NAUJIENOS

Plungėje kuriami lajų ir versmių takai, apžvalgos aikštelės ir kita rekreacijai svarbi infrastruktūra

Kategorija:

Miestas:
Plungėje pradedamas įgyvendinti Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio pakrantės poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimo projektas.
 
Kai leis oro sąlygos Plungės miesto vakarinėje dalyje, Babrungo upės slėnyje, ims burgzti statybinė technika. Naujoje statybvietėje bus klojamos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, statomi negyvenamieji pastatai ir kiti inžineriniai statiniai. Rangovas (UAB „VVARFF“) pradės įgyvendinti  teritorijų prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimo projekte numatytus darbus.


Priminsime, jog Gandingos hidroelektrinės tvenkinys buvo suformuotas 1961 metais vakariniame Plungės
pakraštyje užtvenkus Babrungą – taip susidarė apie 80 hektarų ploto Plungės marios su keliomis nedidelėmis salomis. Tvenkinio pakrantės vingiuotos, daug kur užpelkėję.

Statybininkų laukia nemenkas iššūkis, nes Gandingos tvenkinio pakrantės reljefo aukščių skirtumai gana dideli.
Pagal sutartį rangovas įsipareigojo atlikti teritorijų prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimo statybos darbus (privažiavimų, stovėjimo aikštelių, dviračių ir pėsčiųjų takų;  lajų tako, versmių tako, regyklų, stotelės paviljono, gelbėtojų posto, viešojo tualeto, paplūdimio zonos, žaidimo ir pramogų erdvės ir t. t.  įrengimas, želdinių tvarkymas),  parengti darbo projektą ir kitą dokumentaciją, ištaisyti pastebėtus defektus.  


Visi darbai bus atliekami pagal UAB „Urbanistika“ 2019 metais parengtą techninį projektą „Teritorijų prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimo projektas“.
 
Lajų takas
 
Šlaite prie upelio projektuojamas medinis takas, šiek tiek  pakeltas virš žemės, jungiantis pagrindinę šlaito ir upelio padalintas parko zonas. Takas vingiuos tarp esamų medžių kamienų ir reljefo, formuodamas nedidelį serpantiną. Pagrindinė tako dalis bus suskaidyta laiptais, tačiau įrengtos papildomos rampos, pritaikytos žmonėms su negalia, ir tuo pačiu veikiančios kaip apžvalgos aikštelės tarp medžio lajų.
 
Versmių takas
 
Pėsčiųjų takas, besileisdamas žemyn prie vandens, taps mediniu liepteliu ant polių. Tako viduryje
numatyta galimybė pririšti nedideles valtis. Čia pat numatomas ilgas suolas. Šiek tiek toliau takui darant staigų posūkį aplink esamą šlaitą formuojama nedidelė apžvalgos aikštelė. Dviejų lygių plokštuma suteiks galimybę atsisėsti.
 
Apžvalgos aikštelė prie mokyklos
 
Medinės dangos platforma bus iškelta virš šlaito, esančio į šiaurės vakarus nuo Akademiko Adolfo Jucio progimnazijos. Dviejų įėjimų aikštelės kompozicija formuos arką, po kuria pėsčiųjų takas laiptais leisis  į žemutinę parko terasą. Pati platforma padalinta į skirtingus lygius, kurie jungiami rampomis. Bus formuojamas nedidelis amfiteatras, nukreiptas į ežero panoramą.
 
Apžvalgos aikštelė prie Birutės gatvės
 
Prie Birutės gatvės projektuojama apžvalgos aikštelė. Sudaryta iš dviejų dalių, medinės regyklos
platformos ir terasuoto šlaito. Šias dvi dalis kirs pėsčiųjų takas, besileidžiantis nuo gatvės iki apatinės parko terasos. Regyklos platforma – sudaryta iš medinės dangos, metalinės sijų konstrukcijos ant metalinių kolonų. Nuo pėsčiųjų tako aikštelę skirs betoniniai laiptai su mediniais suolais.
 
