NAUJIENOS
Burbiškio dvare karaliauja istorinė mada

Poškonių, Rimašių ir Žižmų gatviniai kaimai

Kategorija:

Miestas:
Gatviniai kaimai yra viena reikšmingiausių parke esančio kultūros paveldo dalių. Neilgoje juostoje Gaujos slėnyje ir kalvotose vietose tarp Poškonių ir Dieveniškių yra išsidėstę 13 gatvinių kaimų, kurie sudaro 3 arti vienas kito esančių kaimų grupes. Didžiausią gatvinių kaimų grupę sudaro 7 kaimai: Grybiškės, Didžiuliai, Lastaučikai, Poškonys, Padvarės, Siaurimai, Šiudainys.
Dieveniškių regiono paminkliniai kaimai įsikūrę valakų reformos metu, kai kaimų žemės buvo skirstomos taisyklingos formos masyvais, padalytais į tris sėjomainos laukus, o šie- į rėžius („šniūrus"). Prasidėjo gyvenviečių planavimas „iš aukščiau": padrikos kaimų sodybos buvo perkeliamos į kaimavietei skirtas vietas, o trobesiai turėjo būti renčiami pagal tam tikrą nustatytą tvarką. Kaimavietes sudarė vienodo ploto ir formos sodybos, kurių skaičius priklausė nuo kaimui skirtos žemės. Jose sodybų skaičius iš pradžių buvo daug mažesnis, tačiau skaldantis šeimoms, valakai susmulkėjo į pusvalakius, ketvirtininkus, aštuntininkus. Žemės rėžis, kuriame stovėjo sodybos trobesiai, vadintas sėdzimu. Valakų reforma nustatė kaimo ir sodybos planavimo taisykles: gatvė yra pagrindinė kaimą jungianti ašis, prie gyvenamojo namo yra „švarusis" kiemas (atšlaimis) ir ūkinis kiemas prie kluono (kluoniena).
Gyvenamieji namai statyti galu į gatvę, vienoje eilėje su tvartais, sodybos užstatymą gilumoje užbaigdavę kluonai. Atstumas tarp trobesių priklausė nuo rėžių dydžio. Dėl siaurų rėžių teko taupyti žemę, turėti tik būtiniausius gyvenimui ir ūkiui pastatus: namą, tvartą, svirną, kluoną. O ir tuos į vieną liniją statę, vieną prie kito glaudę. Taip susiformavo ypatingas trobesių statymo būdas - sujungiant pirkią su tvartu (ar kelis tvartelius) po vienu stogu, vadinant tai „rūmu“. Puošti namai labai santūriai, daugiausia tik gatviniai fasadai, langai.
Būdingiausi kaimuose daugiafunkcinio patalpų derinio statiniai - namas (pirkia), sujungtas su dviejų patalpų (ar daugiau) tvartu. Tvartai prijungti prie kamarų sienos per šulus. Tvartukai palyginti nedideli, karčių lubomis, gegnine stogo konstrukcija. Prie tvarto galo pristatyti kartais kiaulinykai, vištidės ar statinys arkliui.
Svirnai nedideli, kvadratinio plano pastatėliai su priesvirniu ir keturiomis kolonėlėmis priekyje. Įspūdingiausi kaimų statiniai - klojimai, iš tolo išsiskiriantys dydžiu. Kluonas - monumentaliausias, beveik kvadratinio plano statinys su dideliais dvivėriais vartais iš galo, archajinėmis proporcijomis (sienų ir aukščio santykis 1:2 ). Nedaug pastangų tereikia įsivaizduoti, kaip atrodė kluonų girlianda tada, kai jie visi tebestovėjo savo vietose, o stogai buvo šiaudiniai.

Dieveniškių istorinio regioninio parko
Tel.\faksas (8 380) 46624
http://dirpd.am.lt
 
 

 

20-a leciono (pamoka)

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Varškės spurgos – ,,ežiukai“

Kepenėlės su obuoliais ir paprika

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Vaikų vasara muziejuje
Reklama