NAUJIENOS

Platelių dvaro sodyboje atgyja tradiciniai žemaitiški amatai

Kategorija:

Miestas:

Jau nuo šio pavasario keliaujančius po Žemaitijos nacionalinį parką kviečia užsukti senoji Platelių dvaro sodyba. Čia įsikūrusiame Žemaitijos nacionalinio parko tradicinių amatų centre (TAC) galima susipažinti su audėjų, drožėjų darbais, paskanauti tradicinių žemaitiškų sūrių ir kitų tautinio paveldo produktų, dalyvauti pažintinėse programose ar šiaip maloniai ir turiningai praleisti laisvalaikį. Darbai šioje senovinėje viloje, kuri iki Antrojo pasaulinio karo priklausė prancūzų grafo Choiseulio šeimai, truko daugiau kaip šešerius metus. Į Kultūros paveldo registrą įtrauktas pastatas naujam gyvenimui buvo prikeltas beveik nuo pamatų.

Sodyba prikelta antram gyvenimui

2012 metais TAC Platelių dvaro sodyboje įkūrimo projektą vieni pirmųjų Lietuvoje įgyvendino Plungės rajono savivaldybės administracija ir Žemaitijos nacionalinio parko direkcija. Panaudota parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritį „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“. Įgyvendinant projektą „Tradicinių amatų centro kūrimas Platelių dvaro sodyboje“ atlikta dvaro sodybos rūsio rekonstrukcija. Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotoja Aldona Kuprelytė teigia, kad Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centras pritaikytas puoselėti tradiciniams žemaičių medžio drožybos, pynimo, audimo, kryždirbystės amatams, kuriuos mokėjo mūsų protėviai. Tačiau pirmame etape buvo atlikti ne visi statybos darbai.

2016 metais darbai buvo pratęsti jau pagal 2014–2020 metų KPP. Šiame etape pastato rekonstrukcijos darbai buvo pilnai užbaigti, taip pat projekto metu buvo įsigyta reikiama įranga TAC veiklai: varstotai, kaltų rinkiniai, skliutai, vedegos ir kiti įrankiai medžio drožybos mokymams, audimo staklės, taip pat mestuvai, vytuvai, kalvaratas audimo užsiėmimams, ylos pynimui, tradiciniai žemaitiški baldai, be to, įrengtos patalpos plenerų dalyviams.

Pasak šio centro vadovės A. Kuprelytės, steigiant TAC Plateliuose, norėta paskatinti kaimo žmones verstis ne tik iš žemės ūkio produktų gamybos, bet ir tradicinių amatų. Taip pat buvo keliamas ir kitas svarbus tikslas – atgaivinti ir būsimoms kartoms perduoti senuosius žemaičių amatus. Pavyzdžiui, mokytis austi į centrą periodiškai atvyksta grupė moterų iš viso regiono. 2017-uosius paskelbus tautinio kostiumo metais, susidomėjimas senosiomis audimo technologijomis bei autentiškais audinių raštais labai išaugo Atsiranda vis daugiau jaunų žmonių, kurie perima žinias ir patirtį iš vyresnio amžiaus tautodailininkų bei liaudies meistrų. Tradicinių amatų centrai, A. Kuprelytės įsitikinimu, būtent ir yra tos vietos, kuriose žinios perduodamos iš kartos į kartą. Vien sertifikuotų liaudies meistrų Telšių apskrityje šiuo metu yra 27, o besimokančių – keli šimtai. Centras naudingas ne tik tiems, kurie nori profesionaliai pasinerti į liaudiškus amatus – sudaryta galimybė prie jų prisiliesti visiems, kam tai svarbu ir įdomu.

Dar galima suspėti gauti paramą

Šiuo metu Lietuvoje veikia 20 tradicinių amatų centrų. Tam, kad TAC veikla būtų patrauklesnė ir įdomesnė lankytojams, būtinos papildomos investicijos. Norėdami tęsti jau pradėtas veiklas, jas plėsti ar kurti naujas, tradicinių amatų centrai gali kreiptis paramos pagal KPP priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“. Paraiškos priimamos iki gegužės 31 dienos.

Investicijos amatų centre gali būti finansuojami iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau didžiausia paramos suma vienam projektui pagal priemonę negali viršyti 200 000 eurų. Parama gali būti naudojama įvairiausioms sritims: projektui būtiniems statiniams rekonstruoti, kapitalinio remonto darbams finansuoti. Taip pat naujai įrangai, įrenginiams, technikai, mechanizmams, baldams, kitai įrangai, kompiuterinei įrangai ir programoms, kitai elektroninei, skaitmeninei technikai, kitoms prekėms, tiesiogiai susijusioms su projekto įgyvendinimu, įsigyti. Galima padengti apšvietimo, privažiavimo, daugiamečių augalų įsigijimo ir kitų su tradicinių amatų centrų plėtra susijusių viešosios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidas. Siekiant skleisti žinias apie tradicinius amatus, paramą galima panaudoti įsigyti priemonėms ir medžiagoms, kurios yra reikalingos tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams ir tradicinių amatų demonstravimui vykdyti, išskyrus maisto produktus.

Daugiau informacijos apie KPP priemones galima rasti Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėse (www.zum.lrv.ltwww.nma.lt).
 


Reklama