimui.  ŽŪM planuoja iki šių metų pabaigos parengti ilgalaikį 5 metų įžuvinimo planą, tikimasi, kad jis bus stiprus pagrindas visiems žuvininkystės sektoriaus dalyviams ir verslui, planuojant savo veiklas. Šilavoto poskyrį, kuriame yra auginama ir palaikoma lietuviška Šilavoto karpio veislė, ir  Kopgalio laboratoriją planuojama kartu su infrastruktūra ir veiklomis perduoti mokslo institucijoms. Kita vertus, neatmetamos bei analizuojamos ir kitos alternatyvos.

Žuvininkystės tarnybos veiklos optimizavimo projekto valdymo grupė ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d. turi atlikti su projekto įgyvendinimu susijusias veiklas. Projekto grupė planuoja iki š. m. rugpjūčio mėn. turėti visų struktūrinių pertvarkų galutinius scenarijus, iki spalio mėn. parengti įstatymų projektus, kad pertvarkyta Žuvininkystės kontrolės tarnyba savo veiklą galėtų pradėtų vykdyti jau nuo kitų metų pradžios. Taigi, šiuo metu projekto grupė dirba ties funkcijų išgryninimu, biudžeto ir turto analize, taip pat suplanuoti susitikimai su Žuvininkystės tarnybos darbuotojais ir kitų institucijų atstovais.

Pertvarkos sėkmė priklausys ir nuo Žuvininkystės tarnybos darbuotojų pasirengimo pertvarkoms, jų noro savo instituciją matyti kitokią.

„ŽŪM ir projekto grupė atvira pamatuotiems ir racionaliems siūlymams. Tikimės, kad projekto įgyvendinimo metu bus suvaldytos visos rizikos ir jau kitų metų pradžioje galėsime pasidžiaugti modernia ir pažangia institucija“, – sako viceministras.

www.zum.lt


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė100 metų Pakaunėje

100 metų Pakaunėje

Pirmoji šiais metais Kauno rajone 100 metų jubiliejų švenčia Marijona Juočienė. Nuo gimimo Kauno rajone gyvenanti moteris jau daugiau kaip 60 metų dienas leidžia miškų apsuptame Garanciškės kaime, Garliavos...

Reklama