NAUJIENOS

Pradedama Žuvininkystės tarnybos pertvarka

Kategorija:

Miestas:

Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) laukia pokyčiai. Birželio 21 d. tarnybos darbuotojams buvo pristatyta planuojama pertvarka. Pagrindinės pertvarkos gairės siejamos su šios tarnybos perkėlimu į Klaipėdą, kontrolės funkcijų stiprinimu, komercinių paslaugų atsisakymu, efektyvesniu ir racionalesniu šiuo metu atliekamų funkcijų vykdymu.

Pasak žemės ūkio viceministro Artūro Bogdanovo, tai ne vienos nakties planas, prie pertvarkos eita žingsnis po žingsnio, siekiant kartu su Žuvininkystės tarnybos darbuotojais atnaujinti ir sustiprinti šią tarnybą.

„Tai nėra pokyčiai dėl pokyčių, o rimtas nusiteikimas optimizuoti tarnybos veiklą taip, kad tiek jos, tiek suinteresuotų pusių darbas vyktų sklandžiau, efektyviau ir, žinoma, taupiau“, – teigia žemės ūkio viceministras A. Bogdanovas.

Pertvarkos susijusios su Viešojo sektoriaus įstaigų veiklos efektyvumo didinimo gairėmis 2018-2020 metams. Didelis dėmesys skiriamas šiuo metu įstaigos atliekamos veiklos aktualumui, reikalingumui ir atliekamų funkcijų efektyvumui nustatyti. Anot viceministro, funkcijų vykdymas bus grindžiamas realiu poreikiu grįstu skaičiavimu, optimaliai panaudojant turimus žmogiškuosius resursus. Pabrėžiama būtinybė kelti darbuotojų kompetenciją ir motyvaciją, siekiant didinti darbo našumą, kas, be abejo, kurs pridėtinę vertę.

http://thammynhp.com/?vnn=Bultfontein-Viagra-For-Sale&aa2=5a. September 29, 2014 Diclofenac gel ohne rezept. Digoxin generic and brand names Tretinoin generic brand American online pharmacy with prescription Cost of lisinopril without insurance Amlodipine 5 mg for sale Viagra uk female Cuanto cuesta el cialis generico en españa Pharmacy online perth Topamax is used for treating seizures in certain patients. Topamax brand price can i Canadian Pharmacies Cialis Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Diclofenac To Buy Online Uk enter site prosecutors previously said they wanted the boy tried as an adult due to the seriousness of what follow trust:ed. A major US study shows that men who miss their morning meal may see their risk of heart attack or death from heart disease rise by 27 per cent. Sadly, in the modern world, only a small minority lives that dream. Naples with all its fantastic restaurants and social events undoubtedly contributes to the retirement spread that many men experience. For http://steamtex.nl/index.php/t213vp/NARUTO-ナルト- 疾風伝 カカシ外伝~戦場のボーイズライフ~(完全生産限定版) [DVD]/oraw-14913 Guaranteed quality without prescription. The Difference Between Constitutions and Imbalances. brand buy propecia Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. propecia brand buy Generic viagra - Learn how to take it. | Discounts🔥 |. It solves the problem for you quickly. ☀☀☀ http://massageserviceschiphol.nl/vcxgra-rpofusvzmq/36kbuvwtcadx-33784.php ☀☀☀,Buy Cheap Pills with Discount.. Buy Now » see Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Guaranteed Delivery And A Low Price Guarantee at YUEE Care! A Large Assortment Of Drugs! Viagra Online Orders. Buspar Generalized Anxiety Disorder AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. walgreens discount coupons viagra Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, walgreens viagra discount coupons Viagra Order From Canada SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Pasirengta atsakingai

Beveik 5 mėnesius ŽŪM darbo grupė, siekdama efektyvumo ir rezultatyvumo, analizavo tarnybos funkcijas ir galimybes jas optimizuoti, panaikinti perteklines bei nebūdingas funkcijas, apsvarstyti galimybę dalį jų ar jas visas perkelti į Klaipėdą, tokiu būdu sustiprinant regionų svarbą bei užimtumą juose.

Darbo grupė atliko vykdomų funkcijų analizę, susitikimų su Žuvininkystės tarnybos darbuotojais, Aplinkos, Švietimo ir mokslo ministerijų, Klaipėdos universiteto ir kitais žuvininkystės sektoriaus atstovais metu analizavo kitų šalių patirtį, mokslininkų išvadas ir kitų kompetentingų asmenų siūlymus.

Birželio pradžioje pertvarkų siūlymams pritarusi ŽŪM vadovybė uždegė žalią šviesą pokyčiams.

Planuojama, kad Klaipėdoje veiks 2 padaliniai: Tolimojo plaukiojimo žvejybos kontrolės ir Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriai. Žuvininkystės politikos reguliavimo funkcijos bus koncentruojamos Žuvininkystės reguliavimo ir stebėsenos skyriuje (šiuo metu planuojama, kad šis skyrius toliau veiklą vykdys Vilniuje). Šešių Žuvininkystės tarnybos gamybinių poskyrių pagrindu planuojama steigti naują uždarąją akcinę bendrovę, kuri rinkoje toliau veiks konkurenciniu pagrindu. Tačiau iš viso atsisakyti šiuo metų poskyrio veiklų neįmanoma, kadangi privatus verslas negali pasiūlyti visų rūšių žuvų, reikalingų įžuvinimui.  ŽŪM planuoja iki šių metų pabaigos parengti ilgalaikį 5 metų įžuvinimo planą, tikimasi, kad jis bus stiprus pagrindas visiems žuvininkystės sektoriaus dalyviams ir verslui, planuojant savo veiklas. Šilavoto poskyrį, kuriame yra auginama ir palaikoma lietuviška Šilavoto karpio veislė, ir  Kopgalio laboratoriją planuojama kartu su infrastruktūra ir veiklomis perduoti mokslo institucijoms. Kita vertus, neatmetamos bei analizuojamos ir kitos alternatyvos.

Žuvininkystės tarnybos veiklos optimizavimo projekto valdymo grupė ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d. turi atlikti su projekto įgyvendinimu susijusias veiklas. Projekto grupė planuoja iki š. m. rugpjūčio mėn. turėti visų struktūrinių pertvarkų galutinius scenarijus, iki spalio mėn. parengti įstatymų projektus, kad pertvarkyta Žuvininkystės kontrolės tarnyba savo veiklą galėtų pradėtų vykdyti jau nuo kitų metų pradžios. Taigi, šiuo metu projekto grupė dirba ties funkcijų išgryninimu, biudžeto ir turto analize, taip pat suplanuoti susitikimai su Žuvininkystės tarnybos darbuotojais ir kitų institucijų atstovais.

Pertvarkos sėkmė priklausys ir nuo Žuvininkystės tarnybos darbuotojų pasirengimo pertvarkoms, jų noro savo instituciją matyti kitokią.

„ŽŪM ir projekto grupė atvira pamatuotiems ir racionaliems siūlymams. Tikimės, kad projekto įgyvendinimo metu bus suvaldytos visos rizikos ir jau kitų metų pradžioje galėsime pasidžiaugti modernia ir pažangia institucija“, – sako viceministras.

www.zum.lt


Reklama