Paviljonas prie Birutės gatvės
 
Planuojamas nedidelis paviljonas prie Birutės gatvėje esančios viešojo transporto stotelės.
Statinys bus  naudojamas kaip laukimo pastogė keleiviams.
 
Viešojo tualeto paviljonas
 
Centrinėje parko dalyje numatomas viešojo tualeto paviljonas,  numatytos dvi pagrindinės patalpos – vyrų ir moterų tualetai. Abu pritaikyti žmonėms su negalia.
 
Gelbėtojų bokštelis
 
Šalia numatomo paplūdimio stovės gelbėtojų posto bokštelis. Gelbėtojų postą sudarys dvi pagrindinės patalpos: pirmame aukšte sandėliukas inventoriui, o gelbėtojo patalpa – antrame aukšte.
 
Apžvalgos aikštelė ir tribūnos varžyboms
 

Prie krantinės planuojama įrengti nedidelė prieplauka su pontonais ir galimybe švartuotis vandens transportui. Krantinėje bus medinė aikštelė ant polių ir apžvalgos aikštelė, iš kurios bus galima stebėti
vandenyje vykstančius renginius. Apžvalgos aikštelė pakelta aukščiau,  bus sukurta nedidelė
pastogė, kurią bus galima naudoti kaip vasaros terasą.
 
Pėsčiųjų dviračių ir transporto eismo komunikacijos
 
Projektiniais eismo sprendiniais siekiama, kad numatoma susisiekimo sistema tarnautų teritorijos rekreacinio patrauklumo ir prieinamumo didinimui, sudarytų komfortiškas pėsčiųjų ir dviračių eismo sąlygas.
Pėsčiųjų takai bus išdėstyti derinant prie esamos aplinkos, pėsčiųjų srautų, esamų ir planuojamų traukos objektų. Takai bus pritaikyti žmonių su negalia reikmėms.
Žemės darbai, reljefo formavimas bus atliekamas atsižvelgiant į esamą gamtinį kontekstą.
 
Inžinerinės komunikacijos ir resursai
 
Statinių statybos projekte numatytas paviršinio vandens surinkimas ir nuvedimas nuo kietųjų dangų ir kitos šlaitų erozijos prevencijos priemonės.
Projektuojamą teritoriją numatoma apšviesti LED tipo šviestuvais ant 6-8 m atramų ir įleidžiamais į žemės paviršių šviestuvais, skirtais želdinių grupių ar architektūros elementų apšvietimui.
 
Numatomų statybos darbų poveikis aplinkai
 
Statybinės medžiagos bus atvežamos į vietą, medžiagų sandėliavimas numatomas statybos sklypų teritorijoje atokiau nuo gretimų gyvenamojo ir visuomeninio naudojimo būdo sklypų. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti ir pėstiesiems judėti, statybinės medžiagos bus iškraunamos statybos sklype.

Gretimų sklypų savininkams judėjimo galimybės nebus apribotos. Pagrindinę atliekų dalį susidarys šalinami
želdiniai. Takų ir įrangos statymo metu atliekų kiekis bus labai nežymus. Jos bus surenkamos ir statybvietėje, iš kur bus išvežamos. Taip pat bus išvežamos susidariusios buitinės atliekos.
Kenksmingų atliekų susidarymas nenumatomas.
Triukšmas neviršys higienos normų nustatytų dydžių.
 
Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminas – 11 mėnesių
 
Į šį terminą įskaičiuotas darbo projekto ir kitos dokumentacijos parengimas, darbų atlikimas ir baigimas, taip pat numatytos 105 dienos statybai užbaigti (defektams taisyti, dokumentacijai statybos užbaigimo procedūroms parengti bei statybos užbaigimo aktui surašyti).
Į darbų atlikimo laikotarpį nebus įskaitytas darbų sustabdymo laikotarpis dėl technologinės pertraukos, kuri prasideda gruodžio 15 dieną ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.
 
Teritorijų prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimo statybos darbų sutarties vertė – 2 863 194,81 eurų (su PVM).
 
 
Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.
 
 

Reklama