NAUJIENOS

Plungiškiams – socialinė parama įstatyme nenumatytais atvejais

Kategorija:

Miestas:
Plungės rajono savivaldybės taryba pakeitė Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą: nustatė  pašalpų mokėjimo sąlygas ir dydžius, papildė aprašą naujais punktais, kurie nėra numatyti piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme.

Pakeistas vienkartinės pašalpos skyrimas iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims (netaikoma arešto bausmę atlikusiems asmenims), grįžusiems iš socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigų, jei asmuo įstaigoje išbuvo ne trumpiau nei 6 mėn. ir kreipiasi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo paleidimo. Prašant pašalpos būtina pateikti pranešimą apie asmens paleidimą iš nurodytos įstaigos, kurioje nurodytas bausmės atlikimo laikas ar gydymosi laikas socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigoje.

Tikslinės pašalpos skyrimas papildytas nauju punktu –  kai kreipiamasi pirmą kartą onkologinės ligos atveju po taikyto aktyvaus gydymo (atlikta transplantacinė operacija, medicininė operacija, radioterapinis, chemoterapinis ar kitas gydymas), pateikus gydymo įstaigos pažymą apie taikytus gydymo metodus, asmens sveikatos būklę. Taip pat, kai reikalingas tęstinis gydymas kitais atvejais dėl onkologinės ligos, atsižvelgus į patirtas išlaidas.

Tikslinė pašalpa numatyta kitų sunkių ligų atveju, kai liga nurodyta sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintame Sunkių ligų sąraše po taikyto aktyvaus gydymo, traumos ar sudėtingos operacijos per paskutinius 12 mėnesių nuo prašymo skirti pašalpą dienos, atsižvelgus į medicininių dokumentų išrašą arba stacionaro epikrizę, į dokumentus, įrodančius patirtas gydymosi išlaidas bei pašalpų teikimo periodiškumą.

Tikslinės pašalpos skyrimas papildytas iš dalies apmokėti būtinas mokamas gydymo išlaidas, medicininių tyrimų išlaidas, kurių nėra galimybės atlikti nemokamai, gydytojų paskirtų būtinų nekompensuojamų vaistų, medicininių, techninės pagalbos priemonių, naudojamų namų sąlygomis (klausos aparatų, insulino pompų, ir kt.) dirbtinių akies lęšiukų ir akinių įsigijimą, pateikus dokumentus, įrodančius patirtas (patiriamas) išlaidas (sąskaitos faktūros, pinigų paėmimo kvitai, kasos čekiai, išankstinės sąskaitos ir kt.), kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija nustatytų dydžių.

Papildytas tikslinės pašalpos skyrimas asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, atsižvelgus į medicininių dokumentų išrašą,  dokumentus, įrodančius patirtas gydymosi išlaidas.

Numatytas naujas paramos gavimo atvejis, kai tikslinė pašalpa skiriama krosnių, kaminų remonto, valymo išlaidoms padengti ar iš dalies padengti. Taip pat paramos galima tikėtis už asmens būsto švarinimo, kenkėjų naikinimo ar sukauptų šiukšlių iš būsto išvežimo paslaugas pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, jei asmens elgesys pažeidžia visuomenės viešąją tvarką ir bendruomenės interesus, kyla grėsmė jo ir aplinkinių saugumui, bet asmuo neadekvačiai vertina situaciją ir savarankiškai negali jos spręsti.

Apraše patikslintas ir tikslinės pašalpos skyrimo kriterijus karo pabėgėliams iš Ukrainos, laukiantiems laikino leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje (faktiškai gyvenantiems Plungės rajono savivaldybėje).

Patikslintas paramos punktas gimus daugiau nei vienam vaikui, taip pat asmens 100 ir daugiau metų sukakties proga.  
Asmenų prašymus dėl vienkartinių pašalpų skyrimo svarsto Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Vienkartinės, tikslinės, periodinės pašalpos skyrimo komisija, kuri siūlo skirti (arba neskirti) pašalpas ir apsprendžia jų dydį, teikimo būdą.

Vienkartinės, tikslinės ir periodinės pašalpos asmenims mokamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų. 2021 metais vienkartinėms, tikslinėms ir periodinėms pašalpoms išleista 54 741 Eur.
 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.
 

Reklama