NAUJIENOS

Po svarstymo pritarta siūlymui įvesti progresinius mokesčius nekilnojamajam turtui

Kategorija:

Miestas:

Seimas, 67 parlamentarams balsavus už, 8 – prieš ir 20 susilaikius, po svarstymo pritarė Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pataisoms.

Svarstomomis pataisomis siūloma nustatyti fiziniams asmenims nuosavybes teise priklausančių ar jų įsigyjamų nekomercinės paskirties nekilnojamojo turto (gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių) progresinį apmokestinimą nekilnojamojo turto mokesčiu.

Siūloma bendros nekilnojamojo turto vertės iki 220 000 eurų ir toliau neapmokestinti. Esamą 0,5 procento tarifą numatoma taikyti bendros nekilnojamojo turto vertės daliai, viršijančiai 220 000 eurų dydį, tačiau neviršijančiai 300 000 eurų. Vieno procento mokesčio tarifą siūloma taikyti bendros nekilnojamojo turto vertės daliai, viršijančiai 300 000 eurų dydį, tačiau neviršijančiai 500 000 eurų. 2 procentų mokesčio tarifą numatoma taikyti bendros nekilnojamojo turto vertės daliai, viršijančiai 500 000 eurų dydį.

Asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų nekomercinės paskirties nekilnojamajam turtui (gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių) būtų taikoma 30 procentų didesni apmokestinimo intervalai.

Siūloma ir toliau neapmokestinti bendros nekilnojamojo turto vertės iki 286 000 eurų. Esamą 0,5 procento tarifą numatoma taikyti bendros nekilnojamojo turto vertės daliai, viršijančiai 286 000 eurų dydį, tačiau neviršijančiai 390 000 eurų; vieno procento mokesčio tarifą – taikyti bendros nekilnojamojo turto vertės daliai, viršijančiai 390 000 eurų dydį, tačiau neviršijančiai 650 000 eurų; 2 procentų mokesčio tarifą – taikyti bendros nekilnojamojo turto vertės daliai, viršijančiai 650 000 eurų dydį.

Be to, įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme nustatyta neapmokestinamoji vertė būtų taikoma kiekvienam asmeniui atskirai, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo nutarimo „Dėl apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu“ nuostatas.

Teikiamomis pataisomis taip pat siūloma atsisakyti galiojančios sektorinio pobūdžio lengvatos, t. y. panaikinti nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą, taikomą nekilnojamajam turtui (arba jo daliai), fizinio asmens naudojamam kulto apeigų reikmenų gamybai, taip pat fizinio ar juridinio asmens naudojamam laidojimo paslaugoms teikti, tokiu būdu paliekant apsisprendimo dėl lengvatinio apmokestinimo tokio ir kito nekilnojamojo turto atžvilgiu teisę savivaldybėms.

Numatoma, kad pataisos įsigaliotų 2018 m. sausio 1 d. Šio įstatymo nuostatos būtų taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2018 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių nekilnojamojo turto mokestį.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausioji specialistė

Saulė Eglė Trembo


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija VingrienėGyvenimas už raudonųjų linijų

Sausio 20–26 d. energijų horoskopas

Reklama